Bunuri - 193886-2021

20/04/2021    S76

România-Bucureşti: Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule

2021/S 076-193886

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală de Protecție Internă
Număr naţional de înregistrare: 36755310
Adresă: Intrarea Răzoare nr. 5
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050506
Țară: România
Persoană de contact: Georgiana Dragoiu
E-mail: achizitii@dgpi.ro
Telefon: +40 213156911/ +40 213111353
Fax: +40 213156911
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgpi.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118128
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare piese auto, anvelope și materiale tehnice pentru autovehiculele din dotarea Direcției Generale de Protecție Internă

Număr de referinţă: 36755310/2021/A9
II.1.2)Cod CPV principal
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru de furnizare piese auto, anvelope și materiale tehnice pentru autovehicule.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare o singură dată, în a 11-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor pentru clarificările solicitate cu 18 zile înaintea termenului-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 5 147 994.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 7
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 7
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Oferta se poate depune pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb pentru autovehicule marca Volkswagen, Kia, Opel, BMW și Toyota

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 6 – piese de schimb pentru autovehicule marca Volkswagen, Kia, Opel, BMW și Toyota.

Cantităti acord-cadru: minimum 421, maximum 1 081 de produse, pe o perioadă de 18 luni.

Valoarea estimată a acordului-cadru pentru o perioadă de 18 luni: 687 214,00 RON fără TVA.

Cantităti contractul subsecvent: minimum 421, maximum 720 de produse, pe o perioadă de 18 luni.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 18 luni: 525 892,00 RON fara TVA.

Frecventa de atribuire a unui contract subsecvent: trimestrial.

Nota:

1. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a achizitiona produse astfel încat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea maxima a acordului-cadru;

2. Descrierea detaliata a produselor si cantitatilor necesare se regaseste in anexele caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 687 214.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Durata acordului-cadru este de 18 luni de la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb pentru autovehicule marca Dacia

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 4 – piese de schimb pentru autovehicule gama Dacia.

Cantităti acord-cadru: minimum 396, maximum 10 858 de produse, pe o perioadă de 18 luni.

Valoarea estimată a acordului-cadru pentru o perioadă de 18 luni: 1 900 630,00 RON fără TVA.

Cantităti contractul subsecvent: minimum 396, maximum 3 358 de produse, pe o perioadă de 18 luni.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 18 luni: 551 105,00 RON fara TVA.

Frecventa de atribuire a unui contract subsecvent: trimestrial.

Nota:

1. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a achizitiona produse astfel încat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea maxima a acordului-cadru;

2. Descrierea detaliata a produselor si cantitatilor necesare se regaseste in anexele caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 900 630.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Durata acordului-cadru este de 18 luni de la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Materiale de întreținere auto

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 1 – materiale de întreținere.

Cantităti acord-cadru: minimum 20, maximum 14 420 de produse, pe o perioadă de 18 luni.

Valoarea estimată a acordului-cadru pentru o perioadă de 18 luni: 326 200,00 RON fără TVA.

Cantităti contractul subsecvent: minimum 20, maximum 4 044 de produse, pe o perioadă de 18 luni.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 18 luni: 113 700,00 RON fara TVA.

Frecventa de atribuire a unui contract subsecvent: trimestrial.

Nota:

1. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a achizitiona produse astfel încat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea maxima a acordului-cadru;

2. Descrierea detaliata a produselor si cantitatilor necesare se regaseste in anexele caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 326 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Durata acordului-cadru este de 18 luni de la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Anvelope

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 3 – anvelope.

Cantităti acord-cadru: minimum 166, maximum 1 294 de produse, pe o perioadă de 18 luni.

Valoarea estimată a acordului-cadru pentru o perioadă de 18 luni: 473 440,00 RON fără TVA.

Cantităti contractul subsecvent: minimum 166, maximum 562 de produse, pe o perioadă de 18 luni.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 18 luni: 234 000,00 RON fara TVA.

Frecventa de atribuire a unui contract subsecvent: trimestrial.

Nota:

1. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a achizitiona produse astfel încat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea maxima a acordului-cadru;

2. Descrierea detaliata a produselor si cantitatilor necesare se regaseste in anexele caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 473 440.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Durata acordului-cadru este de 18 luni de la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb pentru tractoare

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 7 – piese de schimb pentru tractoare.

Cantităti acord-cadru: minimum 23, maximum 47 de produse, pe o perioadă de 18 luni.

Valoarea estimată a acordului cadru pentru o perioadă de 18 luni: 22.310,00 RON fără TVA.

Cantităti contractul subsecvent: minimum 23, maximum 27 de produse, pe o perioadă de 18 luni.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 18 luni: 18 270,00 RON fara TVA.

Frecventa de atribuire a unui contract subsecvent: trimestrial.

Nota:

1. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a achizitiona produse astfel încat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea maxima a acordului-cadru;

2. Descrierea detaliata a produselor si cantitatilor necesare se regaseste in anexele caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 22 310.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Durata acordului-cadru este de 18 luni de la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese de schimb pentru autovehicule marca Audi

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 5 – piese de schimb pentru autovehicule gama Audi.

Cantităti acord-cadru: minimum 435, maximum 2 824 de produse, pe o perioadă de 18 luni.

Valoarea estimată a acordului-cadru pentru o perioadă de 18 luni: 1 710 000,00 RON fără TVA.

Cantităti contractul subsecvent: minimum 435, maximum 927 de produse, pe o perioadă de 18 luni.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 18 luni: 551 735,00 RON fara TVA.

Frecventa de atribuire a unui contract subsecvent: trimestrial.

Nota:

1. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a achizitiona produse astfel încat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea maxima a acordului-cadru;

2. Descrierea detaliata a produselor si cantitatilor necesare se regaseste in anexele caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 710 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Durata acordului-cadru este de 18 luni de la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Materiale utilizate în repararea autovehiculelor

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 2 – materiale utilizate în repararea autovehiculelor.

Cantităti acord-cadru: minimum 27, maximum 3 418 de produse, pe o perioadă de 18 luni.

Valoarea estimată a acordului cadru pentru o perioadă de 18 luni: 28 200,00 RON fără TVA.

Cantităti contractul subsecvent: minimum 27, maximum 1 137 de produse, pe o perioadă de 18 luni.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 18 luni: 8 810,00 RON fara TVA.

Frecventa de atribuire a unui contract subsecvent: trimestrial.

Nota:

1. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a achizitiona produse astfel încat sa acopere cantitatea maxima si/sau valoarea maxima a acordului-cadru;

2. Descrierea detaliata a produselor si cantitatilor necesare se regaseste in anexele caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 28 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Durata acordului-cadru este de 18 luni de la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Pentru fiecare lot distinct (de la 1-7) ofertantul/ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractantul, iar în cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va completa DUAE configurat de autoritatea contractantă în SEAP [conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016], în secțiunea dedicată procedurii în cauza, până la data-limită de depunere a ofertei stabilită în anunțul de participare.

DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia. A se vedea notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 8.4.2019.

Operatorii economici vor completa toate campurile din DUAE.

Ofertantii clasati pe primele doua locuri/lot în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, vor avea obligația sa prezinte documentele justificative, menționate la acest capitol, doar la solicitarea autorității contractante, prin intermediul SEAP, semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. În situația în care documentele sunt semnate de către o altă persoană decât reprezentantul legal al operatorului economic se va prezenta o împuternicire în acest sens, în SEAP semnată cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării, pentru sediul social, toate sediile secundare și punctele de lucru menționate în certificatul constatator ONRC sau organism echivalent, atât în cazul operatorului român cât și străin;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2), art.167 alin.(2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale țării de origine (certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care să dovedească că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local conform cerințelor autorității contractante însoțite de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal privind perioada de valabilitate a documentelor, în cazul în care documentele emise nu conține această dată.

Nota:

— Autoritatea contractantă va exclude de la procedură orice ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant care se încadrează în vreuna din situațiile prevăzute la art. 59-60, art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016;

— Toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, pentru fiecare lot distinct, în secțiunea dedicată, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicată, privind semnatura electronică. În situația în care certificatul de semnatură electronică nu aparține reprezentantului legal al ofertantului se va prezenta o împuternicire în acest sens;

— Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Toate documentele vor avea, pe langă semnatură, menționat în clar numele întreg al persoanei semnatare;

— Dacă este cazul, ofertanții vor prezenta odată cu DUAE o listă cu datele de identificare ale terților susținători / subcontractanților (din care să rezulte și procentul de subcontractare), în vederea respectării prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Aceasta se va depune în SEAP, semnată cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică.

Conflictul de interese.

Ofertantul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictul de interese, astfel cum este acesta definit în Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, poate apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării contractului trebuie notificat, în termen de 5 zile de la apariţia acestuia, în scris părților semnatare ale contractului, fără întârziere.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante implicate în procedura de achiziție publică sunt:

1. Dumitrache Tiberiu-Silviu – director general;

2. Patriche Marius-Haientz – adjunct al directorului general;

3. Badea Adrian – director al Directiei logistice;

4. Duțulescu Răzvan – șef Serviciu juridic;

5. Voicu Cezar – șef Serviciul financiar-contabilitate;

6. Dumitru Andrei Bogdan – șef Birou achiziții publice;

Pentru fiecare lot distinct (de la 1-7) se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, care să ateste că ofertantul (ofertantul asociat/terțul susținător și subcontractantul) este abilitat să desfășoare activități similare celor care fac obiectul prezentei achiziții. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC sau documente echivalente și să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

Nota: certificatul constatator va fi prezentat, prin intermediul SICAP, în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnatura electronică extinsă (Notificare ONRC_Serviciul InfoCert_AC_0). Informațiile din certificatul constatator să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

Pentru persoane juridice/fizice străine:

În cazul ofertanților de altă naționalitate decât cea română, documentele menționate vor fi transmise în limba de origine, însoțit de o traducere autorizată a acestuia în limba română. Documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic (conform prevederilor art. 173 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare). Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în Cadrul procedurii: se vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență.

Documentele vor fi prezentate în traducere autorizată în limba română.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), direct în SEAP, în secțiunea dedicată procedurii in cauza, până la data limită de depunere a ofertelor. DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia. A se vedea notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 8.4.2019, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertanții străini: documentul echivalent emis în țara de rezidență în traducere autorizată în limba română, să fie prezentat la solicitarea Autorității contractante doar pentru ofertantii clasati pe primele doua locuri.

Toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SICAP, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proportia de subcontractare. Cerinta 1. Informatii privind asocierea. In cazul in care oferta va fi depusa in asociere se vor prezenta urmatoarele documente: lista cuprinzand asociatii; acord sau o scrisoare preliminara de asociere; declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului. Cerinta 2. Informatii privind subcontractantii. In cazul in care oferta este depusa de un operator economic ce are, eventual, intentia de a subcontracta parte/parti din contract, se va prezenta DUAE, pentru ofertant și subcontractant (conform art. 193 din Legea nr. 98/2016) și acordul de subcontractare in acest sens.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitate de indeplinire. Cerinta 1. Pentru fiecare lot distinct (de la 1-7) ofertantul va depune odata cu DUAE si acordul de asociere urmand ca documentele justificative (lista cuprinzand asociatii și declaratia prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea) să fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantanții clasați pe primele doua locuri in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Modalitate de indeplinire. Cerinta 2. Pentru fiecare lot distinct (de la 1-7) ofertantul va depune odata cu DUAE si acordul de subcontractare.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 2
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 24/05/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 24/11/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/05/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Nu este cazul.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Dacă doi sau mai mulți ofertanți au același preț, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, care se vor depune în SICAP, iar oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Contractul subsecvent va fi atribuit fără reluarea competitiei, operatorului economic câștigator clasat pe locul I în cadrul lotului/loturilor respectiv/e. În cazul in care acesta nu are capacitatea de a raspunde solicitarii autoritatii contractante, contractul subsecvent urmeaza sa fie atribuit operatorului economic clasat pe locul II în cadrul lotului/loturilor respectiv/e.

Operatorii economici vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii in cauza, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia. A se vedea notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 8.4.2019.

Orice ofertant are dreptul de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei.

Ofertantul este obligat sa informeze autoritatea contractanta despre orice modificare intervenita cu privire la situatiile certificate prin prezentarea documentelor solicitate la cap. III.1) in termen de maximum sapte zile lucratoare de la interventia sau, dupa caz, luarea la cunostinta asupra acestor modificari.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 050506
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția Generală de Protecție Internă
Adresă: Intrarea Răzoare nr. 5, sector 6
Localitate: București
Cod poștal: 050506
Țară: România
E-mail: achizitii@dgpi.ro
Telefon: +40 213156911
Fax: +40 213156911
Adresă internet: www.dgpi.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/04/2021