Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 197642-2017

26/05/2017    S100    Evropski parlament - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Koordiniranje na področju zdravja in varnosti pri dejavnostih vzdrževanja, ki vključujejo strukturne in zaključne elemente, tehnične vzdrževalne dejavnosti in dejavnosti, povezane s higieno, za stavbe, ki jih uporablja Evropski parlament

2017/S 100-197642

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: rue Wiertz 60
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE100
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: service d'assistance à la maintenance
E-naslov: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://europarl.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: rue Belliard 89, bureau RMD 04J024
Kraj: Bruxelles
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: service d'assistance à la maintenance — RMD 04J024
E-naslov: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Šifra NUTS: BE100

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#

I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Koordiniranje na področju zdravja in varnosti pri dejavnostih vzdrževanja, ki vključujejo strukturne in zaključne elemente, tehnične vzdrževalne dejavnosti in dejavnosti, povezane s higieno, za stavbe, ki jih uporablja Evropski parlament

Referenčna številka dokumenta: 06A20/2017/M006.
II.1.2)Glavna koda CPV
71317210
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Koordiniranje na področju zdravja in varnosti pri dejavnostih vzdrževanja, ki vključujejo strukturne in zaključne elemente, tehnične vzdrževalne dejavnosti in dejavnosti, povezane s higieno, za stavbe, ki jih uporablja in/ali jih bo uporabljal Evropski parlament v Luxembourgu.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 224 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
II.2.4)Opis javnega naročila:

Koordiniranje na področju zdravja in varnosti pri dejavnostih vzdrževanja, ki vključujejo strukturne in zaključne elemente, tehnične vzdrževalne dejavnosti in dejavnosti, povezane s higieno, za stavbe, ki jih uporablja in/ali jih bo uporabljal Evropski parlament v Luxembourgu.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

vpis v ustrezen register poklicev ali trgovski register za dejavnost v okviru tega naročila (razen v primeru mednarodnih organizacij); in posebno dovoljenje, ki dokazuje ponudnikovo sposobnost za izvedbo predmeta tega naročila v državi, v kateri je ustanovljen, ali članstvo v posebnem strokovnem združenju.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

finančna in poslovna sposobnost bo ocenjena na podlagi informacij, ki jih vsebujejo naslednji dokumenti, ki jih morajo predložiti ponudniki:

— finančna poročila za zadnja 3 poslovna leta, za katera so bili zaključeni računi,

— izjava o prometu na področju, ki ga zajema to naročilo, v skladu z vzorcem iz Priloge VII k upravnim določbam,

— ustrezne bančne reference in dokazilo o zavarovanju civilne odgovornosti ali škodnem zavarovanju poklicnega tveganja.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

ponudnik mora dokazati, da je v zadnjih 3 poslovnih letih, za katera so bili zaključeni računi na datum objave obvestila o naročilu, realiziral minimalni letni promet v višini 112 000 EUR na področju, ki ga zajema to naročilo.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

za naročilo, na katero se nanaša ta javni razpis za zbiranje ponudb, Evropski parlament od ponudnikov zahteva, da imajo naslednjo tehnično in strokovno sposobnost:

— ponudniki morajo dokazati, da so v 3 letih pred datumom objave obvestila o naročilu izvedli 3 naročila storitev, ki so podobne storitvam iz tega naročila; vsaj 1 od 3 naročil mora vključevati storitve, povezane z delom, ki se izvaja v zasedeni upravni stavbi s površino vsaj 50 000 m2,

— ponudniki morajo dokazati, da imajo orodja, materiale in tehnično opremo, ki se zahteva za izvedbo tega naročila,

— ponudniki morajo dokazati, da je v 3 letih pred datumom objave obvestila o naročilu in v skladu s pogoji uredbe Velikega vojvodstva Luksemburg z dne 9.6.2006 njihovo osebje vključevalo vsaj 3 koordinatorje na področju zdravja in varnosti; vsaj raven B.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

ponudnik mora predložiti naslednja dokazila:

— seznam točno 3 (najmanj in največ) referenc za podobne storitve, zagotovljene v 3 letih pred datumom objave obvestila o naročilu.

Za vsako referenco morajo ponudniki zagotoviti naslednje informacije:

• datumi začetka izvajanja storitev in zaključka,

• narava zadevnega dela,

• identiteta upravičenca,

• površine zadevnih stavb in njihove lokacije,

— formalna izjava, ki navaja, da ima ponudnik orodja, materiale in tehnično opremo, ki se zahteva za izvedbo naročila,

— formalna izjava, ki navaja, da je v 3 letih pred datumom objave obvestila o naročilu in v skladu s pogoji uredbe Velikega vojvodstva Luksemburg z dne 9.6.2006 ponudnikovo osebje vključevalo vsaj 3 koordinatorje na področju zdravja in varnosti; vsaj raven B,

— 3 profili oseb, odgovornih za zagotavljanje storitev na področju tega naročila.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 02/08/2017
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 10/08/2017
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

bâtiment Remard, rue Belliard 89, 1050 Bruxelles, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

1 zastopnik na ponudnika mora potrditi udeležbo najpozneje 2 delovna dneva pred datumom odpiranja ponudb po e-pošti na INLO.AO.DIR.A@eu.europa.eu

Navesti mora ime podjetja ter ime, položaj, številko osebne izkaznice in datum rojstva zastopnika, ki mora pri sebi imeti veljaven osebni dokument.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313

Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Prijavni urad Splošnega sodišča Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/05/2017