Prekės - 225484-2020

14/05/2020    S94

Lenkija-Katowice: Konvejerių dalys

2020/S 094-225484

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Polska Grupa Górnicza S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
El. paštas: i.mieszczanin@pgg.pl
Telefonas: +48 327161483
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Pagrindinė veikla
Akmens anglių ir kito kietojo kuro žvalgyba ir gavyba

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 292-10-01

Nuorodos numeris: 701902877
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
42419800 Konvejerių dalys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę części zamiennych do przenośników zgrzebłowych Ryfama dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Vertė be PVM: 7 590 110.59 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zadania nr 1–39

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
42419800 Konvejerių dalys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1 Rynna trasy zamknięta E-260/846/1500/40 kpl 21571 przenośnik zgrzebłowy GROT-850, 30,00 szt.

2 Rynna trasy zamknięta E-260/846/1500/40/20 kpl WYK.06 21571/1 przenośnik zgrzebłowy GROT-850, 20,00 szt.

3 Gwiazda łańcuchowa Q 34X126 Z=7 24.004.031.003 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1,00 szt.

4 Bęben łańcuchowy 2x30x108 Z=6/2XW190 S5271 24.001.040.004 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-750, 1,00 szt.

5 Zwrotnia teleskopowa E-260/846 wyk.03 24.025.000.000 przenośnik zgrzebłowy GROT-850, 2,00 szt.

6 Rynna otwarta E-230/750/1500/30 S305 25.045.020.001 przenośnik zgrzebłowy GROT-750, 25,00 szt.

7 Blok dystansowy kpl 21145 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 2,00 szt.

8 Sworzeń Q 50/60X136 25.030.033.001 Przenośnik zgrzebłowy Rybnik-750 Rybnik-850, 1 200,00 szt.

9 Człon I zjazdu prawy E-230/850/1550 27.012.010.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 4,00 szt.

10 Człon trasy E-295/842/1500/BP specjalny I – lewy kpl 27.101.010.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1,00 szt.

11 Człon trasy E-295/842/1500/BP specjalny II – lewy kpl 27.101.020.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1,00 szt.

12 Nakładka wewnętrzna prowadnicy W20.009-09.002/1 Przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 690,00 szt.

13 Nakładka zewnętrzna prowadnicy W20.009-09.003 Przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1 240,00 szt.

14 Śruba młotkowa kpl (podkładka+nakrętka) M30x75 KL.10,9 W20.046-004 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1 300,00 szt.

15 Śruba młotkowa kpl (podkładka+nakrętka) M30x95 W20.046-004 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1 750,00 szt.

16 Śruba młotkowa kpl (nakrętka+podkładka) M36x95 KL.10,9 W20.046-004 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 3 420,00 szt.

17 Ślizg kompletny napędu zwrotnego wyk.01 24.045.050.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 7,00 szt.

18 Bęben łańcuchowy 2xQ 34x126 Z=7 25/2XW220 24.624.000.003W01 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 2,00 szt.

19 Człon zjazdu i lewy kompletny E-295/842/1500 27.152.060.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik 850 1,00 szt.

20 Człon zjazdu i prawy kompletny wyk.02 E-295/842/1500 27.152.060.001 przenośnik zgrzebłowy Rybnik 850, 1,00 szt.

21 Człon zjazdu II inspekcyjny lewy kompletny E-295/842/1500 27.152.070.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik 850, 1,00 szt.

22 Człon zjazdu II inspekcyjny prawy kompletny E-295/842/1500 WYK.02 27.152.070.001 przenośnik zgrzebłowy Rybnik 850, 1,00 szt.

23 Łącznik E-255 W20.046-05.009/1 przenośnik zgrzebłowy GROT-850/GROT-750, 954,00 szt.

24 Kadłub napędu wysypowy 24.044.010.002 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1,00 szt.

25 Prowadnica (zastawka) 1500 25.083.125.001 Przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 50,00 szt.

26 Człon zamknięty E-298/850/1500/40 kompletny 25.083.680.000 Przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 50,00 szt.

27 Człon inspekcyjny E-298/850/1500/40 kompletny 25.083.690.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 10,00 szt.

28 Łącznik 3000KN członu trasy B/90-05.012/2 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-750 Rybnik-850, 2 400,00 szt.

29 Drabinka 126 22516 materiał L20HGSNM przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 731,00 szt.

30 Ucho specjalne kompletne 24518/1 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 120,00 szt.

31 Bęben łańcuchowy 2xQ 34x126 Z=7 25/1XW220 24.625.000.002 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 3,00 szt.

32 Gwiazda łańcuchowa Q 34X126 Z=7 S549 24.625.010.001 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850/35, 6,00 szt.

33 Przetyczka Q 20x255 25.030.034.003 WYK.01 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 2 070,00 szt.

34 Człon trasy dołączny lewy kpl S/E-295/WB 25.051.850.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1,00 szt.

35 Nadstawka prowadnicy 2 kpl 25.052.347.001 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 50,00 szt.

36 Człon trasy zamknięty kpl E-295/842/1500/45/BP 25.052.470.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 3,00 szt.

37 Człon trasy łukowy kpl E-295/842/1500/BP 25.053.230.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1,00 szt.

38 Człon trasy inspekcyjny zjazdu I kpl E-295/842/1500/45/BP WYK.01 27.115.030.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 2,00 szt.

39 Rama dołączna z listwą i łącznikiem 3,0M R25091 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 3,00 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zadania nr 40 – 65 pozycje od 1 do 19

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
42419800 Konvejerių dalys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

40 WKŁADKA SPRZĘGŁA ELASTYCZNEGO 240 13.001.150.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850, 8,00 szt.

41 RYNNA E-180/620/1500/10 17595 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620, 34,00 szt.

42 RYNNA E-180/440/1500 17895/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY 180/440, 390,00 szt.

43 NAKŁADKA ZEWNĘTRZNA 17212/C PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 RYBNIK-850, 830,00 szt.

44 DRABINKA EICOTRACK PODZIAŁKA T-125 L=745/625 PWM-3451/S=22522 MATERIAŁ L20HGSNM TWARDOŚĆ MIN.300HB MASA MIN. 58KG PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750, 1 020,00 szt.

45 RYNNA TRASY INSPEKCYJNA E-260/1104/1500 KPL 25.070.710.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100, 5,00 szt.

46 RYNNA TRASY ZAMKNIĘTA E-260/1104/1500 25.070.010.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100, 10,00 szt.

47 RYNNA TRASY ZAMKNIĘTA KPL E-260/1104/500 21463/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100, 6,00 szt.

48 CZŁON TRASY PRZEGUBOWY NISKI 22777 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100, 15,00 szt.

49 RYNNA INSPEKCYJNA E-260/1100/1500/40 22778-01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100, 7,00 szt.

50 ZASTAWKA RYNNY E-230/752 WZMOCNIONA 24246-02 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750, 30,00 szt.

51 ZASTAWKA RYNNY E-230/752 24246-03 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750, 30,00 szt.

52 RYNNA TRASY ZAMKNIĘTA KPL E-230/752/1500 25053-03 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750, 8,00 szt.

53 ZASTAWKA PRZEGUBOWA KPL W01 21570 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 10,00 szt.

54 ZASTAWKA PRZEGUBOWA KPL W02 21570 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 10,00 szt.

55 ZASTAWKA WYMIENNA WYK.01 20298/4 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 60,00 szt.

56 ZESPÓŁ PRZESUWNY 20736 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 1,00 szt.

57 PROWADNICA ŚLIZGOWA KPL 22905 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 40,00 szt.

58 BĘBEN ZWROTNI 850 KPL. Q30X108 Z=5 WYK.07 23086/3 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 3,00 szt.

59 LISTWA ZASTAWKI 1500 23767-10/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 10,00 szt.

60 BRAMKA PRZED KRUSZARKĄ 24099-37.03 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 2,00 szt.

61 BĘBEN ŁAŃCUCHOWY 2X Q 34X126 Z=7 2XW220 WYK.03 24.650.000.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 2,00 szt.

62 ŁĄCZNIK CZŁONU RYNNY 4000KN 20460 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100, 230,00 szt.

63 DRABINKA 147 22911 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100, 310,00 szt.

64 NAKŁADKA WEWNĘTRZNA SK-7277 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100, 455,00 szt.

Zadanie nr 65 - Pozostałe części zamienne:

1 RYNNA DOŁĄCZNA NAPĘDU WYSYPOWEGO 720 R20-127B PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-67B-720, 4,00 szt.

2 BĘBEN ZWROTNY 3X620 R20-132RB8 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-67B-620, 3,00 szt.

3 ZWROTNIA E-180/620 R20-132R PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620, 2,00 szt.

4 RYNNA ZAMKNIĘTA E-180/620/1500 21941 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620, 1,00 szt.

5 KADŁUB NAPĘDU 620 21955 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620, 1,00 szt.

6 RYNNA DOŁĄCZNA E-180/620 21961 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620, 5,00 szt.

7 KADŁUB ZWROTNI E-180 21973-1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B, 1,00 szt.

8 CZŁON TRASY DOŁĄCZNY WYSYPOWY E-260/846/1955/40 KPL 24360 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 1,00 szt.

9 WYRZUTNIK Q 34 K-315Z S4631 24.007.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850, 10,00 szt.

10 WYRZUTNIK KPL Q 34 NAPĘDU ZWROTNEGO 24.007.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850, 14,00 szt.

11 WYRZUTNIK Q 34 KOMPLETNY 24.007.050.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850, 9,00 szt.

12 WYRZUTNIK NAPĘDU ZWROTNEGO K-200 Q 26 24.009.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750, 1,00 szt.

13 PŁYTA WYRZUTNIKA Q 38 24.035.060.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100, 4,00 szt.

14 WYRZUTNIK NAPĘDU WYSYPOWEGO Q 34 KPL 24.004.080.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850, 1,00 szt.

15 WYRZUTNIK ŁAŃCUCHOWY Q 34 24.004.080.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850, 12,00 szt.

16 PŁYTA WYRZUTNIKA Q 34 K-315 S4642 24.004.090.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850, 1,00 szt.

17 PŁYTA WYRZUTNIKA KPL Q 38 24.042.080.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100, 4,00 szt.

18 WYRZUTNIK ŁAŃCUCHOWY KPL Q 38 24.042.090.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100, 2,00 szt.

19 GNIAZDO LEWE MOCOWANIA DRABINKI 25.030.032.077 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850, 10,00 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zadanie nr 65 pozycje od 20 do 62

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
42419800 Konvejerių dalys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

20 SWORZEŃ Q 20X272/258 25.030.034.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 120,00 szt.

21 SWORZEŃ Q 30X120 WYK.02 25.063.050.072 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 50,00 szt.

22 ŚRUBA MŁOTKOWA M30X70 W20.004-09.005 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 50,00 szt.

23 ŚRUBA MŁOTKOWA M30X50 KL.10,9 W20.022-03.016/3 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 50,00 szt.

24 ŚRUBA MŁOTKOWA M30X75 KL.10,9 W20.022-03.016 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 50,00 szt.

25 WKŁADKA GUMOWA W20.022-02.010/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 400,00 szt.

26 ŚLIZG PRAWY KPL NAPĘDU ZWROTNEGO 24.024.080.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

27 ŚLIZG NAPĘDU ZWROTNEGO K-315 LEWY KPL. S4640 24.024.090.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

28 ŚRUBA MŁOTKOWA M30X90 W20.022-03.016/14 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 RYBNIK-850 50,00 szt.

29 ŚRUBA MŁOTKOWA M30X110 KL.10,9 W20.022-03.016 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 250,00 szt.

30 ŚRUBA M30X2X150 S277 20253-002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 90,00 szt.

31 PŁYTA WYRZUTNIKA NA ŁAŃCUCH Q 30 18290=20356 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 2,00 szt.

32 ŚRUBA M42X3X185 KL.10,9 S4408 W10.019-04.015 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 90,00 szt.

33 ŚRUBA M42X3X215 S4408 W10.019-04.015 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 60,00 szt.

34 PŁYTA WYRZUTNIKA Q 26 S5065 19572 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 8,00 szt.

35 BĘBEN 2XŁAŃCUCHOWY Q 26X92 Z=7 WYK.II S4376 19611/3 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,00 szt.

36 HAMULEC ŚRUBOWY W20.054-01.03.01/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 3,00 szt.

37 WAŁ KPL S4990=S4993 18541/3 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,00 szt.

38 WYRZUTNIK 2XŁAŃCUCHOWY S4991 18420/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 GROT-750 3,00 szt.

39 PŁYTA WYRZUTNIKA S4992 W20.036-02.02/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 GROT-750 GROT-450 5,00 szt.

40 PŁYTA WYRZUTNIKA DO STACJI ZWROTNEJ S4992 W20.036-02.02/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 4,00 szt.

41 WAŁEK ZĘBATY STOŻKOWY S5124 W00.106-01.01.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,00 szt.

42 WAŁ WYJŚCIOWY REDUKTORA 90KW S5142 W00.106-03.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,00 szt.

43 WYRZUTNIK Q 30X180 S5226 W20.120-01.12/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 4,00 szt.

44 PŁYTA WYRZUTNIKA NAPĘDU ZWROTNEGO K-200 Q 30 S5266 19767 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 4,00 szt.

45 GWIAZDA ŁAŃCUCHOWA Q 34X126 Z=7 S4679 24.004.031.003 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

46 ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ M27X2X140 S278 20143/1 W02 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 84,00 szt.

47 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 34 KPL. K-315Z S4627 24.007.020.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 3,00 szt.

48 ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ M27X2X100 S279 20143/1 W01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 10,00 szt.

49 ŁĄCZNIK ZWROTNI TELESKOPOWEJ E-255 S9555 W20.046-05.009 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 110,00 szt.

50 PRZETYCZKA 20X295 WYK.15 25.030.034.003 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 360,00 szt.

51 OSTROGA DOŁĄCZNA ZWROTNA PRAWA 27.006.151.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

52 WAŁ BĘBNA 1XW220 S4673 24.601.001.013 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

53 ŚRUBA MŁOTKOWA KPL (PODKŁADKA+NAKRĘTKA)M30X115 KL.10,9 W20.046-004 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 560,00 szt.

54 ŚRUBA MŁOTKOWA KPL (PODKŁADKA+NAKRĘTKA)M36X115 KL.10,9 W20.046-004 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 390,00 szt.

55 ŚLIZG KOMPLETNY NAPĘDU ZWROTNEGO WYK.02 24.045.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 6,00 szt.

56 ŚLIZG LEWY 25.034.072.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 8,00 szt.

57 ŚLIZG PRAWY 25.034.073.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 8,00 szt.

58 SWORZEŃ Q 30X100 25.050.000.113 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 720,00 szt.

59 SWORZEŃ Q 30X100 WYK.01 25.050.000.113 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 900,00 szt.

60 NAKRĘTKA SPECJALNA M42X3 KL.10,9 25.062.020.100 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 46,00 szt.

61 WAŁ BĘBNA 2XW220 S4670 W20.046-01.03.05/5 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

62 BLOK DYSTANSOWY KPL NAPĘDU K-315 S4675 24.801.050.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zadanie nr 65 pozycje od 63 do 104

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
42419800 Konvejerių dalys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

63 SWORZEŃ Q 30X98 B/90-05.011/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 610,00 szt.

64 ŚLIZG NAPROWADZAJĄCO-ZABEZPIECZENIOWY PRAWY 20052 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

65 ŚLIZG NAPROWADZAJĄCO-ZABEZPIECZENIOWY LEWY 20052 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

66 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 38 KOMPLETNA 22347/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

67 WYRZUTNIK 38 22553 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

68 PŁYTA WYRZUTNIKOWA 38 22554 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

69 NAKRĘTKA M27X2-10B SK-6384/1-1A PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 490,00 szt.

70 NAKRĘTKA M30X2-10B SK-6384/1-1A PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 150,00 szt.

71 PŁYTA WYRZUTNIKA 34 24.026.190.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 6,00 szt.

72 WYRZUTNIK NAPĘDU Z WYSYPEM BOCZNYM KPL Q 34 24.028.060.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 6,00 szt.

73 OSŁONA CZOŁOWA KPL 24.044.060.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

74 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 34 24.044.150.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 9,00 szt.

75 OSTROGA NAPĘDU ZWROTNEGO KPL 24.045.210.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,00 szt.

76 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 34 24.045.260.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 17,00 szt.

77 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 34 KOMPLETNA 24.045.260.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 9,00 szt.

78 WYRZUTNIK Q 38 KPL 24.050.100.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

79 CZŁON TRASY ZAMKNIĘTY KPL E-295/842/1500/BP 25.052.220.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

80 SWORZEŃ Q 50X185 25.052.240.040 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 490,00 szt.

81 SWORZEŃ PROWADNICY Q 32X300 25.070.543.020 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 400,00 szt.

82 WYRZUTNIK W20.078-01.09 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY 180/440 48,00 szt.

83 PŁYTA WYRZUTNIKA W20.078-01.10 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY 180/440 48,00 szt.

84 GRZEBIEŃ WYRZUTNIKOWY 3XŁAŃCUCHOWY 720 16846B PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-720 6,00 szt.

85 NAKRĘTKA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M33X2 KL.10,9 19661/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY 180/440 390,00 szt.

86 ŚRUBA M20X165 KL.10,9 17173 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 20,00 szt.

87 SWORZEŃ Q 32X240 17489/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 300,00 szt.

88 BĘBEN 2XŁAŃCUCHOWY 2X620 U20-401 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620 2,00 szt.

89 PÓŁOŚ WYRZUTNIKA U20-405 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B 1,00 szt.

90 TARCZA HAMULCOWA S5116 19163 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 4,00 szt.

91 NAKRĘTKA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M30X2 KL.8,8 WYK.01 S116 19661/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 150,00 szt.

92 NAKRĘTKA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M27X2 KL.10,9 WYK.08 S122 19661/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 30,00 szt.

93 GWIAZDA ŁAŃCUCHOWA 2X Q 30 Z=6 K-200 S5223 19764/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,00 szt.

94 KOŁO ZĘBATE Z=118 M=5 S4053 19941/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,00 szt.

95 SWORZEŃ Q 30X77 21079-005 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 100,00 szt.

96 ŚLIZG NAPĘDU ZWROTNEGO KPL WYK.1 21191/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 3,00 szt.

97 ŚLIZG NAPĘDU ZWROTNEGO KPL WYK.2 21191/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

98 MOST PRZESUWNY ZWROTNI 750 KPL Q 30X108/758 22850-06 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 1,00 szt.

99 RYNNA KPL E-180/1500/16 25.001.061.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620/III 10,00 szt.

100 WYRZUTNIK KPL Q 30 24.088.020.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 4,00 szt.

101 PŁYTA WYRZUTNIKA KPL Q 30 24.088.030.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 2,00 szt.

102 USZCZELNIENIE WYSOKIE WYK.02 25.083.183.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 10,00 szt.

103 USZCZELNIENIE 610 KPL. WYK.11 25.083.183.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 2,00 szt.

104 WYRZUTNIK ŁAŃCUCHOWY KPL 1X30 22601 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 6,00 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zadanie nr 65 pozycje od 105 do 126

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
42419800 Konvejerių dalys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

105 PŁYTA WYRZUTNIKA ŁAŃCUCHOWEGO 1X30 22602 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 4,00 szt.

106 POKRYWA CZŁONÓW TRAS NISKICH 22615 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 10,00 szt.

107 PŁYTA WYRZUTNIKA KPL Q 34 22783 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 2,00 szt.

108 PROWADNICA ŚLIZGOWA KPL WYK.11 22858/5 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 14,00 szt.

109 BLOK DYSTANSOWY KPL 22869 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 1,00 szt.

110 PŁYTA WYRZUTNIKA Q 30 22870 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 4,00 szt.

111 RYNNA PRZESYPOWA KPL E-260/1100/1500/40 24188-14 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 1,00 szt.

112 ŁĄCZNIK ZASTAWKI 95/1-0C PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-260/1104 60,00 szt.

113 PŁYTA WYRZUTNIKA NAPĘDU ZWROTNEGO 20221 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 4,00 szt.

114 RYNNA TRASY INSPEKCYJNA KPL E-230/752/1500 25053-04 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 3,00 szt.

115 ZASTAWKA RYNNY INSPEKCYJNEJ E-260 21578-01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 4,00 szt.

116 MOST PRZESUWNY ZWROTNI KPL Q 30X108/846 22850-05/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 2,00 szt.

117 PŁYTA WYRZUTNIKA 2X30/34 KPL 23078 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 6,00 szt.

118 LISTWA ZASTAWKI 1500 (INSPEKCYJNA) 23767-11/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 6,00 szt.

119 OSŁONA WYŁĄCZNIKA KPL 24099-18.07 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,00 szt.

120 OSŁONA WYŁĄCZNIKA KPL 24099-24.01.06 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,00 szt.

121 POKRYWA SPECJALNA PRZED KRUSZARKĄ KPL 24099-24.02 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,00 szt.

122 ZASTAWKA WKŁADANA 950 KPL WYK.02 24617-08 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 10,00 szt.

123 POKRYWA SPECJALNA ZA KRUSZARKĄ KPL 24617-17 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,00 szt.

124 NAKŁADKA ZEWNĘTRZNA 25.063.143.040 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 305,00 szt.

125 DRABINKA EICOTRACK 126MM 20905/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 1,00 szt.

126 SWORZEŃ Q 50/60X168 22938 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 350,00 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 165-405559
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant reguliarų orientacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Zadania nr 43 i 64

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/04/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: PPH Dawid Sp. z o.o.
Adresas: ul. Żeromskiego 2
Miestas: Sztum
NUTS kodas: PL63 Pomorskie
Pašto kodas: 82-400
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 71 634.45 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2
Pavadinimas:

Zadania nr 14, 15, 16, 65.53 i 65.54

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/04/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Zakłady Wyrobów Metalowych Nielipiński
Adresas: ul. Chmielna 2
Miestas: Wrocław
NUTS kodas: PL51 Dolnośląskie
Pašto kodas: 51-212
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 196 367.40 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 3
Pavadinimas:

Zadanie nr 65.11, 65.14, 65.15, 65.16, 65.39, 65.43, 65.47, 65.68, 65.71, 65.72, 65.77, 65.99, 65.110

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/04/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Urządzenia i Konstrukcje S.A.
Adresas: ul. Fabryczna 10
Miestas: Żory
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 44-240
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 97 816.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 4
Pavadinimas:

Zadanie nr 26 i 27

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/04/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Matix Sp. z o.o.
Adresas: ul. Żyzna 11
Miestas: Częstochowa
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 42-202
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 689 700.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 5
Pavadinimas:

Zadania nr 1, 2, 13, 25, 35, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 65.50, 65.76, 65.79, 65.87, 65.102, 65.103, 65.104, 65.105, 65.106, 65.108, 65.111

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/04/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: FHU Grot Anna Michalska
Adresas: ul. Obrońców Węgierskiej Górki 8B
Miestas: Węgierska Górka
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 34-350
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 527 307.30 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 6
Pavadinimas:

Zadania nr 33, 65.20, 65.21, 65.59, 65.63, 65.80, 65.81, 65.126

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/04/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 5
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 5
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Zakład Usług Mechanicznych Stanisław Grabas
Adresas: ul. Kluczborska 69
Miestas: Wołczyn
NUTS kodas: PL52 Opolskie
Pašto kodas: 46-250
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 100 014.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 7
Pavadinimas:

Zadania nr 5, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 58, 65.1, 65.35, 65.36, 65.93

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/04/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: CZW Węglozbyt S.A.
Adresas: ul. Kościuszki 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-048
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Mas Sp. z o.o.
Adresas: ul. Rybnicka 42
Miestas: Mikołów
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 43-190
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 237 666.84 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 8
Pavadinimas:

Zadania nr 3, 4, 7, 31

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/04/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: PPU Piomet Piotr Adamczyk
Adresas: ul. Wł. Jagiełły 40a
Miestas: Świerklany
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 44-266
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 235 542.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 9
Pavadinimas:

Zadanie nr 44

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/04/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 6
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 5
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 6
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Wimar Wieczorek Sp. j.
Adresas: ul. Konarskiego 52c
Miestas: Rybnik
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 44-274
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 570 690.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 10
Pavadinimas:

Zadanie nr 65.78

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/04/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: PW Komstal Tomasz Michalski
Adresas: ul. Dębowa 10
Miestas: Knurów
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 44-190
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 5 360.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 11
Pavadinimas:

Zadania nr 41 i 42

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/04/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 5
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 5
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Drut-Plast BH Sp. z o.o.
Adresas: ul. Modelarska 18
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-142
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 427 400.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 12
Pavadinimas:

Zadanie nr 63

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/04/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: ZDT-Glimag Sp. z o.o.
Adresas: ul. Żwirki i Wigury 6
Miestas: Mikołów
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 43-190
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 682 000.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 13
Pavadinimas:

Zadania nr 10, 11, 36, 38-40, 47, 56, 60, 62 oraz 65 w poz.13, 17, 18, 22, 23, 26, 28-34, 38, 40, 45, 46, 48, 64, 65, 69, 70, 85, 91, 94-98, 100, 101, 107, 113, 116, 119-121

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/04/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Famur S.A.
Adresas: ul. Armii Krajowej 51
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-698
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 748 612.60 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
12/05/2020