Pomagajte nam izboljšati spletišče TED in izpolnite našo kratko anketo.

Storitve - 197642-2017

26/05/2017    S100    Evropski parlament - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Koordiniranje na področju zdravja in varnosti pri dejavnostih vzdrževanja, ki vključujejo strukturne in zaključne elemente, tehnične vzdrževalne dejavnosti in dejavnosti, povezane s higieno, za stavbe, ki jih uporablja Evropski parlament

2017/S 100-197642

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: rue Wiertz 60
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE100
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: service d'assistance à la maintenance
E-naslov: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://europarl.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: rue Belliard 89, bureau RMD 04J024
Kraj: Bruxelles
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: service d'assistance à la maintenance — RMD 04J024
E-naslov: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Šifra NUTS: BE100

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#

I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Koordiniranje na področju zdravja in varnosti pri dejavnostih vzdrževanja, ki vključujejo strukturne in zaključne elemente, tehnične vzdrževalne dejavnosti in dejavnosti, povezane s higieno, za stavbe, ki jih uporablja Evropski parlament

Referenčna številka dokumenta: 06A20/2017/M006.
II.1.2)Glavna koda CPV
71317210
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Koordiniranje na področju zdravja in varnosti pri dejavnostih vzdrževanja, ki vključujejo strukturne in zaključne elemente, tehnične vzdrževalne dejavnosti in dejavnosti, povezane s higieno, za stavbe, ki jih uporablja in/ali jih bo uporabljal Evropski parlament v Luxembourgu.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 224 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
II.2.4)Opis javnega naročila:

Koordiniranje na področju zdravja in varnosti pri dejavnostih vzdrževanja, ki vključujejo strukturne in zaključne elemente, tehnične vzdrževalne dejavnosti in dejavnosti, povezane s higieno, za stavbe, ki jih uporablja in/ali jih bo uporabljal Evropski parlament v Luxembourgu.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

vpis v ustrezen register poklicev ali trgovski register za dejavnost v okviru tega naročila (razen v primeru mednarodnih organizacij); in posebno dovoljenje, ki dokazuje ponudnikovo sposobnost za izvedbo predmeta tega naročila v državi, v kateri je ustanovljen, ali članstvo v posebnem strokovnem združenju.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

finančna in poslovna sposobnost bo ocenjena na podlagi informacij, ki jih vsebujejo naslednji dokumenti, ki jih morajo predložiti ponudniki:

— finančna poročila za zadnja 3 poslovna leta, za katera so bili zaključeni računi,

— izjava o prometu na področju, ki ga zajema to naročilo, v skladu z vzorcem iz Priloge VII k upravnim določbam,

— ustrezne bančne reference in dokazilo o zavarovanju civilne odgovornosti ali škodnem zavarovanju poklicnega tveganja.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

ponudnik mora dokazati, da je v zadnjih 3 poslovnih letih, za katera so bili zaključeni računi na datum objave obvestila o naročilu, realiziral minimalni letni promet v višini 112 000 EUR na področju, ki ga zajema to naročilo.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

za naročilo, na katero se nanaša ta javni razpis za zbiranje ponudb, Evropski parlament od ponudnikov zahteva, da imajo naslednjo tehnično in strokovno sposobnost:

— ponudniki morajo dokazati, da so v 3 letih pred datumom objave obvestila o naročilu izvedli 3 naročila storitev, ki so podobne storitvam iz tega naročila; vsaj 1 od 3 naročil mora vključevati storitve, povezane z delom, ki se izvaja v zasedeni upravni stavbi s površino vsaj 50 000 m2,

— ponudniki morajo dokazati, da imajo orodja, materiale in tehnično opremo, ki se zahteva za izvedbo tega naročila,

— ponudniki morajo dokazati, da je v 3 letih pred datumom objave obvestila o naročilu in v skladu s pogoji uredbe Velikega vojvodstva Luksemburg z dne 9.6.2006 njihovo osebje vključevalo vsaj 3 koordinatorje na področju zdravja in varnosti; vsaj raven B.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

ponudnik mora predložiti naslednja dokazila:

— seznam točno 3 (najmanj in največ) referenc za podobne storitve, zagotovljene v 3 letih pred datumom objave obvestila o naročilu.

Za vsako referenco morajo ponudniki zagotoviti naslednje informacije:

• datumi začetka izvajanja storitev in zaključka,

• narava zadevnega dela,

• identiteta upravičenca,

• površine zadevnih stavb in njihove lokacije,

— formalna izjava, ki navaja, da ima ponudnik orodja, materiale in tehnično opremo, ki se zahteva za izvedbo naročila,

— formalna izjava, ki navaja, da je v 3 letih pred datumom objave obvestila o naročilu in v skladu s pogoji uredbe Velikega vojvodstva Luksemburg z dne 9.6.2006 ponudnikovo osebje vključevalo vsaj 3 koordinatorje na področju zdravja in varnosti; vsaj raven B,

— 3 profili oseb, odgovornih za zagotavljanje storitev na področju tega naročila.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 02/08/2017
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 10/08/2017
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

bâtiment Remard, rue Belliard 89, 1050 Bruxelles, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

1 zastopnik na ponudnika mora potrditi udeležbo najpozneje 2 delovna dneva pred datumom odpiranja ponudb po e-pošti na INLO.AO.DIR.A@eu.europa.eu

Navesti mora ime podjetja ter ime, položaj, številko osebne izkaznice in datum rojstva zastopnika, ki mora pri sebi imeti veljaven osebni dokument.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313

Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Prijavni urad Splošnega sodišča Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/05/2017