Usługi - 230592-2020

 • 117345-2020: Polska-Warszawa: Usługi transmisji sygnału telewizyjnego
  Data publikacji:10/03/2020
  Dokument:Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
  Nazwa instytucji:Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
  • 230592-2020: Polska-Warszawa: Usługi transmisji sygnału telewizyjnego
   Data publikacji:18/05/2020
   Dokument:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Nazwa instytucji:Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973