Servicii - 211250-2014

Afișează vizualizare compactă

25/06/2014    S119

Belgia-Bruxelles: Proiect-pilot privind „Regulile de origine” pentru baza de date privind accesul pe piaţă (MADB)

2014/S 119-211250

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcţia Generală Comerţ, Direcţia G – Strategie şi Analiză Comercială, Accesul pe Piaţă
Adresă: CHAR 05/236, rue de la Loi 200
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Petros Sourmelis
În atenția: Signe Ratso
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
Telefon: +32 22987935
Fax: +32 22967393

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Alte informații pot fi obținute de la:
Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcţia Generală Comerţ, Direcţia G – Strategie şi Analiză Comercială, Accesul pe Piaţă
Adresă: CHAR 05/074, rue de la Loi 200
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: José Chantre
În atenția: Petros Sourmelis
E-mail: jose.chantre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22969471
Adresă Internet: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcţia Generală Comerţ, Direcţia G – Strategie şi Analiză Comercială, Accesul pe Piaţă, Unitatea G3 – Accesul pe piaţă, industrie, energie şi materii prime
Adresă: CHAR 05/074, rue de la Loi 200
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Adresă Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=544

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcţia Generală Comerţ, Direcţia A – Resurse, Informaţii şi Coordonarea Politicilor, Unitatea A1 – Resurse şi planificare strategică
Adresă: CHAR 07/173, rue de la Loi 200
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
În atenția: Philippe Duponteil
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
Telefon: +32 22992155
Fax: +32 22921760
Adresă Internet: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
Altele: politica comercială.
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Proiect-pilot privind „Regulile de origine” pentru baza de date privind accesul pe piaţă (MADB).
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Contract privind furnizarea şi actualizarea de date privind „Regulile de origine” pentru MADB, pe parcursul anului 2015, aplicabile în 25 de zone vamale desemnate.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Furnizarea şi actualizarea datelor privind „Regulile de origine” pentru MADB pe parcursul anului 2015 vor viza mărfurile importate în următoarele 25 de zone vamale:
Algeria, Canada, Chile, Columbia, Costa Rica, Republica Dominicană, Egipt, Honduras, Islanda, Israel, Jamaica, Iordania, Liban, Mauritius, Mexic, Maroc, Norvegia, Panama, Papua-Noua Guinee, Peru, Serbia, Africa de Sud, Coreea de Sud, Elveţia, Tunisia.
Valoarea estimată fără TVA: 75 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Începere 9.12.2014. Finalizare 31.12.2015

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Algeria
1)Descriere succintă

Lotul 1 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Algeria care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 2 Denumire: Canada
1)Descriere succintă

Lotul 2 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Canada care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 3 Denumire: Chile
1)Descriere succintă

Lotul 3 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Chile care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 4 Denumire: Columbia
1)Descriere succintă

Lotul 4 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Columbia care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 5 Denumire: Costa Rica
1)Descriere succintă

Lotul 5 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Costa Rica care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 6 Denumire: Republica Dominicană
1)Descriere succintă

Lotul 6 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Republica Dominicană care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 7 Denumire: Egipt
1)Descriere succintă

Lotul 7 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Egipt care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 8 Denumire: Honduras
1)Descriere succintă

Lotul 8 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Honduras care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 9 Denumire: Islanda
1)Descriere succintă

Lotul 9 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Islanda care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 10 Denumire: Israel
1)Descriere succintă

Lotul 10 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Israel care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 11 Denumire: Jamaica
1)Descriere succintă

Lotul 11 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Jamaica care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 12 Denumire: Iordania
1)Descriere succintă

Lotul 12 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Iordania care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 13 Denumire: Liban
1)Descriere succintă

Lotul 13 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Liban care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 14 Denumire: Mauritius
1)Descriere succintă

Lotul 14 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Mauritius care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 15 Denumire: Mexic
1)Descriere succintă

Lotul 15 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Mexic care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 16 Denumire: Maroc
1)Descriere succintă

Lotul 16 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Maroc care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 17 Denumire: Norvegia
1)Descriere succintă

Lotul 17 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Norvegia care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 18 Denumire: Panama
1)Descriere succintă

Lotul 18 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Panama care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 19 Denumire: Papua-Noua Guinee
1)Descriere succintă

Lotul 19 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Papua-Noua Guinee care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 20 Denumire: Peru
1)Descriere succintă

Lotul 20 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Peru care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 21 Denumire: Serbia
1)Descriere succintă

Lotul 21 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Serbia care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 22 Denumire: Africa de Sud
1)Descriere succintă

Lotul 22 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Africa de Sud care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 23 Denumire: Coreea de Sud
1)Descriere succintă

Lotul 23 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Coreea de Sud care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 24 Denumire: Elveţia
1)Descriere succintă

Lotul 24 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Elveţia care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.
Lot nr: 25 Denumire: Tunisia
1)Descriere succintă

Lotul 25 are ca obiect furnizarea de date privind „Regulile de origine” aplicabile în Tunisia care urmează să fie incluse în baza de date privind accesul pe piaţă (MADB). Informaţiile vor fi accesibile prin introducerea unui cod de produs SA din 4 sau 6 cifre sau a unei descrieri a mărfurilor. MADB poate fi vizitată la următoarea adresă: http://madb.europa.eu

2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe, 72300000 Servicii de înlocuire de date

3)Cantitate sau domeniu
Vor fi furnizate următoarele date, asociind regulile de origine aplicabile cu codurile SA relevante la nivelul de detaliere cel mai profund posibil:
— tarifele preferenţiale aplicate;
— cerinţele formale pentru dovada originii preferenţiale;
— regulile aplicabile prelucrării sau transformării efectuate asupra materialelor neoriginare, care conferă caracterul originar unui anumit produs;
— alte reguli pentru determinarea originii (dacă este cazul).
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Se permite depunerea unei oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile (zonele vamale). A se avea în vedere faptul că, în cazul în care se depune o ofertă pentru mai mult de 1 lot, informaţiile sau documentele comune loturilor pentru care se depune oferta trebuie furnizate o singură dată.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Condiţiile contractelor de servicii ale Comisiei. Modalităţile de plată sunt menţionate în caietul de sarcini.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Nu se solicită o anumită formă juridică. Cu toate acestea, fiecărui prestator de servicii i se va solicita să devină responsabil individual şi solidar în temeiul contractului.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Sunt excluşi de la participarea la această procedură de achiziţii publice ofertanţii care:
(a) se află în stare de faliment sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, au încheiat concordate, şi-au suspendat activitatea economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
(b) au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita lor profesională;
(c) au comis în conduita lor profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloc pe care autoritatea contractantă îl poate justifica;
(d) nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la fondul asigurărilor sociale sau de achitare a impozitelor în conformitate cu prevederile legale ale ţării în care sunt stabiliţi sau ale ţării autorităţii contractante sau ale ţării unde se execută contractul;
(e) au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii;
(f) li s-a aplicat o sancţiune administrativă pentru că s-au făcut vinovaţi vinovaţi de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de autoritatea contractantă, ca o condiţie de participare la procedura de achiziţii publice sau nu au furnizat aceste informaţii sau au fost găsiţi vinovaţi de încălcarea gravă a obligaţiilor prevăzute de un contract finanţat de la buget.
Nu se atribuie contracte ofertanţilor care, în timpul procedurii de achiziţii publice:
(a) se găsesc în situaţie de conflict de interese;
(b) se fac vinovaţi de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de autoritatea contractantă, ca o condiţie de participare la procedura de achiziţii publice sau nu au furnizat aceste informaţii;
(c) se află într-una dintre situaţiile de excludere menţionate la începutul punctului 11 [literele (a)-(f)].
Ofertanţii trebuie să furnizeze o declaraţie pe propria răspundere, conform căreia nu se află în niciuna dintre situaţiile menţionate mai sus. Cu toate acestea, ofertanţii ar trebui să aibă în vedere faptul că autoritatea contractantă poate, în cazul în care are îndoieli privind posibilitatea ca ofertantul căruia urmează să i se atribuie contractul să se afle în una dintre situaţiile de excludere, să îi solicite să prezinte dovezi care să confirme declaraţia sa pe propria răspundere:
— pentru litera (a), (b) sau (e): un extras recent din cazierul judiciar sau, în absenţa acestuia, un document echivalent emis recent de o autoritate judiciară sau administrativă din ţara de origine sau de provenienţă din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor în cauză;
— pentru litera (d), un certificat recent emis de autoritatea competentă din statul în cauză.
În cazul în care ţara în cauză nu emite astfel de documente sau certificate, acestea pot fi înlocuite cu o declaraţie sub jurământ sau, în absenţa acesteia, cu o declaraţie solemnă a părţii interesate în faţa unei autorităţi judiciare sau administrative, a unui notar sau a unui organism profesional calificat din ţara de origine sau de provenienţă.
În funcţie de legislaţia naţională a ţării în care este stabilit candidatul sau ofertantul, documentele menţionate la cele 2 paragrafe de mai sus au ca obiect persoane juridice şi/sau fizice, inclusiv, în cazul în care autoritatea contractantă consideră acest lucru necesar, directori de societăţi sau orice persoană cu competenţe de reprezentare, de decizie sau de control în ceea ce priveşte candidatul sau ofertantul.
În cazul în care ofertantul este un consorţiu de firme sau un grup de prestatori de servicii, informaţiile sus-menţionate trebuie să fie furnizate pentru fiecare membru sau grup.
Cu toate acestea, autoritatea contractantă poate exonera un candidat sau ofertant de obligaţia de a depune documentele justificative, în cazul în care astfel de dovezi au fost depuse deja în scopul unei alte proceduri de achiziţii publice, cu condiţia ca documentele eliberate să nu fie eliberate de mai mult de 1 an şi să fie încă valabile. În astfel de cazuri, candidatul sau ofertantul trebuie să declare pe propria răspundere că documentele justificative au fost deja depuse în cadrul unei proceduri de achiziţii publice anterioare, să furnizeze referinţa respectivei proceduri şi să confirme că nu a intervenit nicio schimbare în ceea ce priveşte situaţia sa. Informaţiile sus-menţionate trebuie să fie incluse în caietul de sarcini al licitaţiei.

A se consulta site-ul e-Certis, care oferă posibilitatea de a stabili exact certificatele şi atestările necesare: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: — suficientă capacitate economică şi financiară pentru a garanta executarea continuă şi satisfăcătoare pe întreaga durată prevăzută a contractului;
— fiabilitatea măsurilor de atenuare prezentate pentru acoperirea posibilelor deficienţe ale dovezilor prezentate pentru criteriile de mai sus.
Dovada capacităţii economice şi financiare poate fi făcută prin 1 sau mai multe dintre documentele următoare:
a) declaraţii bancare corespunzătoare;
b) situaţii financiare pentru ultimele 3 exerciţii pentru care conturile au fost închise;
c) o declaraţie privind cifra de afaceri totală şi cifra de afaceri pentru serviciile care fac obiectul contractului din ultimele 3 exerciţii financiare disponibile.
Comisia poate exonera un candidat sau ofertant de obligaţia de a depune documentele justificative de mai sus, în cazul în care astfel de dovezi au fost depuse deja în scopul unei alte proceduri de achiziţii publice şi sunt încă valabile.
Dacă, din motive excepţionale pe care Comisia le consideră justificate, ofertantul sau candidatul se află în imposibilitatea de a furniza referinţele solicitate, acesta poate să îşi demonstreze capacitatea economică şi financiară prin alte mijloace pe care Comisia le consideră adecvate.
În cazul în care criteriile de selecţie economice şi financiare sunt îndeplinite prin intermediul unei terţe părţi, Comisia poate solicita, în cazul în care contractul îi este atribuit ofertantului, ca respectiva parte să semneze contractul (să devină contractant) sau, alternativ, să furnizeze o garanţie individuală şi solidară la prima cerere. Dacă terţa parte alege să semneze contractul, aceasta trebuie să demonstreze că nu se află în niciuna dintre situaţiile de excludere şi că are acces pe piaţă.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Numai propunerile care îndeplinesc toate criteriile de excludere şi de selecţie vor fi evaluate ulterior pe baza criteriilor de atribuire.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Standardele profesionale şi tehnice minime solicitate sunt:
expertiză substanţială a echipei şi experienţă profesională privind executarea sarcinilor implicate de prezentul anunţ de participare;
cunoştinţe aprofundate privind taxele vamale şi impozitarea;
cunoştinţe aprofundate privind sistemul armonizat, inclusiv experienţă practică privind clasificarea mărfurilor;
cunoştinţe aprofundate privind structura tarifelor vamale ale zonelor vamale enumerate la punctul 4, pentru care se depune o ofertă, din punctul de vedere al nomenclaturii şi subdiviziunilor sistemului armonizat, al frecvenţei revizuirilor, al naturii tarifelor (specificate sau ad valorem), al regulilor de origine sau al oricărei alte informaţii relevante;
capacitatea de a furniza şi de a colecta date privind „Regulile de origine” ale ţărilor care nu sunt membre ale UE în format electronic;
cunoştinţe aprofundate privind structura tehnologiilor informatice necesare pentru crearea de seturi de date conforme pentru fiecare ţară: XML, schemă XML, XHTML, CSS, baze de date relaţionale.
Dovada capacităţii tehnice şi profesionale a operatorilor economici poate fi furnizată pe baza următoarelor documente:
a) detalii privind calificările educaţionale şi profesionale ale tuturor experţilor propuşi pentru prestarea serviciilor (trebuie incluse CV-uri detaliate pentru acest contract). Acestea trebuie să indice cu claritate: expertiza lor de minimum 1 an în sarcini similare şi cunoştinţele lor cu privire la:
(1) dreptul comercial şi procedurile vamale în general;
(2) sistemul armonizat de clasificare a mărfurilor, inclusiv experienţă practică;
(3) prelucrarea de date; şi
(4) taxele vamale şi impozitarea în general;
b) o listă cu principalele proiecte similare derulate sub responsabilitatea directă a candidatului în ultimii 3 ani, demonstrând competenţele şi experienţa în ceea ce priveşte:
(1) legislaţia comercială;
(2) clasificarea mărfurilor;
(3) prelucrarea de date; şi
(4) taxele vamale şi impozitarea în general;
c) documente justificative care să demonstreze cunoştinţe aprofundate privind tehnologiile informatice necesare pentru crearea de seturi de date conforme pentru fiecare ţară: XML, schemă XML, XHTML, CSS, baze de date relaţionale.
Furnizarea a 1 sau a mai multor eşantioane de set(uri) de date prin includerea în ofertă a unui CD-ROM va permite demonstrarea cunoştinţelor ofertantului în acest domeniu. Aceasta reprezintă o parte obligatorie a ofertei;
d) confirmarea din partea ofertantului că va implementa standardele tehnice prevăzute în caietul de sarcini.
În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze sau să se bazeze pe capacităţile altor entităţi, acesta trebuie să demonstreze că va avea la dispoziţie resursele necesare pentru executarea contractului, de exemplu, prin prezentarea unui angajament din partea entităţilor în cauză de a pune resursele respective la dispoziţia sa.
În cazul în care ofertantul câştigător este o persoană fizică, un parteneriat de persoane fizice sau un comerciant unic, acesta trebuie să îşi demonstreze capacitatea de a garanta continuitatea serviciului. Autoritatea contractantă va lua în considerare, inter alia, riscul ca proiectul să nu poată fi finalizat cu succes din cauze de deces sau de demisie a uneia sau a mai multora dintre persoanele implicate.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Numai propunerile care îndeplinesc toate criteriile de excludere şi de selecţie vor fi evaluate ulterior pe baza criteriilor de atribuire.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
TRADE14/G3/G08.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 6.8.2014 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.8.2014 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10.9.2014 - 11:30

Locul:

Comisia Europeană, DG Comerţ, clădirea Charlemagne, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Cererile trebuie transmise astfel încât să fie primite de Comisie până la 12.8.2014. Cererile trebuie transmise exclusiv prin scrisoare către persoana şi la adresa menţionată la punctul I.1.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Ofertanţii pot descărca dosarul licitaţiei şi eventual toate documentele şi informaţiile suplimentare de pe site-ul DG Comerţ dedicat achiziţiilor publice şi subvenţiilor:

http://ec.europa.eu/trade/about/procurement/calls-for-tender/index_en.htm

De asemenea, ofertanţii trebuie să se înregistreze în aplicaţia e-tendering utilizând următorul link: https://etendering.ted.europa.eu

Înregistrarea pe e-tendering va permite ofertanţilor să adreseze direct întrebări referitoare la această licitaţie şi să fie informaţi în mod regulat cu privire la actualizările automate privind modificările care pot fi publicate (documente/informaţii suplimentare, întrebări şi răspunsuri etc.).
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13.6.2014