Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

V načinu prikazovanja obvestil v e-obrazcih prihaja do določenih napak. Prizadevamo si rešiti težavo. Več informacij in nasvetov je na voljo na naši posebni strani.

Prijavite se na četrto delavnico za ponovne uporabnike podatkov TED 14. decembra 2023

Storitve - 226770-2021

06/05/2021    S88

Luksemburg-Luxembourg: Zagotavljanje in upravljanje potrebnih prečnih varnostnih in integracijskih storitev v oblaku

2021/S 088-226770

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski investicijski sklad
Poštni naslov: 37B, avenue J.F. Kennedy
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU00 Luxembourg
Poštna številka: L-2968
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: SPA-Procurement
E-naslov: eif-procurement@eif.org
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.eif.org
Internetni naslov profila kupca: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje in upravljanje potrebnih prečnih varnostnih in integracijskih storitev v oblaku

Referenčna številka dokumenta: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Glavna koda CPV
72000000 Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

EIF išče partnerja za pomoč pri upravljanju posebnih varnostnih kontrol in vidikov skladnosti storitev, povezanih s poslovanjem v oblaku, ter integracijskih storitev, ki bo tesno sodeloval z obstoječimi ponudniki storitev EIF, ki zagotavljajo storitve v oblaku.

Cilj tega javnega razpisa je zagotoviti že opredeljene varnostne in integracijske storitve v oblaku. Nekatere tehnične varnostne storitve (v skladu z obsegom tega javnega razpisa) se lahko ob upoštevanju obdobja trajanja javnega razpisa in glede na življenjski cikel novih tehnologij podaljšajo, opustijo ali dodajo.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 5 606 500.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Izvajalec storitev bo v glavnem zagotavljal storitve iz svojih običajnih delovnih prostorov, EIF pa pričakuje, da se bo občasno udeleževal sestankov v prostorih EIF.

II.2.4)Opis javnega naročila:

V začetni fazi projekta bo EIF vodil razprave za vzpostavitev jasnega in dokumentiranega sistema upravljanja vseh storitev. EIF v opisu nalog določa predvidene varnostne kontrole.

Tu je prioritetni seznam neposrednih storitev, ki jih EIF pričakuje od izbranega ponudnika storitev:

• skupna rešitev za upravljanje identitete in dostopa v oblaku, ki je enostavna za upravljanje in nudi enkratno identifikacijo, da se zagotovi potrebna interoperabilnost za vse njegove rešitve, ki jih gosti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ali kateri koli drug ponudnik storitev v oblaku, vključno z mehanizmi večstopenjske avtentikacije,

• rešitev za centralno zbiranje aplikacijskih in sistemskih dnevnikov, njihovo shranjevanje za ustrezen čas, spremljanje dogodkov in prenos pomembnih incidentov EIF in njegovim ponudnikom storitev,

• orodje/storitev za upravljanje ranljivosti za preverjanje vseh platform v oblaku EIF ter zagotavljanje mesečnih in četrtletnih zbirnih poročil o ranljivosti,

• napreden sistem in storitve za šifriranje/izmenjavo datotek za zaščito podatkov EIF,

• sistem za prijavo napak za obravnavanje primerov, ki zahtevajo podporo, upravljanje sprememb in sprostitev določenih jedrnih aplikacij v oblaku (EIF ne zahteva, da se ta rešitev uporablja za upravljanje odnosa med EIF in posrednikom storitve v oblaku),

• storitev protokola varnega prenosa datotek (SFTP) za varno integracijo/prenos datotek med rešitvami EIF ali s partnerji,

• svetovalne storitve v zvezi z različnimi tehnološkimi vidiki (spremljanje in optimizacija stroškov, pregled varnosti in arhitekture storitev v oblaku itd.),

• storitve penetracijskega testiranja za oceno varnosti rešitev v oblaku EIF.

EIF želi s tem javnim razpisom najti osrednjega ponudnika storitev za obseg storitev, opredeljenih v opisu nalog.

Trajanje okvirnega sporazuma zajema začetno obdobje treh let z možnostjo štirih zaporednih enoletnih podaljšanj po presoji EIF (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Kakovostna merila za oddajo v skladu s formalnimi pogoji / Ponder: 45
Merilo kakovosti - Ime: Merila glede razgovorov, navedena v formalnih pogojih / Ponder: 25
Cena - Ponder: 30
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2020/S 100-238639
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naslov:

Zagotavljanje in upravljanje potrebnih prečnih varnostnih in integracijskih storitev v oblaku

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 9
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: ARHS Spikeseed S.A.
Poštni naslov: 13, boulevard du Jazz
Kraj: Belvaux
Šifra NUTS: LU Luxembourg
Poštna številka: L-4370
Država: Luksemburg
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Hellenic Telecommunications Organisation S.A. (OTE S.A.)
Poštni naslov: 99 Kifissias Avenue
Kraj: Maroussi
Šifra NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Poštna številka: 151 24
Država: Grčija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 5 606 500.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 5 606 500.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
29/04/2021