Bunuri - 226530-2017

14/06/2017    S112    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Diverse medicamente

2017/S 112-226530

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Institutul Clinic Fundeni
Sos. Fundeni nr. 258, sector 2
În atenția: Teodor Timariu
022322 Bucuresti
România
Telefon: +40 213172194
E-mail: fundeni.achizitii@rdsmail.ro
Fax: +40 213180444

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.icfundeni.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: spital
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Diverse medicamente.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Depozit farmaceutic central.

Cod NUTS RO321

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul de participanți la acordul-cadru preconizat: 3

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 24

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 65 898 890,64 și 231 807 886,80 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui trimestrial in functie de necesitatile autoritatii contractante si de fondurile bugetare alocate.Valoarea minima/maxima estimata pentru fiecare lot se precizeaza in caietul de sarcini.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Medicamente prescrise in cadrul Programelor Nationale de Sanatate si in activitatea medicala zilnica.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Contractele subsecvente se vor atribui trimestrial in functie de necesitatile autoritatii contractante si de fondurile bugetare alocate. Cantitatile minime/maxime ,implicit valorile minime/maxime estimate ale acordului cadru respectiv contract subsecvent, pentru fiecare lot ,sunt precizate in caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 65 898 890,64 și 231 807 886,80 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: ACICLOVIRUM
1)Descriere succintă
Caps 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:12000;Cmax 24 luni:48000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 9 240 și 36 960 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 69.30 RON.
Lot nr: 2 Denumire: ACICLOVIRUM
1)Descriere succintă
Pulb pt sol inj 250mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:4800;Cmax 24 luni:14400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 185 280 și 555 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1042.20 RON.
Lot nr: 3 Denumire: ACIDUM GADOPENTETICUM
1)Descriere succintă
Sol inj 469.01mg/ml-20ml flacon 20ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:480;Cmax 24 luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 32 308,80 și 161 544 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 302.90 RON.
Lot nr: 4 Denumire: ACIDUM VALPROICUM+SARURI
1)Descriere succintă
Caps minicop elib prel 150mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:1200;Cmax 24 luni:14400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 312 și 3 744 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 7.02 RON.
Lot nr: 5 Denumire: AFLIBERCEPTUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 25mg/ml-4ml flacon 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:24;Cmax 24 luni:360.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 34 015,68 și 510 235,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 956.69 RON.
Lot nr: 6 Denumire: AFLIBERCEPTUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 25mg/ml-8ml;flacon 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:24;Cmax 24 luni:240.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 67 312,08 și 673 120,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1262.10 RON.
Lot nr: 7 Denumire: ALBENDAZOLUM
1)Descriere succintă
Cp film 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:480;Cmax 24 luni:4800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 176 și 11 760 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 22.05 RON.
Lot nr: 8 Denumire: ALBUMINA UMANA
1)Descriere succintă
Sol perf 20 %-50ml flac 50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:48000;Cmax 24 luni:120000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 517 120 și 13 792 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 25861.50 RON.
Lot nr: 9 Denumire: ALLOPURINOLUM
1)Descriere succintă
Compr 300mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:7200;Cmax 24 luni:24000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 016 și 6 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 12.60 RON.
Lot nr: 10 Denumire: AMINOPHYLLINUM
1)Descriere succintă
Caps 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:12000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 312 și 1 560 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2.93 RON.
Lot nr: 11 Denumire: AMINOPHYLLINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 24mg/ml-10ml fiola 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:12000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 344 și 21 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 40.73 RON.
Lot nr: 12 Denumire: AMOXICILLINUM
1)Descriere succintă
Caps 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:12000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 056 și 5 280 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 9.90 RON.
Lot nr: 13 Denumire: AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
1)Descriere succintă
Pulb pt sol inj/perf 1.2g flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:12000;Cmax 24 luni:24000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 88 080 și 176 160 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 330.30 RON.
Lot nr: 14 Denumire: AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
1)Descriere succintă
Cp film 875mg/125mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:3360;Cmax 24 luni:13440.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 385 și 9 542,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 17.89 RON.
Lot nr: 16 Denumire: AMPICILLINUM+SULBACTAM
1)Descriere succintă
Pulb pt sol inj/perf 1g+500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:19200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 31 488 și 251 904 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 472.32 RON.
Lot nr: 17 Denumire: ASPARAGINAZUM
1)Descriere succintă
Liof pt sol inj/perf 10000UI flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:480;Cmax 24 luni:1200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 158 476,80 și 396 192 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 742.86 RON.
Lot nr: 18 Denumire: ASPARAGINAZUM
1)Descriere succintă
Liof pt sol inj/perf 5000UI flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :480 ;C max 24luni:1200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 132 720 și 331 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 622.13 RON.
Lot nr: 19 Denumire: AZACITIDINUM
1)Descriere succintă
Pulb pt. sol inj. 25mg/ml-4ml flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :360 ;C max 24luni:3500.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 517 341,60 și 5 029 710 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 9430.71 RON.
Lot nr: 20 Denumire: BETAHISTINUM
1)Descriere succintă
Compr 24mg compr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :4800 ;C max 24luni:14400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 680 și 5 040 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 9.45 RON.
Lot nr: 21 Denumire: BETHAMETASONUM
1)Descriere succintă
Susp inj im 7mg/ml fiola 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :480 ;C max 24luni:3600.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 905,60 și 14 292 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 26.80 RON.
Lot nr: 22 Denumire: BISACODILUM
1)Descriere succintă
Draj 5mg draj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :1200 ;C max 24luni:5760.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 840 și 4 032 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 7.56 RON.
Lot nr: 23 Denumire: BLEOMYCINUM SULFAS
1)Descriere succintă
Pulb pt sol inj/perf 15.000 UI flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :1920 ;C max 24luni:6000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 190 521,60 și 595 380 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1116.34 RON.
Lot nr: 24 Denumire: BRENTUXIMABUM
1)Descriere succintă
Pulb pt conc pt sol perf 50mg flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :1200 ;C max 24luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 16 381 620 și 32 763 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 61431.08 RON.
Lot nr: 25 Denumire: BUPIVACAINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 0.5 %-5ml fiola 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :1200 ;C max 24luni:4800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 828 și 15 312 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 28.71 RON.
Lot nr: 26 Denumire: BUPIVACAINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 5mg/ml – 4ml fiola 4ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :2400 ;C max 24luni:9600.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 19 416 și 77 664 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 145.62 RON.
Lot nr: 27 Denumire: BUPIVACAINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 5mg/ml – 4ml fiola 4ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :2400 ;C max 24luni:4800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 30 504 și 61 008 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 114.39 RON.
Lot nr: 28 Denumire: BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
1)Descriere succintă
Sol inj 10mg/ml-1ml fiola 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :12000 ;C max 24luni:48000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 880 și 23 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 44.10 RON.
Lot nr: 29 Denumire: CALCII FOLINAS
1)Descriere succintă
Sol inj/perf 10mg/ml-10ml fiola 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :12000 ;C max 24luni:60000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 253 920 și 1 269 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2380.50 RON.
Lot nr: 30 Denumire: CALCII FOLINAS
1)Descriere succintă
Sol inj/perf 10mg/ml-3ml fiola 3ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :7200 ;C max 24luni:36000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 52 128 și 260 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 488.70 RON.
Lot nr: 31 Denumire: CARBOPLATINUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 10mg/ml-15ml flac 15ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :240 ;C max 24luni:1440.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 10 884 și 65 304 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 122.45 RON.
Lot nr: 32 Denumire: CARBOPLATINUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 10mg/ml-45ml flac 45ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :240 ;C max 24luni:960.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 32 263,20 și 129 052,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 241.97 RON.
Lot nr: 33 Denumire: CEFEPIMUM
1)Descriere succintă
Pulb pt sol inj/perf 1g flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :2400 ;C max 24luni:12000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 32 592 și 162 960 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 305.55 RON.
Lot nr: 34 Denumire: CEFOPERAZONUM
1)Descriere succintă
Pulb pt sol inj/perf 1g flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :2400 ;C max 24luni:12000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 16 824 și 84 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 157.73 RON.
Lot nr: 35 Denumire: CEFOTAXIMUM
1)Descriere succintă
Pulb pt sol inj/perf 1g flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :1200 ;C max 24luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 668 și 46 008 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 86.27 RON.
Lot nr: 36 Denumire: CEFTAZIDIMUM
1)Descriere succintă
Pulb pt sol inj/perf 1g flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :12000 ;C max 24luni:72000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 66 480 și 398 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 747.90 RON.
Lot nr: 37 Denumire: CELECOXIBUM
1)Descriere succintă
Caps 200mg caps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :2880;C max 24luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 592 și 6 480 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 12.15 RON.
Lot nr: 38 Denumire: CICLOSPORINUM
1)Descriere succintă
Caps moi 100mg caps moi.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :2400;C max 24luni:12000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12 264 și 61 320 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 114.98 RON.
Lot nr: 39 Denumire: CIPROFLOXACINUM
1)Descriere succintă
Cp film 500mg cp film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :12000;C max 24luni:48000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 400 și 33 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 63.00 RON.
Lot nr: 40 Denumire: CIPROFLOXACINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 10mg/ml-10ml fiola 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :12000;C max 24luni:48000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 30 960 și 123 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 232.20 RON.
Lot nr: 41 Denumire: CISPLATINUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 1mg/ml-10ml flac 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :1200;C max 24luni:4800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 28 728 și 114 912 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 215.46 RON.
Lot nr: 42 Denumire: CLADRIBINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 2 mg/ml-5ml flac 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :120;C max 24luni:720.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 157 126,80 și 942 760,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1767.68 RON.
Lot nr: 43 Denumire: CLARITHROMYCINUM
1)Descriere succintă
Cp film 500mg cp film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :3360;C max 24luni:13440.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 040 și 20 160 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 37.80 RON.
Lot nr: 44 Denumire: CLINDAMYCINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 300mg/2ml fiola 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :1200;C max 24luni:4800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 100 și 20 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 38.25 RON.
Lot nr: 45 Denumire: COMBINATII (aminoacizi 10 % tip nephro)
1)Descriere succintă
Sol perf 250ml flac 250ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :1200;C max 24luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 21 876 și 43 752 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 82.04 RON.
Lot nr: 46 Denumire: COMBINATII (aminoacizi 8 % hepa)
1)Descriere succintă
Sol perf 8 %-500ml flac 500ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :12000;C max 24luni:48000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 357 960 și 1 431 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2684.70 RON.
Lot nr: 47 Denumire: COMBINATII (CITRAT DE ALVERINA 60mg+ SIMETICONA 300mg)
1)Descriere succintă
Caps moi 60mg/300mg caps moi.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :24000;C max 24luni:72000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 36 000 și 108 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 202.50 RON.
Lot nr: 48 Denumire: COMBINATII (diclofenac, orfenadrina)
1)Descriere succintă
Sol perf 250ml flac 250ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :12000;C max 24luni:48000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 215 280 și 861 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1614.60 RON.
Lot nr: 49 Denumire: COMBINATII (GUAIAZULENA 4mg+DIMETICONA 3g )
1)Descriere succintă
Gel oral 4mg/3g plic.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :24000;C max 24luni:120000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 27 840 și 139 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 261.00 RON.
Lot nr: 50 Denumire: COMBINATII (metamizol+pitofenona+fenpipramida)
1)Descriere succintă
Sol inj 5ml fiola 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :24000;C max 24luni:96000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 45 120 și 180 480 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 338.40 RON.
Lot nr: 51 Denumire: COMBINATII (NaCl,CaCl2,KCl)
1)Descriere succintă
Sol perf 500ml flac/punga.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :24000;C max 24luni:120000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 57 840 și 289 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 542.25 RON.
Lot nr: 52 Denumire: COMBINATII (NaCl,CaCl2,KCl,lactat Na)
1)Descriere succintă
Sol perf 500ml flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :24000;C max 24luni:96000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 60 960 și 243 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 457.20 RON.
Lot nr: 53 Denumire: COMBINATII (SOL PT CONSERV ORG)
1)Descriere succintă
Sol pt conserv org punga 1000ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :720;C max 24luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 748 800 și 2 496 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 4680.00 RON.
Lot nr: 54 Denumire: COMBINATII (TOBRAMYCINUM 3mg+DEXAMETHASONUM 1mg/ml)
1)Descriere succintă
Pic oftalmice suspensie 3mg/1mg flac 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :240;C max 24luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 380 și 41 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 77.63 RON.
Lot nr: 55 Denumire: COMBINATII(emulsie lipidica 20 % cu MCT/LCT, cu ulei de peste, ulei de soia si ulei de masline)
1)Descriere succintă
Emulsie perf 250ml flac 250ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :1200;C max 24luni:4800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 36 288 și 145 152 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 272.16 RON.
Lot nr: 56 Denumire: COMBINATII(SPIRONOLACTONUM+FUROSEMID)
1)Descriere succintă
Caps 50mg/20mg caps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :12000;C max 24luni:28800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 10 680 și 25 632 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 48.06 RON.
Lot nr: 57 Denumire: CYCLOPHOSPHAMIDUM
1)Descriere succintă
Draj 50mg draj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :2400;C max 24luni:24000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 960 și 9 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 18.00 RON.
Lot nr: 58 Denumire: DACARBAZINUM
1)Descriere succintă
Pulb pt sol inj/perf 200mg flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :240;C max 24luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 18 175,20 și 181 752 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 340.79 RON.
Lot nr: 59 Denumire: DALBAVANCINUM
1)Descriere succintă
Pulb pt conc pt sol perf 500mg flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :24;C max 24luni:720.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 81 340,80 și 2 440 224 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 4575.42 RON.
Lot nr: 60 Denumire: DALTEPARINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 5000UI/0.2ml seringa 0.2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :48000;C max 24luni:168000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 434 400 și 1 520 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2850.75 RON.
Lot nr: 61 Denumire: DANTROLEN SODIC
1)Descriere succintă
Pulb pt sol inj 20mg 36 fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :24;C max 24luni:144.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 245 998,56 și 1 475 991,36 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2767.48 RON.
Lot nr: 62 Denumire: DEXKETOPROFENUM
1)Descriere succintă
Sol inj/conc pt sol perf 50mg/2ml fiola 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :1200;C max 24luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 600 și 21 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 40.50 RON.
Lot nr: 63 Denumire: DIHYDROCODEINUM
1)Descriere succintă
Cp elib prel 60mg cp elib prel.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :1344;C max 24luni:2688.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 537,60 și 1 075,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2.02 RON.
Lot nr: 64 Denumire: DIVERSE (hemoderivat deproteinizat sange vitel)
1)Descriere succintă
Sol inj 40mg/ml-5ml fiola 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :4800;C max 24luni:24000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 82 512 și 412 560 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 773.55 RON.
Lot nr: 65 Denumire: DOCETAXELUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 20 mg/ml-1ml flac 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :480;C max 24luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 23 860,80 și 119 304 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 223.70 RON.
Lot nr: 66 Denumire: DOPAMINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 5mg/ml-10ml fiola 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :1200;C max 24luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 352 și 4 704 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 8.82 RON.
Lot nr: 67 Denumire: DORNAZA ALFA
1)Descriere succintă
Sol de inhalat prin nebulizator 1 mg/ml fiola 2,5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :144;C max 24luni:576.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 10 239,84 și 40 959,36 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 76.80 RON.
Lot nr: 68 Denumire: DOXORUBICINA LIPOZOMALA
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 2mg/ml-10ml flac 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :480;C max 24luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 683 908,80 și 3 419 544 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 6411.65 RON.
Lot nr: 69 Denumire: DOXORUBICINUM
1)Descriere succintă
Pulb pt sol perf 2mg/ml flac 50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :480;C max 24luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 20 683,20 și 103 416 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 193.91 RON.
Lot nr: 70 Denumire: DOXORUBICINUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 2mg/ml-25ml flac 25ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :1200;C max 24luni:6000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 51 708 și 258 540 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 484.76 RON.
Lot nr: 71 Denumire: DROPERIDOLUM
1)Descriere succintă
Sol inj 2.5mg/ml fiola 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :240;C max 24luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 9 876 și 98 760 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 185.18 RON.
Lot nr: 72 Denumire: DROTAVERINUM
1)Descriere succintă
Compr 40mg compr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :4800;C max 24luni:14400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 680 și 5 040 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 9.45 RON.
Lot nr: 73 Denumire: ENOXAPARINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 2000 UI anti Xa/0,2ml seringa 0.2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :2400;C max 24luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12 192 și 36 576 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 68.58 RON.
Lot nr: 74 Denumire: ENOXAPARINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 4000 UI anti Xa/0,4 ml seringa 0.4ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :48000;C max 24luni:168000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 442 560 și 1 548 960 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2904.30 RON.
Lot nr: 75 Denumire: ENOXAPARINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 6000 UI anti Xa/0,6ml seringa 0.6ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :2400;C max 24luni:19200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 29 448 și 235 584 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 441.72 RON.
Lot nr: 76 Denumire: ENTECAVIRUM
1)Descriere succintă
Cp film 0.5mg cp film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :720;C max 24luni:2160.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 36 885,60 și 110 656,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 207.48 RON.
Lot nr: 77 Denumire: ENTECAVIRUM
1)Descriere succintă
Cp film 1mg cp film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :720;C max 24luni:2160.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 39 744 și 119 232 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 223.56 RON.
Lot nr: 78 Denumire: EPHEDRINII HYDROCLORIDUM
1)Descriere succintă
Sol inj 50mg/ml-1ml fiola 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :2400;C max 24luni:14400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 712 și 16 272 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 30.51 RON.
Lot nr: 79 Denumire: EPINEPHRINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 1mg/ml-1ml fiola 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :2400;C max 24luni:24000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 744 și 37 440 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 70.20 RON.
Lot nr: 80 Denumire: ERTAPENEMUM
1)Descriere succintă
Pulb pt conc pt sol perf 1g flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :4800;C max 24luni:19200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 746 544 și 2 986 176 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 5599.08 RON.
Lot nr: 81 Denumire: ETANERCEPTUM
1)Descriere succintă
Pulb+solv pt sol inj 25mg flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :96;C max 24luni:1200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 42 897,60 și 536 220 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1005.41 RON.
Lot nr: 82 Denumire: FACTOR VIII DE COAGULARE SI FACTOR VON WILLEBRAND
1)Descriere succintă
Pulb+solv pt sol inj 1000 UI flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :2400;C max 24luni:9600.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 031 632 și 12 126 528 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 22737.24 RON.
Lot nr: 83 Denumire: FAMOTIDINUM
1)Descriere succintă
Cp film 40mg cp film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :2400;C max 24luni:12000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 456 și 2 280 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 4.28 RON.
Lot nr: 84 Denumire: FAMOTIDINUM
1)Descriere succintă
Pulb pt sol inj/perf 20mg flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :2400;C max 24luni:12000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 072 și 30 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 56.93 RON.
Lot nr: 85 Denumire: FENTANYLUM
1)Descriere succintă
Sol inj 0,05mg/ml-5ml fiola 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :12000;C max 24luni:72000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 23 040 și 138 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 259.20 RON.
Lot nr: 86 Denumire: FIBRINOGEN UMAN
1)Descriere succintă
Pulb pt sol inj/perf 1g flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :120;C max 24luni:3600.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 237 600 și 7 128 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 13365.00 RON.
Lot nr: 87 Denumire: FIDAXOMICINUM
1)Descriere succintă
Compr film 200mg compr film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :240;C max 24luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 149 116,80 și 1 491 168 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2795.94 RON.
Lot nr: 88 Denumire: FLUCONAZOLUM
1)Descriere succintă
Sol perf 2mg/ml-100ml flac 100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :12000;C max 24luni:48000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 217 560 și 870 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1631.70 RON.
Lot nr: 89 Denumire: FLUCONAZOLUM
1)Descriere succintă
Caps 100mg caps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :4800;C max 24luni:36000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 16 560 și 124 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 232.88 RON.
Lot nr: 90 Denumire: FLUCONAZOLUM
1)Descriere succintă
Caps 50mg caps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :2400;C max 24luni:12000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 480 și 17 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 32.63 RON.
Lot nr: 91 Denumire: FLUMAZENILUM
1)Descriere succintă
Sol inj 0.5mg/5ml fiola 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :720;C max 24luni:3600.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 17 172 și 85 860 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 160.99 RON.
Lot nr: 92 Denumire: FLUOROURACILUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol inj/perf 50mg/ml-100ml flac 100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :1200;C max 24luni:12000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 58 608 și 586 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1098.90 RON.
Lot nr: 93 Denumire: FLUOROURACILUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol inj/perf 50mg/ml-5ml flac 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :48000;C max 24luni:192000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 142 560 și 570 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1069.20 RON.
Lot nr: 94 Denumire: FOSFOMYCINUM
1)Descriere succintă
Gran pt sol orala 3g plic 8g.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :480;C max 24luni:4800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 206,40 și 62 064 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 116.37 RON.
Lot nr: 95 Denumire: FOSFOMYCINUM
1)Descriere succintă
Gran pt sol orala 2g plic 6g.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :480;C max 24luni:4800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 827,20 și 58 272 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 109.26 RON.
Lot nr: 96 Denumire: FUROSEMIDUM
1)Descriere succintă
Sol inj 10mg/ml-2ml fiola 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :120000;C max 24luni:240000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 111 600 și 223 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 418.50 RON.
Lot nr: 97 Denumire: GADOBUTROLUM
1)Descriere succintă
Sol inj 1 mmol/ml flac 15ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :120;C max 24luni:960.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 44 058 și 352 464 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 660.87 RON.
Lot nr: 98 Denumire: GADOBUTROLUM
1)Descriere succintă
Sol inj 1 mmol/ml flac 30ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :120;C max 24luni:720.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 68 563,20 și 411 379,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 771.34 RON.
Lot nr: 99 Denumire: GADOVERSETAMIDUM
1)Descriere succintă
Sol inj 500mmol/ml-20ml flac 20ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :120;C max 24luni:720.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 23 704,80 și 142 228,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 266.68 RON.
Lot nr: 100 Denumire: GEMCITABINUM 1g
1)Descriere succintă
Pulb pt sol perf 40mg/ml-25ml flac 25ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
C min 24luni :1200;C max 24luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 114 204 și 685 224 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1284.80 RON.
Lot nr: 101 Denumire: GEMCITABINUM 200mg
1)Descriere succintă
Pulb pt sol perf 40mg/ml-5ml flac 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:14400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 51 696 și 310 176 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 581.58 RON.
Lot nr: 102 Denumire: GEMCITABINUM 2g
1)Descriere succintă
Pulb pt sol perf 40mg/ml-50ml flac 50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:240;Cmax 24 luni:1200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 27 998,40 și 139 992 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 262.49 RON.
Lot nr: 103 Denumire: GENTAMICINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 80mg/2ml fiola 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:14400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 752 și 10 512 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 19.71 RON.
Lot nr: 104 Denumire: GLUCOSUM
1)Descriere succintă
Sol perf 5 %-500ml flac 500ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:48000;Cmax 24 luni:240000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 134 880 și 674 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1264.50 RON.
Lot nr: 105 Denumire: GLUCOSUM
1)Descriere succintă
Sol perf 10 %-500ml flac 500ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:24000;Cmax 24 luni:72000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 747 120 și 2 241 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 4202.55 RON.
Lot nr: 106 Denumire: GLUCOSUM
1)Descriere succintă
Sol perf 20 %-500ml sac 500ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:1200;Cmax 24 luni:4800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 416 și 17 664 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 33.12 RON.
Lot nr: 107 Denumire: GLUCOSUM
1)Descriere succintă
Sol inj 3.3g/ml fiola 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:4800;Cmax 24 luni:24000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 9 648 și 48 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 90.45 RON.
Lot nr: 108 Denumire: GRANISETRONUM
1)Descriere succintă
Sol inj 3mg/3ml fiola 3ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:12000;Cmax 24 luni:60000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 283 680 și 1 418 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2659.50 RON.
Lot nr: 109 Denumire: HALOPERIDOLUM
1)Descriere succintă
Sol inj 50mg/ml-1ml fiola 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:240;Cmax 24 luni:1200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 550,40 și 7 752 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 14.54 RON.
Lot nr: 110 Denumire: HEPARINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 5000UI/ml-5ml flac 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:12000;Cmax 24 luni:36000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 130 680 și 392 040 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 735.08 RON.
Lot nr: 111 Denumire: HYDROXYCARBAMIDUM
1)Descriere succintă
Caps 500mg caps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:19200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 632 și 13 056 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 24.48 RON.
Lot nr: 112 Denumire: HYDROXYETHYL AMIDON 6 %
1)Descriere succintă
Sol perf 6 % 500ml punga freeflex 500 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:4800;Cmax 24 luni:24000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 110 928 și 554 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1039.95 RON.
Lot nr: 113 Denumire: IBRUTINIBUM
1)Descriere succintă
Caps 140mg caps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:30240;Cmax 24 luni:49680.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 344 425,60 și 13 708 699,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 25703.81 RON.
Lot nr: 114 Denumire: IDARUBICINUM
1)Descriere succintă
Pulb pt sol inj 5mg flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:1200;Cmax 24 luni:3600.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 131 100 și 393 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 737.44 RON.
Lot nr: 115 Denumire: ILOPROSTUM
1)Descriere succintă
Sol inj 20mcg/ml-1ml fiola 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:480;Cmax 24 luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 63 302,40 și 949 536 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1780.38 RON.
Lot nr: 116 Denumire: IMIPENEMUM + CILASTATINUM
1)Descriere succintă
Sol perf 500 mg/500mg flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:12000;Cmax 24 luni:72000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 222 960 și 1 337 760 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2508.30 RON.
Lot nr: 117 Denumire: IMUNOGLOBULINA NORMAL APT ADM INTRAVASCULARA
1)Descriere succintă
Sol perf 10g/200ml flac 200ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 722 608 și 26 167 824 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 49064.67 RON.
Lot nr: 118 Denumire: INSULINE UMANE
1)Descriere succintă
Sol inj 100ui/ml-10ml flac 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:1200;Cmax 24 luni:3600.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 51 984 și 155 952 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 292.41 RON.
Lot nr: 119 Denumire: IODIXANOLUM
1)Descriere succintă
Sol inj 320mg l/ml-50 ml flac 50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:1200;Cmax 24 luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 55 572 și 333 432 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 625.19 RON.
Lot nr: 120 Denumire: IODIXANOLUM
1)Descriere succintă
Sol inj 320mg l/ml-100ml flac 100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:1200;Cmax 24 luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 141 108 și 846 648 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1587.47 RON.
Lot nr: 121 Denumire: IOHEXOLUM
1)Descriere succintă
Sol inj 350mg I /ml-50ml flac 50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:1200;Cmax 24 luni:4800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 50 472 și 201 888 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 378.54 RON.
Lot nr: 122 Denumire: IOPAMIDOLUM
1)Descriere succintă
Sol inj 755,3mg/ml-100ml flac 100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:4800;Cmax 24 luni:19200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 540 720 și 2 162 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 4055.40 RON.
Lot nr: 123 Denumire: IOPROMIDUM
1)Descriere succintă
Sol inj 768,86mg/ml-50ml flac 50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:1200;Cmax 24 luni:4800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 82 332 și 329 328 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 617.49 RON.
Lot nr: 124 Denumire: IOVERSOLUM
1)Descriere succintă
Sol inj 741mg/ml-100ml flac 100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:1200;Cmax 24 luni:4800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 79 836 și 319 344 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 598.77 RON.
Lot nr: 125 Denumire: IOVERSOLUM
1)Descriere succintă
Sol inj 741mg/ml-50ml flac 50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:480;Cmax 24 luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 65 726,40 și 328 632 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 616.19 RON.
Lot nr: 126 Denumire: KALII CHLORIDUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 7,45 %-100ml flac 100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:12000;Cmax 24 luni:72000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 35 760 și 214 560 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 402.30 RON.
Lot nr: 127 Denumire: KALII CHLORIDUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 149 mg/ml-10ml fiola 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:4800;Cmax 24 luni:72000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 800 și 72 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 135.00 RON.
Lot nr: 128 Denumire: KETOPROFENUM
1)Descriere succintă
Sol inj/conc pt sol perf 50mg/ml-2ml fiola 2 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:12000;Cmax 24 luni:72000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 760 și 52 560 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 98.55 RON.
Lot nr: 129 Denumire: LAMIVUDINUM
1)Descriere succintă
Cp film 100mg cp film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:14400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 376 și 32 256 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 60.48 RON.
Lot nr: 130 Denumire: LEVETIRACETAMUM
1)Descriere succintă
Cp film 250mg cp film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:4800;Cmax 24 luni:12000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 184 și 12 960 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 24.30 RON.
Lot nr: 131 Denumire: LEVETIRACETAMUM
1)Descriere succintă
Cp film 250mg cp film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:7200;Cmax 24 luni:24000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 776 și 25 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 48.60 RON.
Lot nr: 132 Denumire: LIDOCAINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 100mg/10ml fiola 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:4800;Cmax 24 luni:28800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 10 272 și 61 632 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 115.56 RON.
Lot nr: 133 Denumire: LIGNINA HIDROLIZATA
1)Descriere succintă
Compr 400mg compr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:1200;Cmax 24 luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 528 și 3 168 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 5.94 RON.
Lot nr: 134 Denumire: LOPERAMIDUM
1)Descriere succintă
Caps 2mg caps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:4800;Cmax 24 luni:24000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 200 și 36 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 67.50 RON.
Lot nr: 135 Denumire: LORNOXICAMUM
1)Descriere succintă
Cp film 8mg cp film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 704 și 5 112 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 9.59 RON.
Lot nr: 136 Denumire: MANNITOLUM
1)Descriere succintă
Sol perf 20 %-500ml sac 500ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:7200;Cmax 24 luni:36000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 68 688 și 343 440 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 643.95 RON.
Lot nr: 137 Denumire: METFORMINUM
1)Descriere succintă
Compr film/compr 1000mg compr film/compr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2880;Cmax 24 luni:17280.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 403,20 și 2 419,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 4.54 RON.
Lot nr: 138 Denumire: METHOTREXATUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol inj/perf 100mg/ml-50ml flac 50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:120;Cmax 24 luni:1440.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 36 984 și 443 808 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 832.14 RON.
Lot nr: 139 Denumire: METHOTREXATUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol inj/perf 100mg/ml-10ml flac 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:240;Cmax 24 luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 15 753,60 și 157 536 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 295.38 RON.
Lot nr: 140 Denumire: METHOTREXATUM
1)Descriere succintă
Compr film 2.5mg compr film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:12000;Cmax 24 luni:48000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 880 și 11 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 21.60 RON.
Lot nr: 141 Denumire: METHYLPREDNISOLONUM
1)Descriere succintă
Compr 16mg compr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:7200;Cmax 24 luni:28800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 880 și 11 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 21.60 RON.
Lot nr: 142 Denumire: METOPROLOLUM
1)Descriere succintă
Compr 100mg compr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:7200;Cmax 24 luni:36000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 584 și 7 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 14.85 RON.
Lot nr: 143 Denumire: METRONIDAZOLUM
1)Descriere succintă
Cp film 250mg cp film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:24000;Cmax 24 luni:96000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 480 și 25 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 48.60 RON.
Lot nr: 144 Denumire: METRONIDAZOLUM
1)Descriere succintă
Sol perf 5g/l flac 200ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2880;Cmax 24 luni:17280.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 19 728 și 118 368 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 221.94 RON.
Lot nr: 145 Denumire: METRONIDAZOLUM
1)Descriere succintă
Sol perf 5g/l flac 200ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2880;Cmax 24 luni:17280.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 19 353,60 și 116 121,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 217.73 RON.
Lot nr: 146 Denumire: MICAFUNGINUM
1)Descriere succintă
Pulb pt sol perf 100mg flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:240;Cmax 24 luni:4800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 332 121,60 și 6 642 432 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 12454.56 RON.
Lot nr: 147 Denumire: MIVACURIUM
1)Descriere succintă
Sol inj/perf 2mg/ml-10ml fiola 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:12000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 36 624 și 183 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 343.35 RON.
Lot nr: 148 Denumire: MIVACURIUM
1)Descriere succintă
Sol inj/perf 2mg/ml-10ml fiola 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:12000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 36 624 și 183 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 343.35 RON.
Lot nr: 149 Denumire: MORPHYNUM
1)Descriere succintă
Sol inj 20mg/ml-1ml fiola 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:19200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 048 și 24 384 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 45.72 RON.
Lot nr: 150 Denumire: MYCOPHENOLATUM
1)Descriere succintă
Cp film 500mg cp film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:12000;Cmax 24 luni:72000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 38 640 și 231 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 434.70 RON.
Lot nr: 151 Denumire: NADROPARINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 2850 uiAFXa/0.3ml seringa 0.3ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:24000;Cmax 24 luni:120000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 122 160 și 610 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1145.25 RON.
Lot nr: 152 Denumire: NALOXONUM
1)Descriere succintă
Sol inj 0,4 mg/ml-1ml fiola 1 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 29 856 și 89 568 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 167.94 RON.
Lot nr: 153 Denumire: NATRII CHLORIDUM
1)Descriere succintă
Sol perf 0,9 %-1000ml flac 1000ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:24000;Cmax 24 luni:72000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 77 520 și 232 560 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 436.05 RON.
Lot nr: 154 Denumire: NATRII CHLORIDUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 5,85 %-20ml flac 20ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:12000;Cmax 24 luni:48000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 31 920 și 127 680 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 239.40 RON.
Lot nr: 155 Denumire: NATRII CHLORIDUM
1)Descriere succintă
Sol perf 0,9 %-500ml flac 500ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:360000;Cmax 24 luni:912000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 903 600 și 2 289 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 4292.10 RON.
Lot nr: 156 Denumire: NATRII CHLORIDUM
1)Descriere succintă
Sol perf 0,9 %-1000ml sac 2000ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:14400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 19 584 și 117 504 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 220.32 RON.
Lot nr: 157 Denumire: NICARDIPINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 10mg/10ml fiola 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:240;Cmax 24 luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 570,40 și 85 704 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 160.70 RON.
Lot nr: 158 Denumire: NITROGLICERINUM
1)Descriere succintă
Sol perf 1mg/ml-10ml fiola 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:480;Cmax 24 luni:4800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 692,80 și 26 928 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 50.49 RON.
Lot nr: 159 Denumire: NONACOG ALFA (FACTOR IX DE COAGULARE)
1)Descriere succintă
Pulb+solv pt sol inj 500UI flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:240;Cmax 24 luni:1200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 222 211,20 și 1 111 056 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2083.23 RON.
Lot nr: 160 Denumire: NORADRENALINUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 0.2 %-8ml fiola 8 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:7200;Cmax 24 luni:24000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 426 528 și 1 421 760 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2665.80 RON.
Lot nr: 161 Denumire: OBINUTUZUMABUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 1000mg flac 50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:24;Cmax 24 luni:240.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 343 827,12 și 3 438 271,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 6446.76 RON.
Lot nr: 162 Denumire: OFLOXACINUM
1)Descriere succintă
Cp film 200mg cp film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:12000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 672 și 18 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 34.43 RON.
Lot nr: 163 Denumire: OLANZAPINUM
1)Descriere succintă
Compr orodisp/film 5mg compr orodisp/film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:672;Cmax 24 luni:2016.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 362,88 și 1 088,64 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2.04 RON.
Lot nr: 164 Denumire: OLANZAPINUM
1)Descriere succintă
Compr orodisp/film 10mg compr orodisp/film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:720;Cmax 24 luni:2880.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 302,40 și 1 209,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2.27 RON.
Lot nr: 165 Denumire: OMEPRAZOLUM
1)Descriere succintă
Caps gastrorez 20mg caps gastrorez.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:24000;Cmax 24 luni:72000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 14 880 și 44 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 83.70 RON.
Lot nr: 166 Denumire: OMEPRAZOLUM
1)Descriere succintă
Caps gastrorez 40mg caps gastrorez.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:14400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 112 și 12 672 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 23.76 RON.
Lot nr: 167 Denumire: OSELTAMIVIRUM
1)Descriere succintă
Caps 75mg caps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:12000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 14 520 și 72 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 136.13 RON.
Lot nr: 168 Denumire: OSELTAMIVIRUM
1)Descriere succintă
Caps 30mg caps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 992 și 23 976 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 44.96 RON.
Lot nr: 169 Denumire: PACLITAXELUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 6 mg/ml-5ml flac 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:480;Cmax 24 luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 15 624 și 78 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 146.48 RON.
Lot nr: 170 Denumire: PACLITAXELUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 6 mg/ml-16.67ml flac 16.67ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:480;Cmax 24 luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 33 187,20 și 165 936 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 311.13 RON.
Lot nr: 171 Denumire: PACLITAXELUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 6 mg/ml-50ml flac 50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:240;Cmax 24 luni:1440.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 37 888,80 și 227 332,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 426.25 RON.
Lot nr: 172 Denumire: PANITUMUMABUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 20mg/ml-20ml flac 20ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:480;Cmax 24 luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 991 873,60 și 14 959 368 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 28048.85 RON.
Lot nr: 173 Denumire: PANITUMUMABUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 20mg/ml-5ml flac 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:480;Cmax 24 luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 733 660,80 și 3 668 304 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 6878.07 RON.
Lot nr: 174 Denumire: PANTOPRAZOLUM
1)Descriere succintă
Compr gastrorez 40mg compr gastrorez.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:4800;Cmax 24 luni:48000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 312 și 33 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 62.10 RON.
Lot nr: 175 Denumire: PANTOPRAZOLUM
1)Descriere succintă
Pulb pt sol inj 40mg flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:72000;Cmax 24 luni:360000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 722 160 și 3 610 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 6770.25 RON.
Lot nr: 176 Denumire: PARECOXIBUM
1)Descriere succintă
Pulb+solv pt sol inj 40mg flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:240;Cmax 24 luni:1200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 602,40 și 3 012 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 5.65 RON.
Lot nr: 177 Denumire: PEGFILGRASTIMUM
1)Descriere succintă
Sol inj 6mg/0.6ml seringa 0.6ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:480;Cmax 24 luni:1440.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 556 500,80 și 4 669 502,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 8755.32 RON.
Lot nr: 178 Denumire: PEMETREXEDUM
1)Descriere succintă
Pulb pt conc pt sol perf 500mg flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:48;Cmax 24 luni:720.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 176 209,44 și 2 643 141,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 4955.89 RON.
Lot nr: 179 Denumire: PETHIDINUM
1)Descriere succintă
Sol inj 50mg/ml-2ml fiola 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:480;Cmax 24 luni:3600.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 686,40 și 5 148 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 9.65 RON.
Lot nr: 180 Denumire: PHENOBARBITALUM
1)Descriere succintă
Sol inj 10 %-2ml fiola 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:480;Cmax 24 luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 806,40 și 4 032 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 7.56 RON.
Lot nr: 181 Denumire: PIRACETAMUM
1)Descriere succintă
Sol inj 1g/5ml fiola 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:24000;Cmax 24 luni:72000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 32 880 și 98 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 184.95 RON.
Lot nr: 182 Denumire: POSACONAZOLUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 300mg flac 16.7 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:240;Cmax 24 luni:1200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 304 236 și 1 521 180 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2852.21 RON.
Lot nr: 183 Denumire: PROPAFENONUM
1)Descriere succintă
Sol inj 70 mg/20ml fiola 20ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:1200;Cmax 24 luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 196 și 31 176 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 58.46 RON.
Lot nr: 184 Denumire: PROPOFOLUM
1)Descriere succintă
Emulsie perf/inj 10mg/ml – 50ml flac 50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:14400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 40 248 și 241 488 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 452.79 RON.
Lot nr: 185 Denumire: PROTAMINI SULFAS
1)Descriere succintă
Sol inj/perf 10mg/ml fiola 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:1200;Cmax 24 luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 21 024 și 42 048 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 78.84 RON.
Lot nr: 186 Denumire: PROTEINA HIDROLIZATA DIN CREIER
1)Descriere succintă
Sol inj 215,2mg/ml fiola 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:4800;Cmax 24 luni:24000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 101 520 și 507 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 951.75 RON.
Lot nr: 187 Denumire: RANITIDINUM
1)Descriere succintă
Compr 150mg compr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:1200;Cmax 24 luni:4800.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 204 și 816 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1.53 RON.
Lot nr: 188 Denumire: RIFAMPICINUM
1)Descriere succintă
Caps 150mg caps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:12000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 056 și 20 280 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 38.03 RON.
Lot nr: 189 Denumire: RISPERIDONUM
1)Descriere succintă
Sol orala 1mg/ml-30ml flac 30ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:24;Cmax 24 luni:240.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 307,68 și 3 076,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 5.77 RON.
Lot nr: 190 Denumire: RITUXIMABUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 10mg/ml-10ml flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:1200;Cmax 24 luni:14400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 115 712 și 13 388 544 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 25103.52 RON.
Lot nr: 191 Denumire: ROCURONIUM BROMIDE
1)Descriere succintă
Sol inj 10mg/10ml fiola 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:1200;Cmax 24 luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 18 384 și 110 304 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 206.82 RON.
Lot nr: 192 Denumire: SIMVASTATINUM
1)Descriere succintă
Cp film 20mg cp film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:14400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 768 și 4 608 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 8.64 RON.
Lot nr: 193 Denumire: SUGAMMADEXUM
1)Descriere succintă
Sol inj 100mg/ml-2ml flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:48;Cmax 24 luni:480.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 14 061,12 și 140 611,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 263.65 RON.
Lot nr: 194 Denumire: SUXAMETHONII CHLORIDUM
1)Descriere succintă
Sol inj 0.1g/5ml fiola 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:14400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 200 și 25 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 47.25 RON.
Lot nr: 195 Denumire: TAFAMIDIS
1)Descriere succintă
Caps moi 20mg caps moi.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:720;Cmax 24 luni:2880.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 177 574,40 și 4 710 297,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 8831.81 RON.
Lot nr: 196 Denumire: TALIDOMIDUM
1)Descriere succintă
Caps 50mg caps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:1344;Cmax 24 luni:2688.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 74 376,96 și 148 753,92 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 278.91 RON.
Lot nr: 197 Denumire: TEDIZOLIDUM
1)Descriere succintă
Pulb pt conc pt sol perf 200mg flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:144;Cmax 24 luni:1440.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 119 841,12 și 1 198 411,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2247.02 RON.
Lot nr: 198 Denumire: TERIFLUNOMIDUM
1)Descriere succintă
Compr film 14mg compr film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2016;Cmax 24 luni:4032.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 234 783,36 și 469 566,72 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 880.44 RON.
Lot nr: 199 Denumire: TIOGUANINUM
1)Descriere succintă
Compr 40mg compr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:1200;Cmax 24 luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 30 240 și 181 440 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 340.20 RON.
Lot nr: 200 Denumire: TOPOTECAMUM
1)Descriere succintă
Pulb pt conc pt sol perf 4 mg flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:120;Cmax 24 luni:720.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 17 720,40 și 106 322,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 199.35 RON.
Lot nr: 201 Denumire: TRAMADOLUM
1)Descriere succintă
Sol inj 50mg/ml fiola 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:12000;Cmax 24 luni:48000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 16 680 și 66 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 125.10 RON.
Lot nr: 202 Denumire: TRAZADONUM
1)Descriere succintă
Cp elib prel 150mg cp elib prel.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:480;Cmax 24 luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 412,80 și 2 064 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 3.87 RON.
Lot nr: 203 Denumire: TRETINOINUM
1)Descriere succintă
Caps moi 10mg caps moi.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:12000;Cmax 24 luni:24000.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 125 280 și 250 560 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 469.80 RON.
Lot nr: 204 Denumire: VINCRISTINUM
1)Descriere succintă
Pulb pt sol inj/perf 1mg flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:14400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 63 576 și 381 456 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 715.23 RON.
Lot nr: 205 Denumire: VINORELBINUM
1)Descriere succintă
Conc pt sol perf 10mg/ml-5ml flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:240;Cmax 24 luni:1200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 29 827,20 și 149 136 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 279.63 RON.
Lot nr: 206 Denumire: ZOLPIDEMUM
1)Descriere succintă
Compr 10mg compr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:480;Cmax 24 luni:2400.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 81,60 și 408 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 0.77 RON.
Lot nr: 15 Denumire: AMPICILLINUM
1)Descriere succintă
Caps 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cmin 24 luni:2400;Cmax 24 luni:7200.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 008 și 3 024 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 5.67 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Cuantum garantie de participare:1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent –vezi Anexa B-Loturi,,valabila 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei,perioada de valabilitate a garantiei pt.participare va fi prelungita în mod corespunzator. Garantia de participare se va depune pana la data si ora limita de depunere a ofertelor in SEAP .Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Modalitati de constituire :scrisoare de garantie bancara /virament bancar/OP in contul RO79TREZ7025005XXX000170 ,Trezoreria Sect.2/alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5 % din valoarea fara TVA,se va constitui pentru contractele subsecvente a caror valoare depaseste 600,129.00 lei,in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent prin: -virament bancar -instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari,care se prezinta în original,în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Bugetul de Stat.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantii,tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164,165,167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.Încadrarea în situatia prevazuta la art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
3.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile Art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.Încadrarea în situatia prevazuta la art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa finalizarea evaluarii ofertelor si derularea etapei finale de licitatie electronica,conf.art.196 alin.(2) din Legea nr.98/2016 privind Achizitiile Publice.
Aceste documente pot fi:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor,taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local,buget de stat etc.)la momentul prezentarii;
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare,de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic,sau a celor ce au putere de reprezentare,de decizie sau de control în cadrul acestuia,asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
— dupa caz,documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2),art.167 alin.(2),art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
— alte documente edificatoare,dupa caz Operatorii economici nerezidenti(straini)au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare,eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local,in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale,la momentul prezentarii acestora.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
4. .Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.21 alin.5 HG 395/2016 privind achizitiile publice;Operatorul economic(lider,asociat,tert sustinator)va prezenta formularul DUAE completat si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament,transmise de catre tert/terti sustinatori,din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestora),acordul de asociere si acordul de subcontractare.Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri la solicitarea autoritatii contractante .dupa finalizarea evaluarii ofertelor si derularea etapei finale de licitatie electronica.Aceasta cerinta va indeplinita de fiecare ofertant,tert sustinator,subcontractant participant la procedura de atribuire.
Încadrarea în situatia prevazuta la art.21 alin.5 HG 395/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante,in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire,sunt:
Comitet director
Conf.Dr.Orban Carmen-Manager;Conf.Dr.Laura Iliescu-Director Medical; Ec.Grigore Emilia-Dir.Fin.Cont.; As.Med.Niculita Oana Otilia-Director Ingrijiri;
Comisie evaluare:
Conf.Dr.Radu Niculescu;Dr.Florin Botea;Dr.Dorina Tacu; Farm.Sorina Hincu;Farm.Mihaela Itul;Ing.Sandu Andreea-; Ec.Stoica Floarea. 1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta,sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit,ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de îndeplinire:completare DUAE,urmând ca documentul justificativ,respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini,document echivalent emise în tara de rezidenta,sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri ,dupa finalizarea evaluarii ofertelor si derularea etapei finale de licitatie electronica.
2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Autorizatie de distributie angro pentru depozite-Autorizatie emisa de MS-ANM. conform cu Legea nr. 95 art 800 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1964/2008 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman..Modalitate de îndeplinire:completare DUAE,urmând ca documentul justificativ,respectiv Autorizatie de distributie angro pentru depozite ,sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri ,dupa finalizarea evaluarii ofertelor si derularea etapei finale de licitatie electronica.
Pentru persoane juridice/fizice straine documente echivalente care dovedesc o forma de autorizare, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident – original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
3. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Autorizatie pentru comercializare- Autorizatie de punere pe piata APP emisa de MS-ANM,conform (art. 704)/ dovada ca se afla in curs de reautorizare (art. 738) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006Titlul XVII- privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitate de îndeplinire:completare DUAE,urmând ca documentul justificativ,respectiv Autorizatie pentru comercializare ,sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri ,dupa finalizarea evaluarii ofertelor si derularea etapei finale de licitatie electronica.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Informatii privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani(2013,2014 si 2015).
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Completare DUAE Se vor prezenta documente pt sustinerea cifrei de afaceri(bilanturi contabile,audituri financiare/alte documente) numai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa finalizarea evaluarii ofertelor si derularea etapei finale de licitatie electronica ,pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf.art.196 alin.(2) din Legea nr.98/2016 privind Achizitiile Publice.Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Declaratie privind lista cu principalele livrari de produse similare effectuate in ultimii 3 ani,precizate valoric si cantitativ.
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001,sau echivalent.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Completare DUAE Documentele justificative(ex.documente constatatoare,recomandari,procese verbale de receptie,facturi fiscale,etc.) Se vor prezentanumai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa finalizarea evaluarii ofertelor si derularea etapei finale de licitatie electronica ,pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf.art.196 alin.(2) din Legea nr.98/2016 privind Achizitiile Publice.Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP.
Completare DUAE Acest document trebuie transmis numai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa finalizarea evaluarii ofertelor si derularea etapei finale de licitatie electronica ,pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf.art.196 alin.(2) din Legea nr.98/2016 privind Achizitiile Publice.Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP.Certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei ex:proceduri/manuale de calitate,activitate procedurata, similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari ISO 9001.Operatorii economici vor prezenta certificatele/documentele relevante însotite de traduceri autorizate în limba româna.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică: Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii înregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice(SEAP) a)Elementul ofertei care va face obiectul procesului de reofertare:valoarea max.f TVA/lot;b)Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice: 1)Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde,în cazul in care nu se imbunatateste oferta:DA -Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta DA -Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie:DA -Licitatia se prelungeste automat în cazul modificarii clasamentului:NU -Se va utiliza pasul de licitatie:NU c)Conditiile în care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze:-licitatia electronica 1 runda; 2-licitatia electronica va începe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de participare;-durata rundei este de 1 zi;
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 035-064069 din 18.2.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 23.6.2017 - 10:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.6.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 31.7.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . Se va complecta:declaratia privind calitatea de participant la procedura .In caz de egalitate pentru oferta financiara locul I :In cazul in care valoarea cea mai scazuta va fi aceeasi pentru mai multi ofertanti ale caror oferte au fost declarate admisibile (preturi egale) se va proceda la solicitarea ofertelor finale de prêt pana la departajare.Reofertarea se va realiza cu maxim doua zecimale ,la cererea autoritatii contractante ,in plic inchis,depus la sediul autoritatii.Pentru locul II:In cazul in care ,ofertantii clasati pe locul II, vor avea oferte egale de prêt ,li se va solicita de asemenea reofertare pentru departajare ,in plic inchis depus la sediul autoritatii contractante.In aceasta situatie ocupantul locului I nefiind afectat deoarece in solicitarea de reofertare pentru departajare se va mentiona ca este vorba despre locul II al clasamentului.Pentru locul III: In cazul in care ,ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de prêt ,li se va solicita de asemenea reofertare pentru departajare ,in plic inchis depus la sediul autoritatii contractante.In aceasta situatie ocupantul locului II nefiind afectat deoarece in solicitarea de reofertare pentru departajare se va mentiona ca este vorba despre locul III al clasamentului. Pentru locul I :In cazul in care valoarea cea mai scazuta va fi aceeasi pentru mai multi ofertanti ale caror oferte au fost declarate admisibile (preturi egale) se va proceda la solicitarea ofertelor finale de prêt pana la departajare.Reofertarea se va realiza cu maxim doua zecimale ,la cererea autoritatii contractante ,in plic inchis,depus la sediul autoritatii.Pentru locul II:In cazul in care ,ofertantii clasati pe locul II, vor avea oferte egale de prêt ,li se va solicita de asemenea reofertare pentru departajare ,in plic inchis depus la sediul autoritatii contractante.In aceasta situatie ocupantul locului I nefiind afectat deoarece in solicitarea de reofertare pentru departajare se va mentiona ca este vorba despre locul II al clasamentului.Pentru locul III: In cazul in care ,ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de prêt ,li se va solicita de asemenea reofertare pentru departajare ,in plic inchis depus la sediul autoritatii contractante.In aceasta situatie ocupantul locului II nefiind afectat deoarece in solicitarea de reofertare pentru departajare se va mentiona ca este vorba despre locul III al clasamentului.

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Conform Legii 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
9.6.2017