Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Prekės - 22659-2020

16/01/2020    S11

Lenkija-Katowice: Adhezyvai

2020/S 011-022659

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 249-619635)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22A Katowicki
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Krystyna Królik
El. paštas: k.krolik@pgg.pl
Telefonas: +48 327161480
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 288-10.

Nuorodos numeris: 701903457
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
24911200 Adhezyvai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 288-10. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 zadań. Szczegółowy opis przedstawia SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/01/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 249-619635

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.4
Pirkimo dalies Nr.: 2
Keistino teksto vieta: Opis zamówienia:
Yra:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10 - szacunkowa ilość dostaw wynosi 2737 ton. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.

Turi būti:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 288-10 – szacunkowa ilość dostaw wynosi 737 ton. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.

Dalies numeris: II.2.4
Pirkimo dalies Nr.: 5
Keistino teksto vieta: Opis zamówienia:
Yra:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10 - szacunkowa ilość dostaw wynosi 2 730 ton. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.

Turi būti:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 288-10 – szacunkowa ilość dostaw wynosi 4 146,71 ton. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.

Dalies numeris: III.1.2
Pirkimo dalies Nr.: 2 i 5
Keistino teksto vieta: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Yra:

Dla zadania nr 2 – 260 000,00 PLN

(...)

Dla zadania nr 5 – 360 000,00 PLN

Turi būti:

Dla zadania nr 2 – 70 000,00 PLN

(...)

Dla zadania nr 5 – 550 000,00 PLN

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Dalies numeris: III.1.3
Pirkimo dalies Nr.: 2 i 5
Keistino teksto vieta: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Yra:

Dla zadania nr 2 – 260 000,00 PLN

(...)

Dla zadania nr 5 – 360 000,00 PLN

Turi būti:

Dla zadania nr 2 – 70 000,00 PLN

(...)

Dla zadania nr 5 – 550 000,00 PLN

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Dalies numeris: III.1.6
Pirkimo dalies Nr.: 2 i 5
Keistino teksto vieta: Wymagane wadia i gwarancje:
Yra:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 53 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 – 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 – 6 500,00 PLN

Dla zadania nr 3 – 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 – 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 – 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 – 1 500,00 PLN

Dla zadania nr 7 – 9 000,00 PLN

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Turi būti:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 53 500,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

— dla zadania nr 1 – 1 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 2 000,00 PLN,

— dla zadania nr 3 – 23 000,00 PLN,

— dla zadania nr 4 – 3 000,00 PLN,

— dla zadania nr 5 – 14 000,00 PLN,

— dla zadania nr 6 – 1 500,00 PLN,

— dla zadania nr 7 – 9 000,00 PLN.

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 16/01/2020
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 31/01/2020
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Yra:
Data: 15/03/2020
Turi būti:
Data: 30/03/2020
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 16/01/2020
Vietos laikas: 09:15
Turi būti:
Data: 31/01/2020
Vietos laikas: 09:15
VII.2)Kita papildoma informacija: