Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 199808-2014

TITytułBelgia-Bruksela: Badanie dotyczące rozpoznania rynku urządzeń radiowych działających w pasmach częstotliwości zwolnionych z konieczności posiadania pozwolenia radiowego w celu oceny średnio- i długoterminowych natężeń wykorzystania widma — SMART 2014/0012
NDNumer publikacji ogłoszenia199808-2014
PDData publikacji17/06/2014
OJNumer wydania Dz.U. S114
TWMiejscowość nabywcyBRUKSELA
AUNazwa urzędowa nabywcyKomisja Europejska, DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, Dyrekcja B — Sieci i Usługi Komunikacji Elektronicznej
OLJęzyk oryginałuEN
CYKraj nabywcyBE
AARodzaj nabywcy5 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
HAInstytucja/agencja UEKomisja Europejska
DSDokument wysłany05/06/2014
DTTermin składania ofert18/08/2014
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja3 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)79310000 - Usługi badania rynku
79419000 - Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
73200000 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
IAAdres internetowy (URL)http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE