Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč

Storitve - 198951-2021

22/04/2021    S78

Španija-Bilbao: Storitve pisanja, urejanja, lektoriranja in oblikovanja besedil v angleškem jeziku

2021/S 078-198951

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
Poštni naslov: Santiago de Compostela 12, 5°
Kraj: Bilbao
Šifra NUTS: ES213 Bizkaia
Poštna številka: 48003
Država: Španija
E-naslov: cft0149@osha.europa.eu
Telefon: +34 944358400
Telefaks: +34 944358401
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://osha.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8297
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8297
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Varnost in zdravje pri delu

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve pisanja, urejanja, lektoriranja in oblikovanja besedil v angleškem jeziku

Referenčna številka dokumenta: EUOSHA/2021/OP/F/SE/0149
II.1.2)Glavna koda CPV
79820000 Storitve, povezane s tiskarstvom
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega javnega razpisa je izbrati podjetje, ki bo opravljalo profesionalne storitve pisanja, urejanja, lektoriranja in oblikovanja besedil, da se v določenem časovnem okviru zagotovi pisni material v angleškem jeziku.

Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti neprekinjeno izvajanje procesa objavljanja EU-OSHA. To bo vključevalo spoštovanje letnega načrta publikacij, tedenske posodobitve, dosledno upoštevanje dogovorjenih rokov in stalno komunikacijo z EU-OSHA.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ES213 Bizkaia
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca in prostori EU-OSHA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izvajalec mora izvesti naslednje dejavnosti: pisanje v angleščini, urejanje v angleščini, vključno z navajanjem virov, lektoriranje v angleščini, oblikovanje dokumentov/izboljšanje avdiovizualne vsebine, raziskave (teoretične ali praktične), usmerjanje v zvezi s pisanjem in urejanjem.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirno naročilo bo sklenjeno za obdobje 12 mesecev, ki se začne na datum začetka veljavnosti naročila. Okvirna pogodba se samodejno podaljša trikrat, vsakič za 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte oddelek 4.2.1 razpisnih specifikacij.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2016/S 210-380185
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 01/06/2021
Lokalni čas: 13:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 02/06/2021
Lokalni čas: 11:00

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

Čez štiri leta.

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman — PO Box 403
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15/04/2021