Dostawy - 216340-2015

Wyświetl widok skrócony

24/06/2015    S119

Włochy-Ispra: Umowa ramowa o dostawę materiałów eksploatacyjnych i odczynników do aparatu Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ PCR System

2015/S 119-216340

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 6.6.2015, 2015/S 108-195066)

Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze (JRC), Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Dział Biologii Molekularnej i Genomiki, do kontaktów: B.5 Dział Finansów i Zamówień, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, WŁOCHY. Kontakt: Marius Patachia. Faks +39 0332789434. E-mail: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu

Zamiast 

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

[...]

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

w odniesieniu do pkt III.2.2: średni roczny obrót za ostatnie 3 lata obrotowe musi wynosić co najmniej 440 000 EUR.

[...]

Powinno być 

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

[...]

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

w odniesieniu do pkt III.2.2: średni roczny obrót za ostatnie 3 lata obrotowe musi wynosić co najmniej 90 000 EUR.

[...]