Storitve - 188837-2019

23/04/2019    S79    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Nemčija-Frankfurt am Main: Posredniške storitve za oglaševanje, povezano z zaposlovanjem

2019/S 079-188837

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
WesthafenTower, Westhafenplatz 1
Frankfurt am Main
60327
Nemčija
Kontaktna oseba: Finance and Procurement Unit
E-naslov: procurement@eiopa.europa.eu
Šifra NUTS: DE712

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.eiopa.europa.eu/

I.1)Ime in naslovi
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev
Trg Republike, 3
Ljubljana
1000
Slovenija
E-naslov: procurement@acer.europa.eu
Šifra NUTS: SI041

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.acer.europa.eu/

I.1)Ime in naslovi
Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije
Z.A.Meierovica Bulv. 14, 2nd floor
Riga
LV-1050
Latvija
E-naslov: procurement@berec.europa.eu
Šifra NUTS: LV006

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.berec.europa.eu/

I.1)Ime in naslovi
Evropska obrambna agencija
Rue des Drapiers 17-23
Brussels
Belgija
E-naslov: procurement@eda.europa.eu
Šifra NUTS: BE1

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.eda.europa.eu/

I.1)Ime in naslovi
Evropski inštitut za enakost spolov
Gedimino pr 16
Vilnius
01103
Litva
Kontaktna oseba: General Procurement Team
E-naslov: procurement@eige.europa.eu
Šifra NUTS: LT011

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.eige.europa.eu/

I.1)Ime in naslovi
Evropska agencija za pomorsko varnost
Praca Europa 4
Lisbon
1249-206
Portugalska
E-naslov: procurement@emsa.europa.eu
Šifra NUTS: DE712

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.emsa.europa.eu/

I.1)Ime in naslovi
Evropski organ za vrednostne papirje in trge
103 rue de Grenelle
Paris
75007
Francija
E-naslov: procurement@esma.europa.eu
Šifra NUTS: FR101

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.esma.europa.eu/

I.1)Ime in naslovi
Fusion for Energy
Carrer Josep Pla 2, Torre B3
Barcelona
08019
Španija
E-naslov: info@f4e.europa.eu
Šifra NUTS: ES51

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.fusionforenergy.europa.eu/

I.1)Ime in naslovi
Enotni odbor za reševanje
Treurenberg 22
Brussels
1049
Belgija
E-naslov: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Šifra NUTS: BE10

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.srb.europa.eu/

I.1)Ime in naslovi
Evropska agencija za zdravila
Domenico Scarlattilaan 6
Amsterdam
1083 HS
Nizozemska
E-naslov: A-FI-PCS@ema.europa.eu
Šifra NUTS: NL329

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.eiopa.europa.eu/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:

pravo EU

I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Posredniške storitve za oglaševanje, povezano z zaposlovanjem

Referenčna številka dokumenta: EIOPA-OP-042-2018
II.1.2)Glavna koda CPV
79341000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Posredniške storitve za posredovanje med naročniki in spletnimi stranmi/mediji, ki jih naročniki izberejo za objavo prostih delovnih mest.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 061 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DE712
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Glejte tudi spletni naslov zgoraj.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 061 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Dejavnosti EU uprave.

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 28/05/2019
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 28/05/2019
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija (vključno z razpisnimi specifikacijami) in dodatna dokumentacija (vključno z vprašanji in odgovori) bosta na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780.

Zainteresirane strani so vabljene, da se registrirajo na spletnem mestu. Nato bodo prek spletnega sistema za javna naročila obveščene o vseh razpoložljivih posodobitvah tega javnega razpisa. Strani, ki se ne registrirajo na spletnem mestu, ga morajo redno spremljati. Organ EIOPA ni odgovoren, če ponudniki na tem spletnem mestu ne zasledijo dodatnih informacij o tem javnem razpisu. Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje posodobitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

Dodatne informacije o pogojih naročila, podaljšanjih naročila, pogojih za sodelovanje, zahtevanih najnižjih ravneh sposobnosti, predvidenem skupnem obsegu naročila itd. so na voljo v razpisnih specifikacijah na prej omenjenem spletnem mestu. Tiskana različica ne bo izdana.

V obdobju 3 let po sklenitvi prvotnega naročila bo naročnik lahko uporabil postopek s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu za nove storitve, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, ki bodo zaupane gospodarskemu subjektu, ki mu bo naročnik oddal to naročilo.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Splošno sodišče
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxemburg
L-2925
Luksemburg
Telefon: +352 43031
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 43032100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/04/2019