Usługi - 224845-2020

TITytułPolska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
NDNr dokumentu224845-2020
PDData publikacji14/05/2020
OJDz.U. S94
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiNarodowy Bank Polski
OLJęzyk oryginałuPL
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/05/2020
DTTermin17/06/2020
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV72267000 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
RCKod NUTSPL
PL911
IAAdres internetowy (URL)https://www.nbp.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE