Prekės - 190570-2023

31/03/2023    S65

Rumunija-București: Kiti vaistai

2023/S 065-190570

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"
Nacionalinis registracijos Nr.: 9524980
Adresas: Strada Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Miestas: Bucuresti
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pašto kodas: 021105
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Mihai Dan Caloinescu
El. paštas: achizitii@mateibals.ro
Telefonas: +40 212010980
Faksas: +40 213186095
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.mateibals.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100164240
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: SPITAL
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Medicamente diverse 3

Nuorodos numeris: 9524980/2023/AP-1-22
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33690000 Kiti vaistai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Achiziție medicamente conform Secțiunea II.2 Lista de loturi din prezentul anunț și Caiet de sarcini - Anexa 1 Cantități-Valori.

Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informaticilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 6 391 496.88 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl maksimalaus pirkimo dalių skaičiaus: 5
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius: 5
Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartis, apimančias šias pirkimo dalis ar pirkimo dalių grupes:

Ofertele se pot depune pe unul sau mai multe loturi

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lercanidipinum 10mg

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33690000 Kiti vaistai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Farmacia Institutului

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Caiet de sarcini - Anexa 1 Cantități-Valori

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 166.40 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Albuminum Humanum sol. perf. 200g/l 50ml

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33690000 Kiti vaistai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Farmacia Institutului

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Caiet de sarcini - Anexa 1 Cantități-Valori

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 5 418 720.00 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Acidum Tranexamicum sol. inj. pt. adm. i.v. și orală 500mg/5ml

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33690000 Kiti vaistai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Farmacia Institutului

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Caiet de sarcini - Anexa 1 Cantități-Valori

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 5 184.00 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Salbutamolum sol. inhal. 5mg/ml 10ml

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33690000 Kiti vaistai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Farmacia Institutului

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Caiet de sarcini - Anexa 1 Cantități-Valori

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 22 824.00 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Antitoxină Botulinică ABE sol. inj. 500UI+500UI+100UI/ml 10ml

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33690000 Kiti vaistai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Farmacia Institutului

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Caiet de sarcini - Anexa 1 Cantități-Valori

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 943 602.48 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Cerința 1: Ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie să se găsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fișierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul Documentației de atribuire, direct în SEAP – semnat, ștampilat, scanat în format .pdf cu semnătură electronică extinsă;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

1. Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – scanat în format .pdf și semnat electronic.

Cerința 2: Ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie să se găsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

Manager – Cătălin Gabriel APOSTOLESCU;

Director medical – Adrian Gabriel Marinescu;

Director financiar-contabil – Liviu-Constantin DAFINA;

Șef Birou Achiziții Publice și Contractare – Simona Corina Gabriela ILIE;

Economist Birou Achiziții Publice și Contractare – Preș. cu rol de org. și reprez. comisie eval. – Mihai Dan CALOINESCU;

Medic primar – Membru comisie evaluare – Raluca Elena PĂTRAȘCU;

Sef Farmacie - Membru Comisie evaluare – Laurenția ALECSANDRU;

Economist Serviciu Financiar – Membru comisie evaluare – Paulina CONSTANTIN;

Șef Sectie – Membru de rezervă comisie evaluare - Otilia Elisabeta BENEA;

Economist Birou Achiziții Publice și Contractare - Membru de rezerva comisie evaluare – Florentina Cristina DRUGAN.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fișierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul Documentației de atribuire, direct în SEAP – semnat, ștampilat, scanat în format .pdf cu semnătură electronică extinsă;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

- Declarație conform art. 60 din Legea 98/2016 (formular 3) - scanat în format .pdf și semnat electronic.

- Declarație de angajament față de procedura de achiziție (formular 4) - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Cerința 3: Operatorul economic ce depune ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, că este legal constituit și nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Justificare: Pentru ca sa funcționeze legal în acest domeniu, operatorii economici trebuie sa aibă atât codul CAEN (dovedit prin Certificatul ONRC) cât și avizul de funcționare emis de Ministerul Sănătății în conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fișierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul Documentației de atribuire, direct în SEAP – semnat, ștampilat, scanat în format .pdf cu semnătură electronică extinsă;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

1. Avizul de funcționare pentru import, comercializare, depozitare emis de Ministerul Sănătății inclusiv ANEXELE (în conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu completările și modificările ulterioare) actualizat/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Autorizația de distribuție angro emisă de Ministerul Sănătății inclusiv ANEXELE (în conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu completările și modificările ulterioare) actualizată/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

3. Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului actualizat/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat în format .pdf și semnat electronic.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius: 3
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 02/05/2023
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 02/09/2023
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 02/05/2023
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

1) Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

2) Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

3) Modul de departajare a ofertelor cu prețuri egale (în conformitate cu prevederile H395/2016 art. 138, alin. 1, 2 și 3) PENTRU FIECARE LOT ÎN PARTE:

a) În cazul în care au fost depuse oferte admisibile cu prețuri unitare egale la ofertanții clasați pe locul 1 autoritatea contractantă va solicita o propunere financiară îmbunătățită prin intermediul SEAP.

b) În cazul în care au fost depuse oferte admisibile cu prețuri unitare egale la ofertanții clasați pe locul 2 autoritatea contractantă va solicita o propunere financiară îmbunătățită prin intermediul SEAP, care va fi obligatoriu mai mare decât prețul ofertat pentru locul 1.

c) În cazul în care au fost depuse oferte admisibile cu prețuri unitare egale la ofertanții clasați pe locul 3 autoritatea contractantă va solicita o propunere financiară îmbunătățită prin intermediul SEAP, care va fi obligatoriu mai mare decât prețul ofertat pentru locul 2.

d) Clasamentul se va stabili în funcție de prețurile finale ofertate.

e) Netransmiterea unui preț îmbunătățit (menținerea prețului) va fi considerată ca "solicitare la care nu s-a răspuns", iar oferta va fi considerată inacceptabilă în conformitate cu art. 134 alin. 5 din H395/2016;

4) Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi ințelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: Bucuresti
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: www.cnsc.ro
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

În conformitate cu prevederile Legii 101/2016

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Compartiment Juridic INBIMB
Adresas: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Miestas: Bucuresti
Pašto kodas: 021105
Šalis: Rumunija
Faksas: +40 213186095
Interneto adresas: www.mateibals.ro
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27/03/2023