Bunuri - 195313-2020

28/04/2020    S83

România-Bucureşti: Sisteme şi dispozitive de supraveghere şi de securitate

2020/S 083-195313

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Număr naţional de înregistrare: 4193222
Adresă: Str. Geniului nr. 42C, sector 6
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060117
Țară: România
Persoană de contact: Marius Lucian Gogoi
E-mail: achizitii.igpf@mai.gov.ro
Telefon: +40 213162598/19662/19428
Fax: +40 214087425
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.politiadefrontiera.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.politiadefrontiera.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la:
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Mentenanța evolutivă a sistemului SCOMAR

II.1.2)Cod CPV principal
35120000 Sisteme şi dispozitive de supraveghere şi de securitate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Proiectul își propune modernizarea tuturor componentelor Sistemului integrat de supraveghere la Marea Neagra – SCOMAR, centrului de comanda si control – CCC, statiilor de senzori locale – SSL si solutiilor tehnice existente, prin implementarea unor tehnologii de ultima generatie, in cadrul tuturor subsistemelor acestuia, respectiv radiolocatie, supraveghere, solutie informatica integrata, comunicatii, securitate perimetrala si infrastructura.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 11 538 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Garda de Coasta.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Proiectul își propune achizitia:

— a minimum patru-maximum șapte radare;

— a minimum șapte-maximum 12 senzori optoelectronici;

— a unei aplicatii informatice integrate (SW, HW, videowall etc.)

— a 12 link-uri radioreleu;

— a 10 sisteme de securitate perimetrala (CCC, SSL);

— lucrarilor de reabilitare a centrului de comandă și control si consolidarea turnurilor de supraveghere si comunicatii.

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
15/06/2020

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Autoritatea contractantă intenționează să organizeze un dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziție publică de produse.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/04/2020