ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

darbai - 184200-2014

Pateikti glaustą rodinį

03/06/2014    S105    Europos Audito Rūmai - darbai - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Netaikoma 

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Metinis rangovų sąrašas

2014/S 105-184200

(Finansinio reglamento taikymo taisyklių 124 straipsnis; 29.10.2012 Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012)


I dalis: Skiriančioji organizacija

I.1)Oficialus skiriančiosios organizacijos pavadinimas ir adresas:

Europos Audito Rūmai, Finansų ir paramos direktoratas, Sutarčių skyrius, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615Liuksemburgas, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 4398-1. Faks. +352 4398-45669. El. p. eca-cellule.marches@eca.europa.eu Interneto adresas: http://www.eca.europa.eu


II dalis: Sutartys, apie kurių paskyrimą nebuvo pranešta jokiu konkrečiu skelbimu

II.1)Sutarties pobūdis:
Darbai.
II.2)Sutarties numeris 001
II.2.1)Rangovo pavadinimas ir adresas:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 5514151. Faks. +352 573122. El. p. socom@socom.lu Interneto adresas http://www.socom.lu

II.2.2)Sutarties objektas:
Sutarties 06/PMK3/10 „Elektros įrengimo darbai“ 20–29 priedai.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 167 368,51 EUR.
II.1)Sutarties pobūdis:
Darbai.
II.2)Sutarties numeris 002
II.2.1)Rangovo pavadinimas ir adresas:

CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Štrasenas, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 4465491. Faks. +352 454418. El. p. info@cle.lu Interneto adresas http://www.cle.lu

II.2.2)Sutarties objektas:
Sutarties PN 17/PMK3/13 „Metalinis karkasas“ 2–4 priedai.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 62 522,87 EUR.
II.1)Sutarties pobūdis:
Darbai.
II.2)Sutarties numeris 003
II.2.1)Rangovo pavadinimas ir adresas:

CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Štrasenas, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 4465491. Faks. +352 454418. El. p. info@cle.lu Interneto adresas http://www.cle.lu

II.2.2)Sutarties objektas:
Sutarties PN 19/PMK3/13 „Apdailos darbai II“ 19–30 priedai.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 79 750,55 EUR.
II.1)Sutarties pobūdis:
Darbai.
II.2)Sutarties numeris 004
II.2.1)Rangovo pavadinimas ir adresas:

CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Štrasenas, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 4465491. Faks. +352 454418. El. p. info@cle.lu Interneto adresas http://www.cle.lu

II.2.2)Sutarties objektas:
„Apdailos darbai I“.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 586 560,11 EUR.
II.1)Sutarties pobūdis:
Darbai.
II.2)Sutarties numeris 005
II.2.1)Rangovo pavadinimas ir adresas:
Sanichaufer-Reckinger, 58, rue Pierre Krier, BP 76, 3504 Diudelanžas, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 525060-1. Faks. +352 519942.
II.2.2)Sutarties objektas:
Sutarties 05/PMK3/10 „Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas ir sanitariniai darbai“ 37–53 priedai.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 111 221,04 EUR.
II.1)Sutarties pobūdis:
Darbai.
II.2)Sutarties numeris 006
II.2.1)Rangovo pavadinimas ir adresas:

Tralux Sarl, 156, route de Luxembourg, 3254 Betembūras, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 5236801. Faks. +352 523683. El. p. contact@tralux.lu

II.2.2)Sutarties objektas:
Sutarties 04/PMK3/10 „Apdailos darbai I“ 33–46 priedai.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 171 311,17 EUR.
II.1)Sutarties pobūdis:
Darbai.
II.2)Sutarties numeris 007
II.2.1)Rangovo pavadinimas ir adresas:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 5514151. Faks. +352 573122. El. p. socom@socom.lu Interneto adresas http://www.socom.lu

II.2.2)Sutarties objektas:
Sutarties 06/PMK3/10 „Elektros įrengimo darbai“ 30–37 priedai.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 137 502,45 EUR.
II.1)Sutarties pobūdis:
Darbai.
II.2)Sutarties numeris 008
II.2.1)Rangovo pavadinimas ir adresas:
Kempf GmbH, Neuhauser Straße 16, 66115 Sarbriukenas, VOKIETIJA. Tel. +49 68194836-0. Faks. +49 68194836-36.
II.2.2)Sutarties objektas:
Sutarties 08/PMK3/10 „Lauko gerinimo darbai“ 14–19 priedai.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 133 094,1 EUR.
II.1)Sutarties pobūdis:
Darbai.
II.2)Sutarties numeris 009
II.2.1)Rangovo pavadinimas ir adresas:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 5514151. Faks. +352 573122. El. p. socom@socom.lu Interneto adresas http://www.socom.lu

II.2.2)Sutarties objektas:
Sutarties 06/PMK3/10 „Elektros įrengimo darbai“ 100 priedas.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 230 375,74 EUR.
II.1)Sutarties pobūdis:
Darbai.
II.2)Sutarties numeris 010
II.2.1)Rangovo pavadinimas ir adresas:

SOCOM SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 5514151. Faks. +352 573122. El. p. socom@socom.lu Interneto adresas http://www.socom.lu

II.2.2)Sutarties objektas:
Sutarties 06/PMK3/10 „Elektros įrengimo darbai“ 101–103 priedai.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 70 910,25 EUR.
II.1)Sutarties pobūdis:
Darbai.
II.2)Sutarties numeris 011
II.2.1)Rangovo pavadinimas ir adresas:
Kempf GmbH, Neuhauser Straße 16, 66115 Sarbriukenas, VOKIETIJA. Tel. +49 68194836-0. Faks. +49 68194836-36.
II.2.2)Sutarties objektas:
Sutarties 08/PMK3/10 „Lauko gerinimo darbai“ 20–21 priedai.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 113 330,25 EUR.
II.1)Sutarties pobūdis:
Darbai.
II.2)Sutarties numeris 012
II.2.1)Rangovo pavadinimas ir adresas:

CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Štrasenas, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 4465491. Faks. +352 454418. El. p. info@cle.lu Interneto adresas http://www.cle.lu

II.2.2)Sutarties objektas:
Sutarties 09/PMK3/10 „Apdailos darbai II“ 31–35 priedai.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 65 198,56 EUR.
II.1)Sutarties pobūdis:
Darbai.
II.2)Sutarties numeris 013
II.2.1)Rangovo pavadinimas ir adresas:

CLE SA, 19-21, route d'Arlon, 8009 Štrasenas, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 4465491. Faks. +352 454418. El. p. info@cle.lu Interneto adresas http://www.cle.lu

II.2.2)Sutarties objektas:
Sutarties 09/PMK3/10 „Apdailos darbai II“ 102–105 priedai.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 69 817,24 EUR.
II.1)Sutarties pobūdis:
Darbai.
II.2)Sutarties numeris 014
II.2.1)Rangovo pavadinimas ir adresas:
Kempf GmbH, Neuhauser Straße 16, 66115 Sarbriukenas, VOKIETIJA. Tel. +49 68194836-0. Faks. +49 68194836-36.
II.2.2)Sutarties objektas:
Sutarties 08/PMK3/10 „Lauko gerinimo darbai“ 22–25 priedai.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 120 356,56 EUR.
II.1)Sutarties pobūdis:
Darbai.
II.2)Sutarties numeris 015
II.2.1)Rangovo pavadinimas ir adresas:

FKN Fassaden GmbH & Co KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Nojenšteinas, VOKIETIJA. Tel. +49 7942106-0. Faks. +49 7942662. El. p. info@fkn-gruppe.de Interneto adresas http://www.fkn-gruppe.de

II.2.2)Sutarties objektas:
Sutarties 01/PMK3/10 „Fasado darbai, išorės apdaila“ 26–30 priedai.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 279 665,14 EUR.
II.1)Sutarties pobūdis:
Darbai.
II.2)Sutarties numeris 016
II.2.1)Rangovo pavadinimas ir adresas:

Tralux Sarl, 156, route de Luxembourg, 3254 Betembūras, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 5236801. Faks. +352 523683. El. p. contact@tralux.lu

II.2.2)Sutarties objektas:
Pagrindinės sutarties 04/PMK3/10 „Apdailos darbai I“ 47–49 priedai.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 63 278,29 EUR.
II.1)Sutarties pobūdis:
Darbai.
II.2)Sutarties numeris 017
II.2.1)Rangovo pavadinimas ir adresas:
Sanichaufer-Reckinger, 58, rue Pierre Krier, BP 76, 3504 Diudelanžas, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 525060-1. Faks. +352 519942.
II.2.2)Sutarties objektas:
Pagrindinis sutarties 05/PMK3/10 „Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas ir sanitariniai darbai“ 54–59 priedai.
II.2.3)Informacija apie sutarties vertę:
Bendra vertė: 691 353,87 EUR.


III dalis: Papildoma informacija

III.2)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22.5.2014.