Gradnje - 189994-2023

31/03/2023    S65

Slovenija-Ljubljana: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

2023/S 065-189994

Obvestilo o spremembi

Sprememba javnega naročila/koncesije v njegovem/njenem obdobju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Nacionalna identifikacijska številka: 5539153000
Poštni naslov: Poljanska cesta 31
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Ela Senica
E-naslov: ela.senica@ssrs.si
Telefon: +386 14710525
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.ssrs.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izvedba vzdrževalnih in sanacijskih del v najemnih stanovanjih po posameznih regijah

Referenčna številka dokumenta: JN 13/2022
II.1.2)Glavna koda CPV
45211000 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Vzdrževanje najemnih stanovanj - Goriška in Gorenjska regija

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45211000 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Šifra NUTS: SI04 Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Goriška in Gorenjska regija

II.2.4)Opis javnega naročila v času sklenitve pogodbe:

Vzdrževanje najemnih stanovanj - Goriška in Gorenjska regija

II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Trajanje v mesecih: 4
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek IV: Postopek

IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Obvestilo o oddaji naročila v zvezi s tem naročilom
Številka obvestila v UL: 2022/S 204-577426

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Št. naročila: JN 13/2022
Št. sklopa: 2
Naslov:

Vzdrževanje najemnih stanovanj - Goriška in Gorenjska regija

V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe/sklepa o podelitvi koncesije:
07/10/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo/koncesija je bilo(-a) oddano(-a) skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: URAL trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1338919000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 33A
Kraj: Kamnik
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1241
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (v času sklenitve pogodbe;brez DDV)
Skupna vrednost javnega naročila: 166 043.36 EUR

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poštni naslov: Poljanska cesta 31
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
27/03/2023

Oddelek VII: Spremembe javnega naročila/koncesije

VII.1)Opis javnega naročila po spremembah
VII.1.1)Glavna koda CPV
45211000 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
VII.1.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
VII.1.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI042 Gorenjska
Šifra NUTS: SI043 Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Goriška in Gorenjska regija

VII.1.4)Opis javnega naročila:

Vzdrževanje najemnih stanovanj - Goriška in Gorenjska regija

VII.1.5)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Trajanje v mesecih: 4
VII.1.6)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 188 106.17 EUR
VII.1.7)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: URAL trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1338919000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 33A
Kraj: Kamnik
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1241
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
VII.2)Informacije o spremembah
VII.2.1)Opis sprememb
Vrsta in obseg sprememb (z navedbo morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila):

Podaljšanje roka zaradi neodzivnosti najemnika za dokončanje del po pogodbi.

VII.2.2)Razlogi za spremembo
Potreba po spremembi zaradi okoliščin, ki jih skrben javni naročnik/naročnik ni mogel predvideti (člen 43(1)(c) Direktive 2014/23/EU, člen 72(1)(c) Direktive 2014/24/EU, člen 89(1)(c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okoliščin, zaradi katerih so nujne spremembe, in razlaga nepredvidene narave teh okoliščin:

Podaljšanje roka zaradi neodzivnosti najemnika za dokončanje del po pogodbi.

VII.2.3)Povišanje cene
Posodobljena skupna vrednost javnega naročila pred spremembami (ob upoštevanju morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila in prilagoditve cene in, v primeru Direktive 2014/23/EU, povprečne inflacije v zadevnih državah članicah)
Vrednost brez DDV: 188 106.17 EUR
Skupna vrednost javnega naročila po spremembah
Vrednost brez DDV: 188 106.17 EUR