Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Paslaugos - 232164-2019

20/05/2019    S96

Magyarország-Eger: Nyomtatási szolgáltatások

2019/S 096-232164

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eszterházy Károly Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80527831
Postai cím: Eszterházy tér 1.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Morvai Anasztázia
E-mail: morvai.anasztazia@uni-eszterhazy.hu
Telefon: +36 205782150
Fax: +36 15772069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://uni-eszterhazy.hu/
A felhasználói oldal címe: https://uni-eszterhazy.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000732712018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000732712018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egyetem
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyomdai szolgáltatások beszerzése 3 részben

Hivatkozási szám: EKR000732712018
II.1.2)Fő CPV-kód
79810000 Nyomtatási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretszerződés folyóiratok, tankönyvek és egyéb kiadványok nyomdai kivitelezésére 3 részben

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyomdai szolgáltatás nagy példányszámú kivitelezés

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79810000 Nyomtatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszínei: Budapest, 1074 Rákóczi út 70–72., valamint az

Eszterházy Károly Egyetem székhelye (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) és egyéb telephelyei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés folyóiratok és tankönyvek nagy mennyiségben történő nyomdai kivitelezésére a következőkben foglaltak szerint.

A beszerzésre kerülő tervezett mennyiség a szerződés időtartamára vonatkozóan: 100 000 db

Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre. A keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azzal, hogy a keretösszeg 70 %-ának mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.

Mennyiség: nettó 10 000 000 HUF keretösszeg

A közbeszerzés tárgyának pontos meghatározását a Magyarázat az ajánlatkérő táblához_1.rész.doc elnevezésű Word dokumentum és a Műszaki_leírás_ártáblázat_1.részhez.xlsx elnevezésű Excel táblázat tartalmazza.

A műszaki leírás táblázata szerint NFIX, OTT_OMF és MTT_MMF, illetve OE lapján nem fix példányszámokkal kell kalkulálni.

Az adott példányszám-sáv első oszlopába az adott példányszámú termék darabárát kell megadni.

A második oszlopában pedig a pédlányszám-sáv további intervallumába eső további darabok darabszámát.

Pl. 351–600 példányszámtartományban: az 351 példány legyártásához kapcsolódó egységárat, és minden további 1 db termék gyártásának egységárát:

500 db OTT-001-es termék ára: (O2-es oszlop értéke×351) + (P2-es oszlop értéke × 149).

A táblázat FIXPLD fülén a konkrét példányszámhoz tartozó darabárat szükséges megadni.

Árakat csak a sárga mezők esetében kell megadni. A sárga mezők mértékegysége: HUF / db + ÁFA.

Az árakat ÁFA nélküli értékben kérjük megadni 2 tizedesre kerekítve.

Az árajánlatkérésben szereplő csatolt dokumentum lapfüleinek jelentése terméktípusonként

— FIXPLD: Folyóiratok, fix példányszámmal

— NFIX: Folyóiratok nem fix példányszámmal

— OTT_OMF: Taneszközök nem fix példányszámmal

— MTT_MMF: Taneszközökhöz tartozó mellékletek nem fix példányszámmal

— OE: Taneszközök, egyedi műszaki paraméterekkel nem fix példányszámmal

— Montírung: a montírunghoz kapcsolódó árajánlatkérő tábla (351 példány felett).

Az Ajánlatkérő a nyomdai előállításra kerülő termékek egy részénél montírunggal rendelkezhet.

Ajánlattevők az ajánlatukat színenként és ívenként kötelesek megadni.

Ajánlatkérő nem köteles minden terméktípusra, speciális termékre, valamint melléklettípusra megrendelést leadni.

A műszaki leírás táblázata tartalmazza továbbá a kiadványokat a belív és a fedél szerinticsoportosítását.

A táblázat FIXPLD és NFIX lapján «Vágatlan A3-as nyomtatott ívek, felületkezelés nélkül» megjelölt anyagleadású termékeinek ajánlattevőnek csak a kötészeti árat kell megadnia.

Csomagolás:

Az elkészült készterméket egységcsomagba kell csomagolni. Az egységcsomag jellemző súlya 4–8 kg/csomag. Az egy csomagba kerülő termék darabszámot a termék megrendelője tartalmazza. Az egységcsomag csomagolóanyagát (papír vagy fólia) az ajánlattevő határozza meg. Az egységcsomagokat szabvány raklapon, a raklapot mozgás és sérülés biztosan körbefóliázva kell szállítani. Egy raklapon csak egyféle termék lehet. A raklap tartalmát fedlappal ellátni szükséges.

A csomagolás költségét az ajánlat tartalmazza.

Szállítás:

A szállítás az Ajánlattevő feladata. Az Ajánlatkérő határozza meg, hogy mely termékből milyen átvételi helyre kéri a szállítást.

A szállítás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.

Az átvételi helyek:

Budapest, 1074 Rákóczi út 70–72.

Budapest, 1089 Könyves Kálmán krt. 40.

Magyar Posta (1089 Budapest, Orczy tér 1.)

Eszterházy Károly Egyetem székhelye (3300 Eger, Eszterházy tér 1.)

Eszterházy Károly Egyetem telephelyei (3200, Gyöngyös, Mátrai út 36.; 3200, Gyöngyös, Bene út 69.; 3213 Atkár, Tass-puszta; 3356 Kompolt, Fleischmann Rudolf út 4.; 3358 Erdőtelek, Fő út 129.; 3950 Sárospatak, Eötvös utca 5–7.; 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.)

A nyertes ajánlattevő teljesítést a szerz. és műszaki követelményeknek, a jogszabályi előírásoknak és a szakmai szabályoknak megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalon köteles teljesíteni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyomdai szolg. uniós finanszírozású projektekhez

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79810000 Nyomtatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszínei: Budapest, 1074 Rákóczi út 70–72., valamint az

Eszterházy Károly Egyetem székhelye (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) és egyéb telephelyei. A helyszínek projektenként eltérőek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgyának pontos meghatározását a Műszaki_leírás_ártáblázat_2.részhez.xlsx elnevezésű Excel táblázat tartalmazza.

A beszerzésre kerülő Ajánlatkérő által tervezett mennyiség az alábbi:

EFOP-3.4.1-15-2015-00003 projekt keretében:

— 200 db roma szakkollégiumi újság,

— 30 db tudományos kötet,

— 70 db tehetségfüzet,

— 150 db szórólap,

— 30 db plakát,

— 10 db tutor konferencia tapasztalati összegzés,

— 20 db mentorálás tapasztalatai jógyakorlatok gyűjtemény,

— 10 db Roma Szakkollégium működésével kapcsolatos jógyakorlat gyűjtemény.

EFOP-3.4.3-16-2016-00010 projekt keretében:

— 800 db Tittel Pál Könyvtár tájékoztató kiadvány, magyar,

— 200 db Tittel Pál Könyvtár tájékoztató kiadvány, angol

— 1 000 db Angol nyelvű tájékoztató brossúra az egyetemről,

— 1 000 db Eredménykommunikációs információs kiadvány

EFOP-3.3.7-17-2017-00028 projekt keretében:

— 30 db plakát.

EFOP-3.2.5-17-2017-00012 projekt keretében:

— 90 db Nagyméretű fotó nyomtatása — Plakát

EFOP- 3.2.14-17-2017-00008. projekt keretében:

— 2 400 db workbook,

— 2 200 db szórólap.

EFOP-3.4.4-16-2017-00024 projekt keretében:

— 60 db megyEKEnni — Napközis jellegű Nyári tábor — Plakát,

— 2 000 db Pályaorientációs információs füzetek — Kiadvány,

— 1 000 db Pályaorientációs információs füzetek — Kiadvány,

— 5 db Kutatás az MTMI érdeklődés felmérésére — Tanulmánykötet,

— 500 db Természettudományi-pályaorientációs tartalmak a közoktatásban — Kiadványfüzet,

— 100 db Pályaorientációs módszertani képzés — Oktatási segédlet.

EFOP-3.5.1-16-2017-00011 projekt keretében:

— 5000 db szórólap

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 projekt keretében:

— 90 db Nagyméretű fotó nyomtatása — Plakát

— 200 db újság/kiadvány

— 600 db Tudományos kötet,

— 3 500 db füzet,

— 12 000 db szórólap,

— 720 db plakát,

— 3 000 db füzet,

— 500 db füzet,

— 200 db workbook.

EFOP-3.6.1-16-2016-00001 projekt keretében:

— 750 db «Kincsek az Egri Főegyházmegye gyűjteményeiből» c. sorozat füzetei,

— 100 db Eszterházy tanulmánykötet,

— 100 db konferencia tanulmánykötet (Eger város története kutatócsoport),

— 100 db idegen nyelvű konferencia tanulmánykötet (Eger város története kutatócsoport),

— 500 db Eger története munkacímű kötet,

— 150 db régiótörténeti tanulmánykötetek (Régiótörténeti kutatócsoport),

— 150 db régiótörténeti tanulmánykötetek (Régiótörténeti kutatócsoport),

— 400 db konferencia tanulmánykötetek (digitalizációs kutatócsoport),

— 200 db kiadvány 1 — puha fedelű könyv,

— 200 db kiadvány 2 — puha fedelű könyv,

— 150 db Magyar nyelvű konferenciakiadvány, magyar kiadónál (Líceum) kiadva — Múzeumandragógia és közösségszolgálat. Az V. Országos Múzeumandragógiai Konferencia válogatott anyaga,

— 150 db Magyar nyelvű kiadvány, magyar kiadónál (Líceum) kiadva — A helyi érték. Élet egy egri fertályban,

— 100 db Magyar nyelvű hallgatói tanulmánygyűjtemény, magyar kiadónál (Líceum) kiadva — A XXXIII. OTDK (2017) díjazott hallgatóinak dolgozatai,

— 100 db Magyar nyelvű hallgatói tanulmánygyűjtemény, magyar kiadónál (Líceum) kiadva — A XXXIV. OTDK (2019) díjazott hallgatóinak dolgozatai,

— Az Ének-zene Tanszék Kodály tanulmánykötete

— Eredménykommunikációs információs kiadvány készítése

GINOP-2.3.2-15-2016-00061 projekt keretében:

— 1 000 db Eredménykommunikációs információs kiadvány.

Ajánlatkérő nem köteles minden terméktípusra, speciális termékre, valamint melléklettípusra megrendelést leadni.

Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre. A keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azzal, hogy a keretösszeg 70 %-áig vállal lehívási kötelezettséget.

Mennyiség: nettó 24 080 140 HUF keretösszeg

Az átvételi helyek: Budapest, 1074 Rákóczi út 70–72.,Budapest, 1089 Könyves Kálmán krt. 40., Magyar Posta (1089 Budapest, Orczy tér 1.),Eszterházy Károly Egyetem székhelye (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) és telephelyei

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-3.4.1-15-2015-00003, EFOP-3.4.3-16-2016-00010, EFOP-3.3.7-17-2017-00028, EFOP-3.2.14-17-2017-00008, EFOP-3.5.1-16-2017-00011, EFOP-3.4.4-16-2017-00024, EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001; EFOP-3.2.5-17-2017-00012; EFOP-3.6.1-16-2016-00001; SKHU/1601/4.1/052; GINOP-2.3.2-15-2016-00061

II.2.14)További információk

«II.2.4) pont folytatása

A szállítás az Ajánlattevő feladata. Az Ajánlatkérő határozza meg, hogy mely termékből milyen átvételi helyre kéri a szállítást.

A szállítás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.

A nyertes ajánlattevő teljesítést a szerz. és műszaki követelményeknek, a jogszabályi előírásoknak és a szakmai szabályoknak megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalon köteles teljesíteni.»

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyomdai szolgáltatás kis példányszámú kivitelezése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79810000 Nyomtatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszínei: Budapest, 1074 Rákóczi út 70–72., valamint az

Eszterházy Károly Egyetem székhelye (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) és egyéb telephelyei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés folyóiratok és tankönyvek kis példányszámban történő nyomdai kivitelezésére a következőkben foglaltak szerint.

A beszerzésre kerülő tervezett mennyiség a szerződés időtartamára vonatkozóan: 30 000 db

Mennyiség: nettó 12 000 000 HUF keretösszeg

Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre. A keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azzal, hogy a keretösszeg 70 %-ának mértékéig vállal lehívási kötelezettséget

A közbeszerzés tárgyának pontos meghatározását a Magyarázat az ajánlatkérő táblához_3.rész.doc elnevezésű Word dokumentum és a Műszaki_leírás_ártáblázat_3.részhez.xlsx elnevezésű Excel táblázat tartalmazza.

A táblázathoz kapcsolódó szöveges tájékoztató az alábbi előírásokat tartalmazza:

A műszaki leírás táblázata szerinti NFIX, OTT_OMF és MTT_MMF, illetve OE lapján nem fix példányszámokkal kell kalkulálni.

Az adott példányszám-sáv első oszlopába az adott példányszámú termék darabárát kell megadni.

A második oszlopában pedig a pédlányszám-sáv további intervallumába eső további darabok darabszámát.

Pl. 51–200 példányszámtartományban: az 351 példány legyártásához kapcsolódó egységárat, és minden további 1 db termék gyártásának egységárát:

150 db OTT-001-es termék ára: (K2-es oszlop értéke×51) + (L2-es oszlop értéke × 99).

A táblázat FIXPLD fülén a konkrét példányszámhoz tartozó darabárat szükséges megadni.

Árakat csak a sárga mezők esetében kell megadni. A sárga mezők mértékegysége: HUF / db + ÁFA.

Az árakat ÁFA nélküli értékben kérjük megadni 2 tizedesre kerekítve.

Az árajánlatkérésben szereplő csatolt dokumentum lapfüleinek jelentése terméktípusonként:

— FIXPLD: Folyóiratok, fix példányszámmal

— NFIX: Folyóiratok nem fix példányszámmal

— OTT_OMF: Taneszközök nem fix példányszámmal

— MTT_MMF: Taneszközökhöz tartozó mellékletek nem fix példányszámmal

— OE: Taneszközök, egyedi műszaki paraméterekkel nem fix példányszámmal

Az Ajánlatkérő a nyomdai előállításra kerülő termékek egy részénél montírunggal rendelkezhet.

Ajánlattevők az ajánlatukat színenként és ívenként kötelesek megadni.

Ajánlatkérő nem köteles minden terméktípusra, speciális termékre, valamint melléklettípusra megrendelést leadni.

A műszaki leírás táblázata tartalmazza a kiadványokat a belív és a fedél szerinti csoportosítását.

A táblázat FIXPLD és NFIX lapján «Vágatlan A3-as nyomtatott ívek, felületkezelés nélkül» megjelölt anyagleadású termékeinek ajánlatadónak csak a kötészeti árat kell megadnia.

Csomagolás:

Az elkészült készterméket egységcsomagba kell csomagolni. Az egységcsomag jellemző súlya 4–8 kg/csomag. Az egy csomagba kerülő termék darabszámot a termék megrendelője tartalmazza. Az egységcsomag csomagolóanyagát (papír vagy fólia) az ajánlattevő határozza meg. Az egységcsomagokat szabvány raklapon, a raklapot mozgás és sérülés biztosan körbefóliázva kell szállítani. Egy raklapon csak egyféle termék lehet. A raklap tartalmát fedlappal ellátni szükséges.

A csomagolás költségét az ajánlat tartalmazza.

Szállítás:

A szállítás az Ajánlattevő feladata. Az Ajánlatkérő határozza meg, hogy mely termékből milyen átvételi helyre kéri a szállítást. A szállítás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.

Az átvételi helyek:

Budapest, 1074 Rákóczi út 70–72.

Budapest, 1089 Könyves Kálmán krt. 40.

Magyar Posta (1089 Budapest, Orczy tér 1.)

Eszterházy Károly Egyetem székhelye (3300 Eger, Eszterházy tér 1.)

Eszterházy Károly Egyetem telephelyei (3200, Gyöngyös, Mátrai út 36.; 3200, Gyöngyös, Bene út 69.; 3213 Atkár, Tass-puszta; 3356 Kompolt, Fleischmann Rudolf út 4.; 3358 Erdőtelek, Fő út 129.; 3950 Sárospatak, Eötvös utca 5–7.; 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.)

A nyertes ajánlattevő teljesítést a szerződéses és műszaki követelményeknek, a jogszabályi előírásoknak és a szakmai szabályoknak megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalon köteles teljesíteni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő a szerződést azonos feltételek mellett további 12 hónapos időtartammal meghosszabbíthatja. Feltétele, hogy a teljes (alap, illetve az opció lehívása esetén a lehívott opciós összeggel növelt) keretösszeg kimerülésére még nem került sor. Az ajánlatkérő a keretszerződés meghosszabbítására vonatkozó szándékát a lejárat előtt legalább 1 hónappal jelzi nyertes ajánlattevő felé.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az ajánlatkérő — az opciós keretösszeg mértékéig — megrendelések kibocsátására jogosult, és a teljesített megrendelések — tartalmához igazodóan nyertes ajánlattevő jelen eljárásban benyújtott ajánlatában megajánlott egységárakból képzett, konkrét — díjának megfizetésére, köteles.

Az opció lehívása esetén a keretszerződés hatálya a lehívott opcióval növelt keretösszeg kimerüléséig, illetve jelen felhívás II.2.7 pontjában jelzett befejező napig tart, attól függően, hogy melyik körülmény következik be előbb.

A keretösszeg nettó 12 000 000 HUF. Az opció keretösszege: 3 600 000 HUF

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Mindhárom részben érvényes feltétel. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. foglaltak hatálya alá tartozik. Az AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. alapján az ajánlatában, az ajánlat benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá, az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bek. szerint AK felhívására kell benyújtani. Közös AT esetén a közös AT mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, és a meghatározott igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 1. § (2) bek. szerint — az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján — a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása AT esetén a Kr. 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével), 10. §, (a g) pont gb) alpont kivételével), 12–14. §, 16. § szerint történik. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bek. szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő AV esetén a Kbt. 67. § (4) bek. és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bek. szerint történik. A Kr. 15. § (1) bek. alapján az AT az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak az ESPD dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1)–(2) bek. igazolása érdekében. Ezen igazolást AT más szervezet vonatkozásában az EKR rendszerben a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (2) bek. foglaltak figyelembevételével teszi meg. AK a Kbt. 69. § (11) bek., valamint a Kr. 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében: AT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania; ha az AT-nek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § a)vb) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kr. 13 §-a alapján ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A Kr. 13 §-a alkalmazandó változásbejegyzési eljárás esetén. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK — ellenkező bizonyításig v az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az alk.köv.nek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan ig. benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a g. sz. korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (424/2017. Korm.rend 12.§ (2)). AK felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bek, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1–16. §-okra. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik. A Közbeszerzési H. a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozatát az ESPD-vel együtt kell benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Ajánlatkérő előírja, hogy Nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen a teljesítéshez szükséges alábbi berendezésekkel:

— 1 db Lemezkészítő berendezéssel

— 1 db Digitális nyomtatóval (A3+ méret)

— 1 db Íves ofszet nyomdagéppel - (B2 méret, 4 nyomómű)

— 1 db Ragasztókötőgéppel (PUR technológiával)

— 1 db Cérnafűző géppel,

— 1 db Irkafűző géppel

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésének alapján Ajánlattevőnek/kapacitást biztosító szervezetnek az EKR-ben található ESPD űrlap kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: «alfa» pontjában). Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására — csatolnia kell az alábbiakat:

M.1: Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti (tankönyv és/vagy folyóirat nyomdai előállítása) teljesített szolgáltatásainak ismertetését a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Kr. 22. § (1)–(2) bekezdése szerinti nyilatkozat vagy igazolás benyújtásával. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, legalább év/hónap/nap bontásban),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— a szerződést kötő másik fél részéről információt adó személy neve és elérhetősége,

— a szállítás tárgya,

— a szállítás mennyisége,

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (36 hónap) éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített

— az 1. rész esetében összesen legalább 40 000 darab könyv és/vagy folyóirat,

— a 2. rész esetében összesen legalább 9 000 darab tájékoztató és/vagy kiadvány és/vagy brossúra,

— a 3. rész esetében összesen legalább 10 000 darab könyv és/vagy folyóirat nyomdai előállítására vonatkozó referenciával.

Az alkalmassági minimumkövetelmény részenként legfeljebb 4 db referenciával igazolható (vagyis a referenciák mennyiségének együttesen kell elérnie a megadott darabszámot). A bemutatott referencia több részre is bemutatható — egy referencia több részteljesítésben is igazolhatja ajánlattevő alkalmasságát.

A Kbt. 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Meghiúsulási kötbér: mértéke az adott egyedi megrendelés nettó értékének 30 %-a.

Késedelmi kötbér: mértéke naptári naponként az egyedi megrendelés nettó értékének 3%/naptári nap minden megkezdett késedelemmel érintett nap után, a késedelmi kötbér maximuma 10 naptári napi tétel.

Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett egyedi megrendelés nettó értékének 3 %-a minden megkezdett hibás teljesítéssel érintett nap után, a hibás teljesítési kötbér maximuma 10 naptári napi tétel.

Fizetési feltételek: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Vállalkozó Egyedegrendelésenként jogosult számlát kiállítani a teljesítési igazolás alapján. Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés szerint, utófinanszírozással.

A Ptk. 6:155. §. Támogatás intenzitása valamennyi rész esetében: 100,000000 %

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. Az egyéb előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/06/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/06/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:

A felbontás elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint, elektronikusan folytatja le. Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges (https://ekr.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11–12. §-ai szabályozzák.

3. Az Ajánlatban benyújtandó: a Kbt. 66. § (2) szerinti felolvasólap, a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat, a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat, ESPD, cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája, adott esetben meghatalmazás; a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a cégbírósághoz megküldött igazolását a beérkezésről.

4. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

5. Az ajánlatban részenként meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

6. Hiánypótlásra irányadó szabályok: Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

7. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.1.3) M1.

8. Az Ajánlatkérő kizárja a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez (Kbt. 35. §(8)–(9)).

9. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását egyik részben sem.

10. Ajánlattevőnek ajánlatukban részenként árazott és cégszerűen aláírt költségvetést kötelesek benyújtani. Az árazott költségvetést pdf. és excel. formátumban is be kell csatolni.

11. A Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát — az ESPD-ben foglalt nyilatkozat alapján — az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

12. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónap alatt 60 napot ért.

13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75.§ (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat egyik részben sem.

14. Ajánlatkérő kiemelten felhívja a figyelmet a dokumentációban foglaltakra.

15. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CIXIII. törvény, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

16. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.

17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Lánchidi Csaba, lajstromszáma: 00605

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/05/2019