Storitve - 195729-2016

09/06/2016    S110

Belgija-Bruselj: Študija o izvajanju sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v skladu s strategijo EU za biotsko raznovrstnost in strategijo EU za biogospodarstvo

2016/S 110-195729

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for the Environment
Poštni naslov: BU 9 01/005
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: 00 Not specified
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: env-tenders@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija o izvajanju sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v skladu s strategijo EU za biotsko raznovrstnost in strategijo EU za biogospodarstvo

Referenčna številka dokumenta: ENV.B.1/ETU/2015/0018.
II.1.2)Glavna koda CPV
90700000 Okoljske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Gozdovi pokrivajo približno 40 % ozemlja EU. Predstavljajo izjemne ekosisteme in dragocen naravni vir. Trenutne politike EU za rast biogospodarstva in uporabe obnovljivih virov energije bodo vplivale na povečanje povpraševanja po gradbenem lesu in lesu, kar pomeni tako priložnosti kot tudi nove izzive. Ena izmed verjetnih posledic je krepitev gospodarjenja z gozdovi in odstranitev biomase ter s tem preoblikovanje ekosistemov gozdov in njihove razporeditve v pokrajini.

Ta študija mora Komisiji pomagati pri razumevanju, do katere mere se dogovorjena vseevropska ekološka načela in smernice za „Sonaravno gospodarjenje z gozdovi“ (SFM) uporabljajo v današnjem „realnem“ načrtovanju gospodarjenja z gozdovi, dejavnostih gospodarjenja in uporabe zemljišč; opredeliti problematična področja in preprečevati grožnje; ter navesti obetavne prakse in rešitve, ki lahko omogočijo optimizacijo gospodarjenja z gozdovi za uvedbo novih zahtev za ekosisteme gozdov in bolj učinkovito zaščito le-teh in njihove biotske raznovrstnosti kot doslej.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 119 200.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

„Extra muros“.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Javni razpis za naročilo študije s trajanjem 12 mesecev in proračunom v razponu med 100 000 EUR in 120 000 EUR.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost predlagane metodologije / Ponder: 60
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Ukrepi za nadzor kakovosti / Ponder: 20
Cena - Ponder: 50/50
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2015/S 105-189919
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 07.0201/2016/730603/ETU/B.1
Naslov:

Študija o izvajanju sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v skladu s strategijo EU za biotsko raznovrstnost in strategijo EU za biogospodarstvo

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
19/05/2016
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: NEPCon — Nature, Ecology and People Consult
Poštni naslov: Skindergade 23,3
Kraj: Copenhagen K
Šifra NUTS: DK DANMARK
Poštna številka: 1159
Država: Danska
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 120 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 119 200.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

V skladu s členom 134.1(f) pravil uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.10.2012 (finančna uredba) lahko naročnik v 3 letih od oddaje prvotnega naročila uporabi izjemni postopek s pogajanji za dodatne storitve (brez predhodne objave obvestila o naročilu), ki obsegajo ponovitev podobnih storitev (do največ 50 % vrednosti prvotnega naročila), oddanih gospodarskemu subjektu, kateremu je bilo oddano prvotno naročilo s strani istega naročnika.

Upoštevajte, da je bilo to objavljeno v PIN UL 2015/S 38-064198 dne 24.2.2015 s proračunom 120 000 EUR. Zdaj velja razpon med 100 000 EUR in 120 000 EUR.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Pritožbe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz točke I.1.

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glej http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

V 2 mesecih od obvestila o oddaji naročila lahko vložite pritožbo pri organu iz točke VI.4.1.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
30/05/2016