Servicii - 199666-2017

26/05/2017    S100    - - Servicii - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

România-Timisoara: Servicii de asistenţă de proiectare

2017/S 100-199666

Municipiul Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, Serviciul Achizitii Publice, În atenția: ec. Lucretia Schipor, Timisoara 300030, România. Telefon: +40 256408367. Fax: +40 256408477. E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro

(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 12.4.2017, 2017/S 072-138338)

În ceea ce priveşte:
CPV:79933000, 71220000

Servicii de asistenţă de proiectare

Servicii de proiectare arhitecturală

Procedură incompletă
Contractul nu a fost atribuit
Contractul poate face obiectul unei republicări

Alte informații suplimentare

Procedura a fost anulata in temeiul prevederilor art. 212 alin. (1) litera a) din Legea 98/2016, deoarece pana la data limita de depunere, nu a fost depusa nicio oferta.