Roboty budowlane - 22835-2019

TITytułPolska-Sosnowiec: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NDNr dokumentu22835-2019
PDData publikacji17/01/2019
OJDz.U. S12
TWMiejscowośćSOSNOWIEC
AUNazwa instytucjiGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
OLJęzyk oryginałuPL
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany15/01/2019
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDRodzaj dokumentu0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia9 - Nie dotyczy
PCKod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45342000 - Wznoszenie ogrodzeń
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45320000 - Roboty izolacyjne
45442100 - Roboty malarskie
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45223300 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
79421200 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
45212212 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
45432113 - Kładzenie parkietu
45000000 - Roboty budowlane
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232452 - Roboty odwadniające
45331200 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233300 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
44160000 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
45261100 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233227 - Roboty budowlane w zakresie łącznic
45233129 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
39370000 - Instalacje wodne
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71354000 - Usługi sporządzania map
34922100 - Oznakowanie drogowe
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
71242000 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
45233161 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233140 - Roboty drogowe
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45214000 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45421131 - Instalowanie drzwi
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne
45321000 - Izolacja cieplna
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL22B
IAAdres internetowy (URL)www.bip.um.sosnowiec.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE