Servicii - 226767-2021

06/05/2021    S88

Ţările de Jos-Petten: Furnizarea și operarea de servicii de transport cu autobuzul pentru pasageri

2021/S 088-226767

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, JRC - Joint Research Centre, JRC.R - Support Services (Brussels), JRC.R.2 - Support Services Petten
Adresă: Postbus 2
Localitate: Petten
Cod NUTS: NL328 Alkmaar en omgeving
Cod poștal: 1755 ZG
Țară: Țările de Jos
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8441
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea și operarea de servicii de transport cu autobuzul pentru pasageri

Număr de referinţă: JRC/PTT/2021/OP/1044-PIN
II.1.2)Cod CPV principal
60170000 Închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

JRC-Petten are nevoie de un acord contractual pentru furnizarea și operarea de servicii de transport cu autobuzul pentru transportul pasagerilor către și de la Petten. Aceasta implică naveta zilnică în zilele lucrătoare (de luni până vineri) din diferite locații fixe din regiunea de nord a provinciei Noord-Holland spre și din Petten (Westerduinweg 3, 1755 ZG), cu opriri. Naveta va avea loc dimineața de la aceste locații fixe și se va întoarce după-amiaza de la situl din Petten.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60170000 Închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL328 Alkmaar en omgeving
Locul principal de executare:

Postbus 2, 1755 ZG Petten, ȚĂRILE DE JOS.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea și operarea de servicii de transport cu autobuzul pentru pasageri.

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
01/07/2021

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Prezentul anunț de intenție anunță intenția autorității contractante de a publica o viitoare licitație. Nu există informații sau documente suplimentare disponibile în această etapă. Operatorii economici interesați sunt invitați să se înregistreze la adresa indicată în secțiunea I.3) pentru a fi informați cu privire la publicarea anunțului de participare și a tuturor documentelor licitației, inclusiv a caietului de sarcini.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/04/2021