Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 220675-2017

Wyświetl widok skrócony

10/06/2017    S110

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o świadczenie usług w zakresie oceny, oceny skutków, monitorowania i wdrażania oraz innych powiązanych usług odnoszących się do polityki zdrowotnej i żywnościowej

2017/S 110-220675

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.5.2017, 2017/S 095-185934)

Komisja Europejska, 1049 Brussels, BELGIA. E-mail: SANTE-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

19.6.2017 (17:00), czasu lokalnego.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

26.6.2017 (15:00), czasu lokalnego.

[...]

Powinno być 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

26.6.2017 (17:00), czasu lokalnego.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

30.6.2017 (9:30), czasu lokalnego.

[...]

Niniejszym informuje się oferentów, że dostępne będzie ogłoszenie o sprostowaniu instrukcji dla oferentów.