Storitve - 180985-2016

28/05/2016    S102

Belgija-Bruselj: Študija o izvedljivosti evropskega okvira osebnih pokojnin

2016/S 102-180985

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Poštni naslov: SPA2, 07/20
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1429
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija o izvedljivosti evropskega okvira osebnih pokojnin.

Referenčna številka dokumenta: FISMA/2015/146(02)/D.
II.1.2)Glavna koda CPV
66500000 Zavarovalniške in pokojninske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen te študije je popis davčnih režimov, ki se uporabljajo za osebne pokojninske proizvode v 28 državah članicah EU. Študija mora poleg tega proučiti izvedljivost političnega okvira za spodbujanje enostavnih, učinkovitih in konkurenčnih osebnih pokojnin v EU.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66520000 Pokojninske storitve
66521000 Storitve individualnega pokojninskega zavarovanja
66523000 Svetovalne storitve pri pokojninskih skladih
79221000 Storitve davčnega svetovanja
79110000 Storitve pravnega svetovanja in zastopanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih, ki jih bo določil izvajalec. V Bruslju bo največ 6 koordinacijskih sestankov z naročnikom.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Študija mora opisati davčne zahteve, ki veljajo za osebne pokojninske proizvode v vseh 28 državah članicah. Študija mora poleg tega opredeliti 5 najuspešnejših osebnih pokojninskih proizvodov. Za vsakega od 5 opredeljenih referenčnih osebnih pokojninskih proizvodov v državah članicah v vzorcu mora študija proučiti več značilnosti proizvodov, kot so strategija naložb, dobiček, izplačila, pristojbine, časovni okvir.

V okviru študije je treba poleg tega izvesti analizo izvedljivosti možnega evropskega okvira osebnih pokojnin za spodbujanje enostavnih, učinkovitih in konkurenčnih osebnih pokojnin v EU. Rezultat te analize naj bi pomagal Evropski komisiji pri ocenjevanju izvedljivosti evropskega okvira osebnih pokojnin.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost in ustreznost predlagane metodologije / Ponder: 50
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela / Ponder: 30
Merilo kakovosti - Ime: Ukrepi za nadzor kakovosti / Ponder: 10
Merilo kakovosti - Ime: Geografska pokritost / Ponder: 10
Cena - Ponder: 30
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glej razpisne specifikacije.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glej razpisne specifikacije in osnutek pogodbe o storitvah.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 05/07/2016
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 12/07/2016
Lokalni čas: 14:30
Kraj:

Meeting Room 01/A030, rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb sta lahko navzoča največ 2 zastopnika vsakega ponudnika. Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj 3 delovne dni prej posredovati polno ime in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

Če tega ne stori, si naročnik pridržuje pravico, da zavrne dostop do svojih prostorov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/05/2016