Bunuri - 224238-2017

13/06/2017    S111    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Iasi: Antiseptice şi dezinfectante

2017/S 111-224238

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi
B-dul Independentei nr. 1
În atenția: ec. Elena Bibire, Monica Vicol
700111 Iasi
România
Telefon: +40 0232240822
E-mail: achizitii@spitalspiridon.ro
Fax: +40 0232267706

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare antiseptice si dezinfectanti.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Magazia Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi – B-DUL Independentei nr. 1.

Cod NUTS RO213

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 5

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 24

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 154 751 și 3 714 024 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Contractele subsecvente vor fi incheiate lunar sau trimestrial, in functie de fondurile bugetare alocate, precum si in functie de necesitatile identificate; estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru (art. 20, alin. 8, lit. g / HG 395/2016), pentru fiecare lot in parte, este precizata in sectiunea Informatii privind loturile.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Produse biocide / antiseptice, dezinfectanti, detergent-dezinfectanti pentru asigurarea curatarii, dezinfectiei si sterilizarii in unitatile sanitare, conform Ord. MS nr. 961/2016 aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea în unitatile sanitare publice si private.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631600

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru (art. 20, alin. 8, lit. f) / HG 395/2016), se regasesc, pentru fiecare lot in parte, in anexa caiet sarcini – dezinfectanti – atasat DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 154 751 și 3 714 024 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Produs antiseptic pentru dezinfectia chirurgicala a mâinilor prin frictiune
1)Descriere succintă
Produs antiseptic pentru dezinfectia chirurgicala a mâinilor prin frictiune.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in anexa CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 625 și 63 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Produs antiseptic pentru dezinfectia chirurgicala a mâinilor prin frictiune.
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 7 875 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Produs antiseptic pentru dezinfectia igienica a mâinilor prin frictiune
1)Descriere succintă
Produs antiseptic pentru dezinfectia igienica a mâinilor prin frictiune.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in anexa CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 11 850 și 284 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Produs antiseptic pentru dezinfectia igienica a mâinilor prin frictiune.
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 35 550 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Produs antiseptic pentru dezinfectia chirurgicala prin spalare a mâinilor cu povidone-iodina
1)Descriere succintă
Produs antiseptic pentru dezinfectia chirurgicala prin spalare a mâinilor cu povidone-iodina.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in anexa CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 100 și 50 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Produs antiseptic pentru dezinfectia chirurgicala prin spalare a mâinilor cu povidone-iodina.
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 6 300 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Produs antiseptic pentru tegumente si mucoase cu povidone-iodina
1)Descriere succintă
Produs antiseptic pentru tegumente si mucoase cu povidone-iodina.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in anexa CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 13 400 și 321 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Produs antiseptic pentru tegumente si mucoase cu povidone-iodina.
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 40 200 RON.
Lot nr: 5 Denumire: Produs antiseptic pentru tegumente si mucoase pe baza de clorhexidina – solutie apoasa
1)Descriere succintă
Produs antiseptic pentru tegumente si mucoase pe baza de clorhexidina – solutie apoasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in anexa CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 950 și 142 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Produs antiseptic pentru tegumente si mucoase pe baza de clorhexidina – solutie apoasa.
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 17 850 RON.
Lot nr: 6 Denumire: Produs detergent dezinfectant pentru suprafete din sectoare cu risc crescut (actiune prin oxidare celulara)
1)Descriere succintă
Produs detergent dezinfectant pentru suprafete din sectoare cu risc crescut (actiune prin oxidare celulara).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in anexa CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 11 440 și 274 560 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Produs detergent dezinfectant pentru suprafete din sectoare cu risc crescut (actiune prin oxidare celulara).
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 34 320 RON.
Lot nr: 7 Denumire: Produs detergent dezinfectant pentru suprafete din sectoare cu risc intermediar /scazut (actiune prin toxicitate celulara)
1)Descriere succintă
Produs detergent dezinfectant pentru suprafete din sectoare cu risc intermediar /scazut (actiune prin toxicitate celulara).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in anexa CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 28 400 și 681 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Produs detergent dezinfectant pentru suprafete din sectoare cu risc intermediar /scazut (actiune prin toxicitate celulara).
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 85 200 RON.
Lot nr: 8 Denumire: Produs dezinfectant (spray) pentru suprafete
1)Descriere succintă
Produs dezinfectant (spray) pentru suprafete.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in anexa CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 14 300 și 343 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Produs dezinfectant (spray) pentru suprafete
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 42 900 RON.
Lot nr: 9 Denumire: Produs dezinfectant pentru dezinfectia terminala în sectoare cu risc (definite conf. Ord. MS 961/2016)
1)Descriere succintă
Produs dezinfectant pentru dezinfectia terminala în sectoare cu risc (definite conf. Ord. MS 961/2016).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in anexa CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 380 și 177 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Produs dezinfectant pentru dezinfectia terminala în sectoare cu risc (definite conf. Ord. MS 961/2016).
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 22 140 RON.
Lot nr: 10 Denumire: Produs detergent-dezinfectant enzimatic pentru predezinfectia /curatarea prin imersie a dispozitivelor medicale
1)Descriere succintă
Produs detergent-dezinfectant enzimatic pentru predezinfectia /curatarea prin imersie a dispozitivelor medicale.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in anexa CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 35 020 și 840 480 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Produs detergent-dezinfectant enzimatic pentru predezinfectia /curatarea prin imersie a dispozitivelor medicale.
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 105 060 RON.
Lot nr: 11 Denumire: Produs dezinfectant de nivel inalt pentru dispozitive medicale termosensibile cu actiune prin oxidare celulara
1)Descriere succintă
Produs dezinfectant de nivel inalt pentru dispozitive medicale termosensibile cu actiune prin oxidare celulara.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in anexa CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12 005 și 288 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Produs dezinfectant de nivel inalt pentru dispozitive medicale termosensibile cu actiune prin oxidare celulara.
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 36 015 RON.
Lot nr: 12 Denumire: Produs dezinfectant de nivel inalt pentru dispozitive medicale termosensibile cu actiune prin oxidare celulara
1)Descriere succintă
Produs dezinfectant de nivel inalt pentru dispozitive medicale termosensibile cu actiune prin oxidare celulara.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in anexa CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 80 și 1 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Produs dezinfectant de nivel inalt pentru dispozitive medicale termosensibile cu actiune prin oxidare celulara.
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 240 RON.
Lot nr: 13 Denumire: Produs dezinfectant de nivel inalt pentru dispozitive medicale termosensibile cu actiune prin toxicitate celulara
1)Descriere succintă
Produs dezinfectant de nivel inalt pentru dispozitive medicale termosensibile cu actiune prin toxicitate celulara.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in anexa CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 236 și 125 664 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Produs dezinfectant de nivel inalt pentru dispozitive medicale termosensibile cu actiune prin toxicitate celulara.
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 15 708 RON.
Lot nr: 14 Denumire: Produs clorigen
1)Descriere succintă
Produs clorigen.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in anexa CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 840 și 92 160 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Produs clorigen.
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 11 520 RON.
Lot nr: 15 Denumire: Produs dezinfectant pentru dezinfectie terminala aeromicroflora,suprafete si dispozitive medicale pe calea aerului – nebulizare (definite conf. Ord. MS 961/2016)
1)Descriere succintă
Produs dezinfectant pentru dezinfectie terminala aeromicroflora,suprafete si dispozitive medicale pe calea aerului – nebulizare (definite conf. Ord. MS 961/2016).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in anexa CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 125 și 27 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Produs dezinfectant pentru dezinfectie terminala aeromicroflora,suprafete si dispozitive medicale pe calea aerului – nebulizare (definite conf. Ord. MS 961/2016).
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit. g) din HG 395 /2016 = 3 375 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Ofertantii care depun oferte vor afisa obligatoriu in SEAP dovada constituirii garantiei de participare, scanata pana la data limita de depunere a ofertelor ca urmare a art. 36 din HG 395/2016.
Conf. art. II, alin. 2 din HG 866/2016, pt modificarea si completarea HG 395 /2016 valoarea garantiei de participare se va constitui în procent de 1 % din valoarea estimata (fara TVA) a acordului-cadru, pentru fiecare lot în parte. Valoarea garantiilor de participare (defalcata pe fiecare lot in parte) este urmatoarea:
Lot 1 = 630 RON;
Lot 2 = 2 844 RON;
Lot 3 = 504 RON;
Lot 4 = 3 216 RON;
Lot 5 = 1 428 RON;
Lot 6 = 2 745,60 RON;
Lot 7 = 6 816 RON;
Lot 8 = 3 432 RON;
Lot 9 = 1 771,20 RON;
Lot 10= 8 404,80 RON;
Lot 11= 2 881,20 RON;
Lot 12= 19,20 RON;
Lot 13= 1 256,64 RON;
Lot 14= 921,60 RON;
Lot 15= 270 RON.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile, de la data limita de depunere a ofertelor;
Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile calendaristice. Contul IBAN de garantii in care se poate face viramentul este contul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi, respectiv RO18TREZ4065005XXX000414 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi; pentru garantii sub 5 000 RON este posibila depunerea la casieria spitalului a unei sume in numerar. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 2 % din valoarea fara TVA si se va constitui pentru toate contractele subsecvente incheiate;
Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent – conf. art. 39, alin. (3);
Modul de constituire a garantiei de buna executie – conf. art. 40 din HG 395 / 2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri bugetare.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri (acord-cadru cu 3 semnatari) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Prin exceptie, declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 58 – 63 din Legea 98/2016 va fi depusa inca de la inceput, o data cu DUAE.
Documentele care vor fi solicitae ca suport DUAE sunt:
— Certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii – catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate,pensii, somaj) – eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat – copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata).
— Certifcat privind plata taxelor si impozitelor locale – eliberat de primaria locala, certificatul fiscal sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii –copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata).
— Cazierul fiscal al operatorului economic – copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata).
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2, art. 167 alin. 2, art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
Referitor la Declaratia privind neincadrearea in situatiile prevazute la art. 58- 63 din Legea nr.98/2016, persoanele cu functii de decizie sunt:
Dr. ec. Ioan Barliba - manager;
Prof. dr. Stefan Georgescu - director medical;
Ec. Mariana Loghin – director fin. contabil;
Agapie Speranta – director ingrijiri;
Dr. Prelipcean Mihaela – medic primar epidemiolog;
Dr. Fochi Mihaela – medic primar epidemiolog;
Dr. Geanina Vâta – medic primar igiena SPIAAM;
Ec. Monica Vicol – sef Serv. Achiz. Publice;
Ada Mihaela Soranescu – consilier juridic, comp. juridic;
Ec. Carmen Cuciureanu – sef serv. financiar.
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta (anexat traducere autoizata in limba romana), sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri (acord-cadru cu 3 semnatari) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, conform Ordinului comun cu nr. 1082/731 al Ministerului Sanatatii si al Presedintelui ANAP pentru aprobarea modelului de documentatie de atribuire standard privind achizitia de produse biocide. Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) conform art. 175(2) din Legea 98/2016 trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot x 2 (fara TVA).
Pragurile minime pentru cerinta de calificare inscrisa sunt urmatoarele:
— nivelul minim solicitat al cifrei de afaceri pentru lot 1 = 15 750 RON;
— nivelul minim solicitat al cifrei de afaceri pentru lot 2 = 71 100 RON;
— nivelul minim solicitat al cifrei de afaceri pentru lot 3 = 12 600 RON;
— nivelul minim solicitat al cifrei de afaceri pentru lot 4 = 80 400 RON;
— nivelul minim solicitat al cifrei de afaceri pentru lot 5 = 35 700 RON;
— nivelul minim solicitat al cifrei de afaceri pentru lot 6 = 68 640 RON;
— nivelul minim solicitat al cifrei de afaceri pentru lot 7 =170 400 RON;
— nivelul minim solicitat al cifrei de afaceri pentru lot 8 = 85 800 RON;
— nivelul minim solicitat al cifrei de afaceri pentru lot 9 = 44 280 RON;
— nivelul minim solicitat al cifrei de afaceri pentru lot 10 = 210 120 RON;
— nivelul minim solicitat al cifrei de afaceri pentru lot 11 = 72 030 RON;
— nivelul minim solicitat al cifrei de afaceri pentru lot 12 = 480 RON;
— nivelul minim solicitat al cifrei de afaceri pentru lot 13 = 31 416 RON;
— nivelul minim solicitat al cifrei de afaceri pentru lot 14 = 23 040 RON;
— nivelul minim solicitat al cifrei de afaceri pentru lot 15 = 6 750 RON.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri anuale globale pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante celor clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE. In cazul depunerii unei oferte coumne, odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta Acordul de asociere. Documentele justificative (bilant/ raport, audit/ ori document)care probeaza cele asumate in angajamente / acorduri vor fi solicitate ofertantilor celor clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi prezentate in copie conforma cu originalul – certificarea pentru conformitate se face de catre reprezentantul legal/ imputernicit al operatorului economic prin inscrierea pe fiecare pagina a mentiunii„conform cu originalul”, insotita de semnatura persoanei respective. Documentee emise in alte limbi vor fi prezentate insotite de traduceri autorizate in limba romana.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Ofertantul a livrat în ultimii 3 ani produse similare în valoare cumulata de cel putin pentru: lot 1= 7 875 RON; lot 2= 35 550 RON; lot 3= 6 300 RON; lot 4= 40 200 RON; lot 5= 17 850 RON; lot 6= 34 320 RON; lot 7= 85 200 RON; lot 8= 42 900 RON; lot 9= 22 140 RON; lot 10= 105 060 RON; lot 11= 36 015 RON; lot 12= 240 RON; lot 13= 15 708 RON; lot 14= 11 520 RON; lot 15= 3 375 RON.
Prin produse similare se întelege: dezinfectanti si/sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare (solutii, geluri, spume, tablete) si fara a conditiona domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, purificare apa, colectivitati) masurile implementate de operatorul economic prin care se garanteaza trasabilitatea produselor, pe lantul de aprovizionare.
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (pentru cazurile specifice prevazute de lege).
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante;
documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante celor clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
— procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/valoarea corespunzatoare a produselor livrate în perioada de referinta (ultimii 3 ani);
În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu modul în care garanteaza trasabilitatea produselor
— documente justificative ce vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii (în cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzând punctele de control si criteriile de monitorizare a produselor si proceselor pe lantul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le considera relevante în îndeplinirea cerintei.
Se va complete DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.
În cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie îndeplinita individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care acesta o îndeplineste.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante celor clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: da

Informații suplimentare despre licitația electronică: Elementul care va face obiectul procesului repetitiv este pretul unitar. Procesul repetitiv va avea loc prin intermediul SEAP (www.e-licitatie.ro ). În timpul licitatiei electronice operatorul SEAP va pune la dispozitia ofertantilor informatii privind numarul de participanti care liciteaza electronic, precum si cel mai scazut pret.

Numar runde: 1.
Durata rundei: 1 zi lucratoare (24 ore).
Dupa licitatia electronica ofertantul declarat câstigator va avea obligatia de a transmite o noua oferta financiara semnata si stampilata.
La etapa finala a acestei faze, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul final.
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
18615 / 02.05.2017
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 011-016636 din 17.1.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 12.7.2017 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.7.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 7.8.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Pâna la data limita de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare, operatorii economici vor depune odata cu oferta în SEAP, obligatoriu, formularul DUAE, completat la adresa de internet dedicat https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

Nedepunerea DUAE atrage respingerea ofertei ca inacceptabila, in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.
— declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 58 – 63 din Legea 98/2016 va fi depusa inca de la inceput, o data cu DUAE.

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/ decizii CNSC/ contestatii/ note de informare/ masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/ clarificari/ decizii, precum si prin publicare de erate.

În cazul în care în urma etapei finale de licitatie electronica ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în SEAP, în vederea departajarii ofertelor.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Potrivit Legii 101/2016, Capitolul II si Capitolul III.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Oficiul Juridic al Spitalului Sf. Spiridon Iasi
B-dul Independentei nr. 1
700111 Iasi
România
Telefon: +40 0232240822
Fax: +40 0232267706

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
8.6.2017