Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 191140-2019

24/04/2019    S80

Luksemburg-Luxembourg: Organizacija evropske medlaboratorijske primerjave merjenja celega telesa

2019/S 080-191140

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate General for Energy
Poštni naslov: European Commission-Directorate General Energy — Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Poštna številka: 2530
Država: Luksemburg
E-naslov: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4724
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4724
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Organizacija evropske medlaboratorijske primerjave merjenja celega telesa

Referenčna številka dokumenta: ENER/D3/2019-158
II.1.2)Glavna koda CPV
33100000 Medicinska oprema
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj tega projekta je oceniti izvajanje individualnih zahtev za spremljanje v državah članicah EU na podlagi meritev in vivo in pridobiti pregled uspešnosti meritev in vivo z uporabo števcev celega telesa.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 100 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis javnega naročila:

Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:

— načrt, razvoj, izdelava in preskušanje anatomskega modela celega telesa (tj. reprezentativnega človeškega telesa glede na velikost/obliko/matrico/gostoto) z vsebnostjo radionuklidov, vključno z ustreznimi radionuklidi sevalci gama certificirane vsebnosti radioaktivnosti,

— vzpostavitev stikov z evropskimi laboratoriji, ki opravljajo meritve celega telesa, za zagotovitev ustrezne geografske pokritosti v EU,

— oblikovanje obrazca za poročanje, ki vključuje informacije o značilnostih števca celega telesa (tip/velikost/število detektorjev, geometrija štetja, določanje položaja detektorjev glede na predmet, kalibracijski protokol, zagotavljanje kakovosti, kontrola kakovosti, akreditacija), značilnostih zaščite (materiali in debeline), značilnostih štetja (število meritev, čas štetja, razdalja med detektorjem in anatomskim modelom), rezultatih meritev (izračunana radioaktivnost in povezane negotovosti) in ocenjeni natančnosti meritev ter detekcijskih mejah aktivnosti za radionuklide v anatomskem modelu,

— organizacija in vodenje kampanje merjenja z udeležbo sodelujočih laboratorijev v EU (prevoz na lokacijo in meritve anatomskega modela udeleženih števcev celotnega telesa),

— zbiranje izpolnjenih obrazcev za poročanje in vrednotenje sporočenih rezultatov meritev,

— organizacija delavnice za predstavitev rezultatov in izmenjavo izkušenj,

— priprava poročila za objavo s povzetkom organizacije medsebojne primerjave in predstavitvijo udeleženih števcev celega telesa, njihovih značilnosti, pregledom njihove natančnosti štetja in detekcijske meje aktivnosti, uporabljene konfiguracije štetja in vrednotenja sporočenih rezultatov.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 28/05/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 29/05/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Evropska komisija, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'Activités Cloche d'Or, L-2530 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/04/2019