Usługi - 185933-2017

Wyświetl widok skrócony

18/05/2017    S95

Włochy-Ispra: Badanie na temat zrównoważonych i stabilnych dostaw radioizotopów medycznych w UE

2017/S 095-185933

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 15.4.2017, 2017/S 075-144255)

Komisja Europejska, Joint Research Centre (JRC), via Enrico Fermi 2749, TP 582, 21027 Ispra VA, WŁOCHY. Kontakt: Nina Faggion Robertsson. E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

19.5.2017.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

24.5.2017 (10:00), czasu lokalnego.

[...]

maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta. Należy przesłać zgłoszenie do punktu kontaktowego do 19.5.2017, załączając kopię dowodu tożsamości/paszportu.

Powinno być 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

31.5.2017.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

7.6.2017 (10:00), czasu lokalnego.

[...]

maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta. Należy przesłać zgłoszenie do punktu kontaktowego do 31.5.2017, załączając kopię dowodu tożsamości/paszportu.