Blago - 224235-2019

15/05/2019    S93

Slovenija-Krško: Vozila za potujoče knjižnice

2019/S 093-224235

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Valvasorjeva knjižnica Krško
Nacionalna identifikacijska številka: 5642973000
Poštni naslov: Cesta krških žrtev 26
Kraj: Krško
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 8270
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Urška Lobnikar Paunović
E-naslov: urska@knjiznica-krsko.si
Telefon: +386 74904011
Telefaks: +386 74904020

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.knjiznica-krsko.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308601/Razpisna_dokumentacija_bibliobus_ValvasorjevaKnjižnicaKrško_final.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9325
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško

Referenčna številka dokumenta: 430-64/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
34144760 Vozila za potujoče knjižnice
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je » Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško«, in zajema izvedbo vseh potrebnih storitev in dobav, skladno z določili te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in prilogami k njej. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Izbor najugodnejšega ponudnika bo izveden za celotno naročilo.Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije, iz proračuna namenjenega za kulturo (NP-BUS-2019-2020) in bo sofinanciran tudi s strani Občine Krško, Občine Brežice, Občine Sevnica, Občine Radeče in Občine Kostanjevica na Krki, na podlagi pogodbe o financiranju in izvedbi projekta pri Valvasorjevi knjižnici Krško o financiranju in izvedbi projekta nakupa bibliobusa.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
34144760 Vozila za potujoče knjižnice
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/07/2019
Konec: 31/07/2020
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Višja sila, nepredvidljive okoliščine.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 18/06/2019
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 18/09/2019
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 18/06/2019
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 7.6.2019 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Valvasorjeva knjižnica Krško
Poštni naslov: Cesta krških žrtev 26
Kraj: Krško
Poštna številka: 8270
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/05/2019