Storitve - 232130-2018

31/05/2018    S102    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Italija-Ispra: Laboratorijske analize vzorcev živice, zbranih v okviru raziskave LUCAS 2018

2018/S 102-232130

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Evropska komisija, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.3 — Land Resources
Via Enrico Fermi 2749
Ispra (VA)
I-21027
Italija
E-naslov: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Šifra NUTS: ITC41

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/jrc/

Internetni naslov profila kupca: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3200
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3200
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: raziskave

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Laboratorijske analize vzorcev živice, zbranih v okviru raziskave LUCAS 2018

Referenčna številka dokumenta: JRC/IPR/2018/D.3/0004/OC
II.1.2)Glavna koda CPV
71900000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Statistično raziskovanje rabe in pokrovnosti tal (LUCAS) vključuje modul spremljanja živice. V naravnem in polnaravnem okolju (tj. na kmetijskih zemljiščih, v gozdovih in na traviščih) v Evropi je zbranih približno 26 000 vzorcev živice. Pri teh vzorcih je treba opraviti analizo fizikalnih in kemijskih parametrov ter DNK s standardnimi metodami.

To naročilo zadeva zagotovitev laboratorijskih storitev za analizo fizikalnih in kemijskih parametrov tal, težkih kovin, pesticidov in antibiotikov ter DNK v vzorcih živice, zbranih v okviru raziskave LUCAS 2018.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2 345 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Analize parametrov tal in težkih kovin

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71900000
14212400
14212410
71620000
90711300
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj sklopa 1 naročila storitev je analizirati osnovne fizikalne in kemijske parametre tal in težke kovine v vzorcih živice, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Vzorci živice se zbirajo v mineralnih in organskih tleh v naravnem in polnaravnem okolju (tj. na kmetijskih zemljiščih, v gozdovih in na traviščih).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 521 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 47
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Glejte spletni naslov v oddelku I.3.
II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Analiza DNK tal

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71900000
14212400
14212410
71620000
90711300
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj sklopa 2 naročila storitev je izvesti analizo DNK na 1 050 vzorcih živice, zbranih v okviru raziskave živice LUCAS 2018, da se ocenijo biotska raznovrstnost tal in geni za odpornost proti antibiotikom. Vzorci živice so bili zbrani v naravnem in polnaravnem okolju (tj. na kmetijskih zemljiščih, v gozdovih in na traviščih).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 238 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 39
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Glejte spletni naslov v oddelku I.3.
II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Analiza fitofarmacevtskih sredstev in antibiotikov

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71900000
14212400
14212410
71620000
90711300
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj sklopa 3 naročila storitev je analizirati fitofarmacevtska sredstva in antibiotike, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Vzorci živice se zbirajo v mineralnih in organskih tleh na kmetijskih zemljiščih in traviščih.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 586 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 33
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Glejte spletni naslov v oddelku I.3.
II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2017/S 250-526300
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 02/07/2018
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 06/07/2018
Lokalni čas: 14:30
Kraj:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), Italija, Room 7, first floor, reception building.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Splošno sodišče
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24/05/2018