Blago - 182906-2017

Prikaži skrčeni pogled

17/05/2017    S94    Sodišče Evropske unije - Blago - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Zagotavljanje naročnin na strokovne periodične publikacije

2017/S 094-182906

Obvestilo o naročilu

Blago

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Sodišče Evropske unije
rue du Fort Niedergrünewald
Kontaktne točke: direction de la bibliothèque
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-pošta: biblio_curia_marches_publics@curia.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://curia.europa.eu/

Elektronski dostop do informacij: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/

Dodatne informacije dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Zagotavljanje naročnin na strokovne periodične publikacije.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Luxembourg.

Šifra NUTS LU000

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
največje število udeležencev v predvidenem okvirnem sporazumu: 3

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v letih: 3

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

Ocenjena vrednost brez DDV: 220 000 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Zagotavljanje naročnin na strokovne periodične publikacije v tiskani obliki ali v tiskani in digitalni obliki.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

22212000, 22212100, 22120000, 22211000

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za Vse sklope
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Približno 150 naročnin na strokovne periodične publikacije.
Ocenjena vrednost brez DDV: 220 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Število možnih podaljšanj: 2
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: CH – Švica
1)Kratek opis
Strokovne periodične publikacije.
2)Enotni besednjak javnih naročil

22212000, 22212100, 22120000, 22121000

3)Količina ali obseg
26 naslovov.
Ocenjena vrednost brez DDV: 20 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 2 Naziv: Drugo – druge države
1)Kratek opis
Strokovne periodične publikacije.
2)Enotni besednjak javnih naročil

22212000, 22212100, 22120000, 22121000

3)Količina ali obseg
124.
Ocenjena vrednost brez DDV: 200 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Glej internetni naslov v točki I.1.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glej internetni naslov v točki I.1.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Glej internetni naslov v točki I.1.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glej internetni naslov v točki I.1.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glej internetni naslov v točki I.1.
Najnižje ravni morebitnih standardov: glej internetni naslov v točki I.1.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
glej internetni naslov v točki I.1.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
glej internetni naslov v točki I.1.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
COJ-PROC-17/018.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.6.2017 - 17:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 4.7.2017 - 10:30

Kraj:

Sodišče Evropske unije.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: 1 zastopnik na ponudbo.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Splošno sodišče
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
Telefaks: +352 4303-2100

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: glej internetni naslov v točki I.1.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
3.5.2017