Servicii - 232949-2017

20/06/2017    S116

Luxemburg-Luxemburg: Monitorizare reglementară în domeniul mediului, al echipamentelor tehnice și al accesibilității persoanelor cu mobilitate redusă

2017/S 116-232949

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: plateau de Kirchberg
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Cod poștal: 2929
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: plateau de Kirchberg
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Țară: Belgia
Persoană de contact: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
Adresă: plateau de Kirchberg
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană
Adresă: plateau de Kirchberg
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană — Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg
Adresă: plateau de Kirchberg
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană — Office «Infrastructures et logistique» — Bruxelles
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Țară: Belgia
Persoană de contact: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: plateau de Kirchberg
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:

Luxemburgheză, franceză și belgiană.

I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2503
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Monitorizare reglementară în domeniul mediului, al echipamentelor tehnice și al accesibilității persoanelor cu mobilitate redusă.

Număr de referinţă: 06C60/2016/M045.
II.1.2)Cod CPV principal
79140000 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

În prezent, contractul-cadru interinstituțional CNT(2014)8 – „Monitorizare reglementară în domeniul mediului, al echipamentelor tehnice și al accesibilității persoanelor cu mobilitate redusă” este în curs și va expira la 2.3.2018.

Implementarea și menținerea unui sistem de monitorizare reglementară destinat instituțiilor europene participante sunt o condiție imperativă pentru menținerea certificării EMAS.

Acest sistem de monitorizare reglementară va acoperi domeniul mediului, cel al echipamentelor și instalațiilor tehnice ale bunurilor imobiliare și domeniul accesibilității și al facilității utilizării de către persoanele cu mobilitate redusă a mediului construit. Sistemul de monitorizare reglementară va viza toate clădirile ocupate de instituțiile europene în Regiunea Bruxelles-Capitală (Belgia), Luxemburg și Strasbourg (Franța).

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod NUTS: FR FRANCE
Locul principal de executare:

Luxemburg, Bruxelles, Strasbourg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistemul de monitorizare reglementară care face obiectul acestui contract vizează 3 domenii tehnice, și anume:

— domeniul mediului, legat de și având un impact asupra activității instituțiilor europene vizate;

— domeniul echipamentelor tehnice ale bunurilor imobiliare;

— domeniul accesibilității și al facilității utilizării de către persoanele cu mobilitate redusă a mediului construit al bunurilor imobiliare.

Serviciile care urmează să fie prestate de viitorul contractant vor viza următoarele legislații și regulamente:

— legislația Uniunii Europene aplicabilă instituțiilor europene situate în Regiunea Bruxelles-Capitală (Belgia), Luxemburg și Strasbourg (Franța) în domeniul mediului (inclusiv legislația din alte domenii cu un impact în domeniul mediului, de exemplu în domeniul securității și sănătății la locul de muncă), în domeniul echipamentelor tehnice ale bunurilor imobiliare și în domeniul accesibilității și al facilității utilizării de către persoanele cu mobilitate redusă a mediului construit al bunurilor imobiliare, și anume regulamentele, directivele, deciziile, recomandările și avizele;

— legislația și regulamentele naționale, federale, regionale și comunitare în vigoare în Regiunea Bruxelles-Capitală (Belgia), aplicabile instituțiilor europene situate pe teritoriul belgian în domeniul mediului (inclusiv legislația din alte domenii cu un impact în domeniul mediului, de exemplu în domeniul securității și sănătății la locul de muncă), în domeniul echipamentelor tehnice ale bunurilor imobiliare și în domeniul accesibilității și al facilității utilizării de către persoanele cu mobilitate redusă a mediului construit al bunurilor imobiliare, și anume regulamentele, directivele, deciziile, recomandările și avizele;

— legislația și regulamentele naționale, regionale și locale în vigoare în Strasbourg (Republica Franceză), aplicabile instituțiilor europene situate pe teritoriul francez în domeniul mediului (inclusiv legislația din alte domenii cu un impact în domeniul mediului, de exemplu în domeniul securității și sănătății la locul de muncă), în domeniul echipamentelor tehnice ale bunurilor imobiliare și în domeniul accesibilității și al facilității utilizării de către persoanele cu mobilitate redusă a mediului construit al bunurilor imobiliare, și anume regulamentele, directivele, deciziile, recomandările și avizele;

— legislația și regulamentele naționale, regionale și locale în vigoare în Marele Ducat al Luxemburgului aplicabile instituțiilor europene situate pe teritoriul luxemburghez în domeniul mediului (inclusiv legislația din alte domenii cu un impact în domeniul mediului, de exemplu în domeniul securității și sănătății la locul de muncă), în domeniul echipamentelor tehnice ale bunurilor imobiliare și în domeniul accesibilității și al facilității utilizării de către persoanele cu mobilitate redusă a mediului construit al bunurilor imobiliare, și anume regulamentele, directivele, deciziile, recomandările și avizele.

Misiunea implicată în această licitație va fi realizată în 2 etape principale, și anume:

— elaborarea bazei de date și punerea sa în funcțiune;

— actualizarea, trimiterea de notificări și salvarea de rezervă a bazei de date.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Acest contract va intra în vigoare la data semnării sale de către ultima parte contractantă, pentru o perioadă de 12 luni.

Contractul va fi reînnoit în fiecare an, prin acord tacit, dar nu poate depăși 5 ani de la data intrării sale în vigoare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea documentul intitulat „Condiții pentru participarea la licitație” publicat pe platforma eTendering.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/09/2017
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Franceză, Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67000
Țară: Franţa
Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele Tribunalului Curții de Justiție a Uniunii Europene.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Grefa Tribunalului Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/06/2017