TED svetainė parengta e. formoms nuo 2022-11-02. Pasikeitė paieška: pritaikykite iš anksto nustatytas ekspertų užklausas. Susipažinkite su pakeitimais svetainės naujienose ir atnaujintuose pagalbos puslapiuose.

Paslaugos - 181751-2014

Pateikti glaustą rodinį

31/05/2014    S104

Belgija-Briuselis: Parama plėtojant naujus bei tobulinant esamus vertinimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo modalumus pagal JTBKKK ir 2-os ES dvimetės ataskaitos rengimas (2 dalys)

2014/S 104-181751

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Klimato politikos generalinis direktoratas, CLIMA.SRD.2 – Finansai
Adresas: BU 9, 01/05
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Kam: Rinkų darbo grupė
El. paštas: clima-tenders@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22960008

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=526

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Aplinka
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Parama plėtojant naujus bei tobulinant esamus vertinimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo modalumus pagal JTBKKK ir 2-os ES dvimetės ataskaitos rengimas (2 dalys).
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: extra muros.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Pasiūlymą sudaro 2 atskiros dalys:
1) parama plėtojant naujus bei tobulinant esamus vertinimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo modalumus pagal JTBKKK;
2) 2-os ES dvimetės ataskaitos rengimas.
Kiekviena dalis bus svarstoma atskirai vertinimo etapu ir per visą įgyvendinimo laikotarpį. Konkurso dalyvis gali paraišką teikti 1 ar abiem dalims.
1 dalies „Parama plėtojant naujus bei tobulinant esamus vertinimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo modalumus pagal JTBKKK“ tikslai:
1) teikti būtiną techninę kompetenciją ir ekspertizę Komisijos tarnyboms, kad jos galėtų daug prisidėti prie naujų ar patobulintų informacijos, kurią šalys pateikė JTBKKK, vertinimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo modalumų ir gairių plėtojimo proceso ir prisidėti vertinimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo srityje prie protokolo, kitos teisinės priemonės ar teisinę galią turinčio sutarto rezultato plėtojimo pagal visoms šalims taikomą Konvenciją.
2 dalies „2-os ES dvimetės ataskaitos rengimas“ tikslai:
1) pateikti indėlį rengiant 2-ą dvimetę ataskaitą Europos Sąjungos vardu, įskaitant 2-os dvimetės ataskaitos projektą kaip nulinį, pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį įsakymo projektus;
2) pateikti svarbiausias medžiagas, susijusias su informacijos ir duomenų rinkimo metodais, siekiant parengti 2-ą dvimetę ataskaitą;
3) pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kuriuos būtų galima naudoti apžvelgiant 2-ą dvimetę ataskaitą.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

90700000 Aplinkosauginės paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Viena sutartis su dalimis. 1 dalis – parama plėtojant naujus bei tobulinant esamus vertinimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo modalumus pagal JTBKKK (24 mėnesių trukmės). 2 dalis – 2-os ES dvimetės ataskaitos rengimas (18 mėnesių trukmės). 1 dalis – nuo 100 000 EUR iki 150 000 EUR, o 2 dalis – nuo 300 000 EUR iki 350 000 EUR.
Numatoma vertė be PVM:
Intervalas: nuo 400 000 iki 500 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 24 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Parama plėtojant naujus bei tobulinant esamus vertinimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo modalumus pagal JTBKKK
1)Trumpas aprašymas
Teikti būtiną techninę kompetenciją ir ekspertizę Komisijos tarnyboms, kad jos galėtų daug prisidėti prie naujų ar patobulintų informacijos, kurią šalys pateikė JTBKKK, vertinimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo modalumų ir gairių plėtojimo proceso ir prisidėti vertinimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo srityje prie protokolo, kitos teisinės priemonės ar teisinę galią turinčio sutarto rezultato plėtojimo pagal visoms šalims taikomą Konvenciją.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

90700000 Aplinkosauginės paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
Viena 24 mėnesių trukmės sutartis.
Numatoma vertė be PVM:
Intervalas: nuo 100 000 iki 150 000 EUR
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 24 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: 2-os ES dvimetės ataskaitos rengimas
1)Trumpas aprašymas
1) pateikti indėlį rengiant 2-ą dvimetę ataskaitą Europos Sąjungos vardu, įskaitant 2-os dvimetės ataskaitos projektą kaip nulinį, pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį įsakymo projektus;
2) pateikti svarbiausias medžiagas, susijusias su informacijos ir duomenų rinkimo metodais, siekiant parengti 2-ą dvimetę ataskaitą;
3) pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kuriuos būtų galima naudoti apžvelgiant 2-ą dvimetę ataskaitą.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

90700000 Aplinkosauginės paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
Viena sutartis.
Numatoma vertė be PVM:
Intervalas: nuo 300 000 iki 350 000 EUR
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 18 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Prašome žr. konkurso dokumentus. Žr. sutarties pavyzdžio 1.4 straipsnį.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Prašome žr. konkurso dokumentus. Žr. konkurso specifikacijų 1.3 ir 1.4 punktus.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: prašome žiūrėti konkurso dokumentus. Žr. konkurso specifikacijų 1.1 ir 1.6 punktus.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: prašome žiūrėti konkurso dokumentus. Žr. konkurso specifikacijų 2.3.1 punktą.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Prašome žiūrėti konkurso dokumentus. Žr. konkurso specifikacijų 2.3.2 punktą.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
CLIMA.A.3/SER/2014/0010.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
15.7.2014 - 16:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 29.7.2014 - 10:30

Vieta:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Briuselis, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje (išlaidos neapmokamos) gali dalyvauti po 1 konkurso dalyvio atstovą (būtina turėti asmens dokumentą).

Prašome iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros nurodyti dalyvio vardą ir pavardę šiuo el. p. adresu: clima-tenders@ec.europa.eu

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Vadovaudamasi 25.10.2012 Finansinio reglamento Nr. 966/2012 taikymo taisyklių 134 straipsnio 1 dalies f punktu, per 3 metus nuo pradinės sutarties sudarymo perkančioji organizacija galės pasinaudoti išskirtine derybų procedūra dėl papildomų paslaugų (iš anksto nepublikuodama skelbimo apie pirkimą), kurias sudaro panašių paslaugų, patikėtų ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija paskyrė pradinę sutartį, kartojimo (ne daugiau nei 50 % pradinės sutarties vertės).
Konkurso specifikacijas ir su šiuo kvietimu dalyvauti konkurse susijusius dokumentus galima atsisiųsti iš I.1 dalyje pateiktos nuorodos, skirtos e. viešiesiems pirkimams.
Prie šių konkurso specifikacijų gali būti pridėtas priedas / klaidų ištaisymas arba „Klausimai ir atsakymai“.
Tokiu atveju ši informacija bus paskelbta likus bent 5 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taigi minėtą tinklavietę rekomenduojama reguliariai tikrinti. Dokumentai bus matomi ir juos bus galima atsisiųsti, tačiau jeigu jūs užsiregistruosite šiame konkurse tiesiog įvesdami savo el. pašto adresą ir slaptažodį, būsite automatiškai informuotas apie visus pakeitimus, kurie gali būti paskelbti (papildomus dokumentus, atsakymus į pateiktus klausimus ir kt.).
Komisija nebus atsakinga, jei konkurso dalyviai, prieš pateikdami pasiūlymus, neatkreips dėmesio į šią papildomą informaciją.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: ecj.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius po to, kai apie tai pranešta ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Europos ombudsmenui pateiktas skundas neturi galios šio laikotarpio sustabdyti ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21.5.2014