Paslaugos - 222897-2016

01/07/2016    S125

Belgija-Briuselis: UCA 15/080 Naujos ITSM priemonės tiekimas ir susijusių mokymų, konsultacijų, paramos ir priežiūros, įgyvendinimo ir perkėlimo paslaugų teikimas

2016/S 125-222897

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Taryba, General Secretariat
Adresas: rue de la Loi/Wetstraat 175
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pašto kodas: 1048
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Procurement Coordination Unit
El. paštas: tendering@consilium.europa.eu
Telefonas: +32 2-2818062
Faksas: +32 2-2810262
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1466
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

UCA 15/080 Naujos ITSM priemonės tiekimas ir susijusių mokymų, konsultacijų, paramos ir priežiūros, įgyvendinimo ir perkėlimo paslaugų teikimas.

Nuorodos numeris: UCA 15/080.
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
48900000 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pagrindinis projektas, kuris yra sutarties objektas, aprašomas taip:

Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – sudaryti preliminariąją sutartį dėl informacinių technologijų paslaugos valdymo sprendimo (ITSM) ir susijusių paslaugų mokymams, konsultacijoms, paramai ir priežiūrai, įgyvendinimui ir perkėlimui.

Pagrindiniai sutarties tikslai yra įgyvendinti ITSM sprendimą generalinio sekretoriato patalpose: išsamų aprašymą žr. interneto adresu, kuris pateiktas I.3 dalyje (1 priedas „Pirkimo specifikacijos – 2.2 dalis „Sutarties tikslas“).

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72210000 Programavimo paslaugos, susijusios su programinės įrangos produktų paketais
72212781 Sistemų valdymo programinės įrangos kūrimo paslaugos
72220000 Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos
72250000 Sistemų ir aptarnavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Europos Sąjungos Tarybos patalpos, rue de la Loi 175, 1048 Brussels, BELGIJA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Preliminarus licencijų ir paslaugų, kurios bus teikiamos visu sutarties laikotarpiu, apimčių įvertinimas pateikiamas toliau.

Vis dėlto reali preliminariosios sutarties vertė priklausys nuo licencijų ir paslaugų, kurias generalinis sekretoriatas užsakys pasirašydamas specialius pirkimo užsakymus, kiekių.

Gautomis licencijomis bus suteikiama prieiga prie savitarnos savybių 3 500 galutinių naudotojų ir prieiga prie palaikomų procesų 500 naudotojų.

Numatyta vertė naudotojų atžvilgiu:

— klientų licencijos (prieiga prie savitarnos portalo): daugiausia 3 500 jungčių (daugiausia 250 sutampančių),

— pirmosios linijos parama: daugiausia 50 jungčių (daugiausia 30 sutampančių),

— antrosios linijos parama: daugiausia 250 jungčių (daugiausia 130 sutampančių).

Daugiau informacijos rasite interneto adresu, nurodytu I.3 dalyje (1 priedas „Pirkimo specifikacijos“ – 4 dalis „ITSM sprendimas“).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 0.01 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 72
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Tarybos generalinis sekretoriatas neskelbia numatytos savo sutarčių piniginės vertės (žr. II.1.5 dalį ir II.2.6 dalį „Numatoma vertė“). Numatyta paslaugų apimtis yra nustatyta pirkimo specifikacijose.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Prašome žr. pirkimo specifikacijų 3.2.2.a dalį.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Prašome žr. pirkimo specifikacijų 3.2.2.b dalį.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Prašome žr. pirkimo specifikacijų 3.2.2.b dalį.

1. Per pastaruosius 3 finansinius metus bendra metinė apyvarta dėl ITSM produktų ir paslaugų turėjo būti bent 1 000 000 EUR per metus.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Prašome žr. pirkimo specifikacijų 3.2.2.c dalį.

1. Glaustas bendro pobūdžio bendrovės, jos produktų ir paslaugų katalogo pristatymas.

2. Per pastaruosius 3 metus įgyvendintų panašaus pobūdžio ankstesnių sutarčių nuorodos (kiekvienai nuorodai nurodykite: klientą, vykdymo laikotarpį, sutarties vertę ir išsamią informaciją apie suteiktų paslaugų pobūdį ir apimtį):

a) ITSM sprendimo pritaikymas ir įgyvendinimas bei susijusios konsultavimo paslaugos, įskaitant perkėlimą iš BMC SD (jei aktualu);

b) ITSM sprendimo integravimas į išorines sistemas;

c) panašaus dydžio organizacijai: 3 500 darbuotojų ir 250 paslaugų tarnybos darbuotojų.

3. Pažyma, kurioje pateikiama išsami informacija apie kandidatui dirbančių darbuotojų ITSM plėtros ir konsultavimo paslaugų, minėtų II.1.4 dalyje, srityje skaičių.

4. Kandidato techninių ir logistinių įrenginių, paslaugų kokybės užtikrinimo priemonių aprašymas.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

1. Turi būti aprėptos visos II.1.4 dalyje minėtos paslaugos (žr. pirkimo specifikacijų 2.2 dalį „Sutarties objektas“).

2. Turėtų būti pateiktos bent 2 per pastaruosius 3 metus sudarytos (parašo data) panašios apimties ir tikslų sutartys.

3. Turėtų būti prieinami bent 2 konsultantai, kurie atliktų diegimą ir įgyvendinimą sutarties galiojimo metu.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
Sutartis skiriama tik globojamoms darbo grupėms ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurių tikslas yra užtikrinti socialinę ir profesinę neįgaliųjų ar nepalankiomis sąlygomis gyvenančių asmenų integraciją
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. 3 metų laikotarpiu nuo pradinės sutarties sudarymo generalinis sekretoriatas gali be išankstinio skelbimo apie pirkimą taikyti derybų su ekonominės veiklos vykdytoju, kuriam paskirta ši sutartis, procedūrą dėl naujų paslaugų, kurios nesiskiria nuo iki šiol teiktų paslaugų, su sąlyga, kad šios paslaugos atitinka II.1.4 dalyje apibūdintą pagrindinį projektą.

2. Darbo kalba: teikiant paslaugas darbo kalba turi būti anglų.

3. Kiti dokumentai: pirkimo specifikacijos bus teikiamos tik anglų kalba, atsižvelgiant į tai, kad anglų kalba yra IT srities darbo kalba.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 19/08/2016
Vietos laikas: 16:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 26/08/2016
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Europos Sąjungos Taryba, General Secretariat, rue de la Loi/Wetstraat 175, 1040 Brussels, BELGIJA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti daugiausia po 2 kiekvieno konkurso dalyvio atstovus. Dėl organizacinių ir saugumo priežasčių likus bent 3 darbo dienoms konkurso dalyvis privalo nurodyti atstovų vardus ir pavardes bei pateikti tapatybės dokumento ar paso numerį šiuo adresu: tendering@consilium.europa.eu

Jeigu konkurso dalyvis negali atsiųsti atstovo (-ų), jis gali paprašyti atplėšti ataskaitą tuo pačiu adresu.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Per 2 mėnesius nuo pranešimo ieškovui arba, jei nepranešama, nuo dienos, kurią susijęs asmuo sužinojo atitinkamą informaciją, galima teikti apeliaciją Bendrajam Teismui. Dėl Europos ombudsmenui pateikto skundo šis laikotarpis nebus sustabdytas ar inicijuotas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis. Terminai, atsižvelgiant į atstumą, pratęsiami 10 dienų, neatsižvelgiant į susijusio asmens būstinės vietą arba nuolatinę gyvenamąją vietą.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Taryba, General Secretariat
Adresas: rue de la Loi/Wetstraat 175
Miestas: Brussels
Pašto kodas: 1048
Šalis: Belgija
El. paštas: tendering@consilium.europa.eu
Telefonas: +32 2-281-8062
Faksas: +32 2-281-0262
Interneto adresas: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/06/2016