Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 223804-2019

15/05/2019    S93    Comisia Europeană - Servicii - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

Italia-Ispra: Serviciul de catering pentru clubul Centrului Comun de Cercetare ISPRA (Italia-Varese)

2019/S 093-223804

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 073-171647)

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: CSM 1 05/P001
Localitate: Ispra
Cod NUTS: IT
Cod poștal: 21027
Țară: Italia
Persoană de contact: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://ec.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Serviciul de catering pentru clubul Centrului Comun de Cercetare ISPRA (Italia-Varese)

Număr de referinţă: OIB/IPR/2019/OP/0020
II.1.2)Cod CPV principal
55300000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Serviciul de catering pentru clubul Centrului Comun de Cercetare ISPRA (Italia-Varese).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/05/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 073-171647

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 20/05/2019
Ora locală: 15:00
A se citi:
Data: 27/05/2019
Ora locală: 15:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 21/05/2019
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 28/05/2019
Ora locală: 11:00
VII.2)Alte informații suplimentare: