Servicii - 194901-2017

23/05/2017    S98    - - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Timisoara: Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe

2017/S 098-194901

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Administratia Nationala Apele Romane -Administratia Bazinala de Apa Banat
B-dul Mihai Viteazu nr. 32
În atenția: Mihaela Hamat
300222 Timisoara
România
Telefon: +40 256492097
E-mail: nelu.grui@dab.rowater.ro
Fax: +40 256491798

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Altele: gospodarirea apelor
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Service vehicule.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Timisoara.

Cod NUTS RO424

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Service vehicule, conform caiet sarcini.
Lot 1 – Dacia, Renault, Nissan – 42 bucati (contracte intre 126 000 RON pana la 31.12.2017 si 157 500 RON cu prelungire pana la 30.4.2018, manopera si piese).
Lot 2 – Mitsubishi, Hyundai, Wolsvagen – 10 bucati (contracte intre 117 600 RON pana la 31.12.2017 si 147 000 RON cu prelungire pana la 30.4.2018, manopera si piese).
Lot 3 – Toyota – 4 bucati (contracte intre 16 800 RON pana la 31.12.2017 si 21 000 RON cu prelungire pana la 30.4.2018, manopera si piese).
Lot 4 – Autocamioane, autoutilitare,trailer -17 bucati (contracte intre 126 000 RON pana la 31.12.2017 si 157 500 RON cu prelungire pana la 30.4.2018, manopera si piese).
Lot 5 – Buldozere, Excavatoare -9 bucati (contracte intre 79 800 RON pana la 31.12.2017 si 99 750 RON cu prelungire pana la 30.4.2018, manopera si piese).
Lot 6 – Buldoexcavatoare -8 bucati (contracte intre 60 500 RON pana la 31.12.2017 si 75 625 RON cu prelungire pana la 30. 4.2018, manopera si piese).
Lot 7 – Tractoare, Remorci -41 bucati (contracte intre 100 000 RON pana la 31.12.2017 si 125 000 RON cu prelungire pana la 30.4.2018, manopera si piese).
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, functie de care se vor elabora si evalua ofertele. Suplimentarea contractelor este conditionata de existenta resurselor de finantare alocate cu aceasta destinatie.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50110000, 34300000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Service vehicule, conform caiet sarcini.
Lot 1 – Dacia, Renault, Nissan – 42 bucati (contracte intre 126 000 RON pana la 31.12.2017 si 157 500 RON cu prelungire pana la 30.4.2018, manopera si piese).
Lot 2 – Mitsubishi, Hyundai, Wolsvagen – 10 bucati (contracte intre 117 600 RON pana la 31.12.2017 si 147 000 RON cu prelungire pana la 30.4.2018, manopera si piese).
Lot 3 – Toyota – 4 bucati (contracte intre 16 800 RON pana la 31.12.2017 si 21 000 RON cu prelungire pana la 30.4.2018, manopera si piese).
Lot 4 – Autocamioane, autoutilitare,trailer -17 bucati (contracte intre 126.000 RON pana la 31.12.2017 si 157 500 RON cu prelungire pana la 30.4.2018, manopera si piese).
Lot 5 – Buldozere, Excavatoare - 9 bucati (contracte intre 79 800 RON pana la 31.12.2017 si 99 750 RON cu prelungire pana la 30.4.2018, manopera si piese).
Lot 6 – Buldoexcavatoare - 8 bucati (contracte intre 60 500 RON pana la 31.12.2017 si 75 625 RON cu prelungire pana la 30.4.2018, manopera si piese).
Lot 7 – Tractoare, Remorci - 41 bucati (contracte intre 100 000 RON pana la 31.12.2017 si 125 000 RON cu prelungire pana la 30.4.2018, manopera si piese).
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, functie de care se vor elabora si evalua ofertele. Suplimentarea contractelor este conditionata de existenta resurselor de finantare alocate cu aceasta destinatie.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 626 700 și 783 375 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea acestor opțiuni: In conditiile art.165 din Hotarare 395/2016.
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: da
Numărul de reînnoiri posibile: 1
În cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi reînnoite, calendarul prevăzut al contractelor ulterioare:
în luni: 4 (de la data atribuirii contractului)
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 7 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Service Dacia, Renault, Nissan
1)Descriere succintă
Service Dacia, Renault, Nissan, conform caiet de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50100000

3)Cantitate sau domeniu
Service Dacia, Renault, Nissan, conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 126 000 și 157 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Service Dacia, Renault, Nissan, conform caiet de sarcini; Valoarea garantiei de participare este: 1260 00 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Service Mitsubishi, Hyundai, Wolsvagen
1)Descriere succintă
Service Mitsubishi, Hyundai, Wolsvagen, conform caiet de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50100000

3)Cantitate sau domeniu
Service Mitsubishi, Hyundai, Wolsvagen, conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 117 600 și 147 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Service Mitsubishi, Hyundai, Wolsvagen, conform caiet de sarcini Valoarea garantiei de participare este: 1 176 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Service Toyota
1)Descriere succintă
Service Toyota, conform caiet de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50100000

3)Cantitate sau domeniu
Service Toyota, conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 16 800 și 21 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Service Toyota, conform caiet de sarcini Valoarea garantiei de participare este: 168 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Service Autocamioane, autoutilitare, Trailer
1)Descriere succintă
Service Autocamioane, autoutilitare, Trailer, conform caiet de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50100000

3)Cantitate sau domeniu
Service Autocamioane, autoutilitare, Trailer, conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 126 000 și 157 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Service Autocamioane, autoutilitare, Trailer, conform caiet de sarcini Valoarea garantiei de participare este: 1 260 RON.
Lot nr: 5 Denumire: Service Buldozere, Excavatoare
1)Descriere succintă
Service Buldozere, Excavatoare, conform caiet de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50100000

3)Cantitate sau domeniu
Service Buldozere, Excavatoare, conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 79 800 și 99 750 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Service Buldozere, Excavatoare, conform caiet de sarcini Valoarea garantiei de participare este: 798 RON.
Lot nr: 6 Denumire: Service Buldoexcavatoare
1)Descriere succintă
Service Buldoexcavatoare, conform caiet de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50100000

3)Cantitate sau domeniu
Service Buldoexcavatoare, conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 60 500 și 75 625 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Service Buldoexcavatoare, conform caiet de sarcini Valoarea garantiei de participare este: 605 RON.
Lot nr: 7 Denumire: Service Tractoare, Remoci
1)Descriere succintă
Service Tractoare, Remoci, conform caiet de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50100000

3)Cantitate sau domeniu
Service Tractoare, Remoci, conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 100 000 și 125 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Service Tractoare, Remoci, conform caiet de sarcini Valoarea garantiei de participare este: 1 000 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare este de: Lot 1 = 1 260 RON, lot 2 = 1 174 RON, lot 3 = 168 RON, lot 4 = 1 260 RON, lot 5 = 798 RON, lot 6 = 605 RON, lot 7 = 1 000 RON. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 35 din HG 395/2016. Modalitatea de constituire a garantiei: scrisoare de garantie bancara sau orice instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancare sau de asigurari sau virament bancar in contul RO33TREZ6215005XXX010191, Trezoreria Timisoara, CIF 18263352 .Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile si se va raporta la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se va constitui in lei/alta valuta la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 (cinci) zile. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare se va scana si se va depune la sectiunea documente de calificare in SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este in valoare de 5 % din valoarea fara TVA a contractului,fara TVA. Constituita prin: Virament bancar, scrisoare de garantie bancara sau orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (candidatul/ofertantul câstigator are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, iar suma initiala care se depune nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Venituri proprii.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate.
— Declaratie pe proprie raspundere, în temeiul art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016, completata în conformitate DUAE in baza art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate- declaratia se completeaza si de catre terti sustinatori si subcontractanti – daca este cazul
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; – pentru straini se accepta documente echivalente, prezentarea acestuia se va face doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat la finalizarea evaluarii ofertelor; acesta trebuie sa fie valabil la data prezentarii.
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor, contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc.). Din aceste certificate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii, urmand ca ofertantului aflat in clasament pe primul loc in clasamentul intermediar realizat la finalizarea evaluarii ofertelor, sa i se solicite prezentarea acestor certificate. In DUAE se vor cuprinde informatii privind: tertii sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prev. art. 183, 170 alin. 3 si 193, 195 din Legea 98/2016.
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016, pentru ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii.
Se va prezenta ,,Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016, odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, tert sustinator si subcontractant)
— Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea autoritatii contractante, precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: Bojin Titu, Vlaicu Ionel, Caxi Veronica, Luci Ervin, Bociort Lucretia, Grui Ioan.
În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei.
Nota. Toate documentele întocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor depune scanate in SEAP. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
— Ofertantii sa faca dovada ca detin autorizare, pentru prestarea activitatii „Service auto” clasa I si II conform art. 1 si art. 2 din OG 82/2000. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Declaratie privind utilajele echipamentele de care dispune operatorul pentru indeplinirea contractului-dovada atelier reparatii autorizat RAR -Clasa I sau clasa II pe tipuri de autoturisme,dovada statie ITP agreata RAR,stand geometrie roti autorizat (conf. art 1 si art. 2 din OG 82/2000 si conform art. 4 din OG 81/2000, actalizata cu modificarile si completarile prevazute de Lege 167/2003, OUG 40/2005 si Lege 373/2005 ), grad de acoperire la nivelul localitatii Timisoara sau localitati limitrofe (Ghiroda, Sag, Giroc) cu cel putin o unitate reparatii. Operatorul trebuie sa faca dovada ca detine in proprietate, are un contract de inchiriere/comodat sau sa faca dovada punerii la dispozitie a unui atelier.
Experienta similara pe ultimii 3 ani. Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca valoarea serviciilor similare, prestate la nivelul unui contract sau mai multe, sa fie in valoare cumulata de cel putin lot 1 = 126 000 RON, lot 2 = 117 600 RON, lot 3 = 16 800 RON, lot 4 = 126 000 RON, lot 5 = 79 800 RON, lot 6 = 60 500 RON si lot 7 = 100 000 RON. Prestarile de servicii se confirma printr-o lista a principalelor prestari de servicii efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic; Pentru o evaluare unitara a modului de îndeplinire a cerintei, calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR si se va prezenta cate o lista/ document pentru fiecare lot ofertat in parte
O declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Toti ofertantii odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare

1. Pretul ofertei. Pondere 85

2. Garantie. Pondere 15

IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 014-022589 din 20.1.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 19.6.2017 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.6.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 30 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14.7.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Deoarece procedura de atribuire se desfasoara integral prin mijloace electronice, evaluarea ofertelor depuse se desfasoara în doua etape distincte astfel: – în prima etapa va fi evaluat modul de îndeplinire al criteriilor de calificare, evaluarea tehnica se va finaliza prin introducerea in SEAP a punctajului obtinut de fiecare oferta admisibila.In cazul in care pe primul loc se situeaza doua sau mai multe oferte cu punctaj egal, departajarea se va face in functie de pret iar in cazul in care si preturile sunt egale ofertantilor respectivi li se va solicita o noua propunere financiara sub forma de clarificari de documente in SEAP, care contin noi preturi caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut .Ofertele ale caror preturi exclusiv TVA nu vor fi criptate în SEAP nu vor putea fi supuse evaluarii. Pentru acesarea DUAE, in vederea competarii se va accesa link: https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Oficiul Juridic al ABA Banat
B-dul Mihai Viteazu nr. 32
300222 Timisoara
România
E-mail: dispecer@dab.rowater.ro
Telefon: +40 256491848
Fax: +40 256491798

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18.5.2017