Storitve - 185591-2020

Submission deadline has been amended by:  218594-2020
22/04/2020    S79

Belgija-Bruselj: Prehrambne storitve za otroške jasli in centre za podaljšano bivanje v Regiji glavnega mesta Bruselj za Evropsko komisijo

2020/S 079-185591

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, OIB — Office for Infrastructure and Logistics in Brussels, OIB.02.002
Poštni naslov: CSM 1, cours Saint-Michel 23
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1040
Država: Belgija
E-naslov: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6069
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6069
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Prehrambne storitve za otroške jasli in centre za podaljšano bivanje v Regiji glavnega mesta Bruselj za Evropsko komisijo

Referenčna številka dokumenta: OIB/2020/OP/0035
II.1.2)Glavna koda CPV
55500000 Storitve menz ter storitve priprave in dostave hrane
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet naročila je vodenje/upravljanje prehrambnih obratov za otroške jasli in centre za podaljšano bivanje Evropske komisije. Storitev zajema pripravo obrokov (razen priprave stekleničk za hranjenje) za otroke, ki obiskujejo jasli in centre za podaljšano bivanje, ter obrokov za prisotne zaposlene (odrasle) v jaslih in centrih za podaljšano bivanje.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
55500000 Storitve menz ter storitve priprave in dostave hrane
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte točko II.1.4)

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Sredstva EU za upravo.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte razpisne specifikacije, Priloga I, točka I.2).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 25/05/2020
Lokalni čas: 15:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 26/05/2020
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Glejte razpisne specifikacije, povabilo k oddaji ponudb, točka 3.2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte razpisne specifikacije, povabilo k oddaji ponudb, točka 3.2.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

36 mesecev po datumu oddaje naročila.

VI.3)Dodatne informacije:

— Predviden obseg naročila za 4 leta: vsakodnevna prehrana za 920 otrok (jasli) in 150 odraslih ter malice za približno 250 otrok v centrih za podaljšano bivanje,

— omogočen bo ogled lokacije (glejte točko 3.1 povabila k oddaji ponudb),

— razpisne specifikacije ter morebitna vprašanja in odgovori o razpisnih specifikacijah bodo na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6069.

Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje posodobitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.

Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja niti ne začne novega obdobja za vlaganje pritožb.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15/04/2020