Dostawy - 182412-2017

TITytułPolska-Lublin: Odczynniki laboratoryjne
NDNr dokumentu182412-2017
PDData publikacji16/05/2017
OJDz.U. S93
TWMiejscowośćLUBLIN
AUNazwa instytucjiUniwersytet Medyczny w Lublinie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/05/2017
DTTermin29/05/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV33192500 - Probówki
33696500 - Odczynniki laboratoryjne
38437000 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
38437110 - Końcówki pipet
OCPierwotny kod CPV33192500 - Probówki
33696500 - Odczynniki laboratoryjne
38437000 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
38437110 - Końcówki pipet
RCKod NUTSPL314
IAAdres internetowy (URL)www.umlub.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE