Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 221555-2016

30/06/2016    S124

Nizozemska-Haag: Storitve začasnega osebja

2016/S 124-221555

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Eurojust
Poštni naslov: Maanweg 174
Kraj: The Hague
Šifra NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Poštna številka: 2516 AB
Država: Nizozemska
E-naslov: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125597
Telefaks: +31 704125585
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/ongoing-calls-tender.aspx
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1377
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1377
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve začasnega osebja

Referenčna številka dokumenta: 2016/EJ/01/PO.
II.1.2)Glavna koda CPV
79620000 Storitve zagotavljanja osebja vključno z začasnim osebjem
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Obseg tega razpisnega postopka vključuje izbor do 3 izvajalcev (podjetja za zagotavljanje začasnega osebja), ki lahko Eurojustu zagotovijo začasne storitve, kakor je opisano v tehničnih specifikacijah.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 6 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Haag, Nizozemska.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Eurojust na podlagi svojih izkušenj in brez kakršnih koli zavez ocenjuje, da bi lahko njegove prihodnje potrebe po storitvah začasnega osebja zadevale približno 30 začasnih položajev na leto, od katerih bi verjetno bilo več kot 45 % upravnega osebja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 6 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirno naročilo se samodejno podaljša 2-krat, vsakič za 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 01/08/2016
Lokalni čas: 13:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 03/08/2016
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

Eurojust, Saturnusstraat 9, 2500 AB, The Hague, NIZOZEMSKA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja se lahko kot opazovalec udeleži 1 zastopnik na ponudnika.

Iz varnostnih razlogov se ponudniki, ki se ne bodo prijavili v navedenem roku, ne bodo smeli udeležiti odpiranja.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:

Kandidati lahko prenesejo dokumentacijo in vse dodatne informacije s spletne strani: https://etendering.ted.europa.eu

Kandidati so sami odgovorni za preverjanje dopolnitev in sprememb v razpisnem postopku.

Ponudbe je treba oddati v 1 od uradnih jezikov Evropske unije. Glede na to, da je delovni jezik Eurojusta angleščina, ta daje prednost prejemu ponudb v angleščini.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Eurojust
Poštni naslov: PO Box 16183
Kraj: The Hague
Poštna številka: 2500 BD
Država: Nizozemska
E-naslov: procurement@eurojust.europa.eu
Internetni naslov: http://www.eurojust.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/06/2016