Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 234265-2017

21/06/2017    S117    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Finska-Helsinki: Okvirno naročilo storitev za zagotavljanje informacijskih storitev upravljanja podatkov Evropski agenciji za kemikalije (ECHA)

2017/S 117-234265

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
Poštni naslov: Annankatu 18
Kraj: Helsinki
Šifra NUTS: FI181
Poštna številka: 00121
Država: Finska
Kontaktna oseba: Finance Unit
E-naslov: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180

Internetni naslovi:

Glavni naslov: www.echa.europa.eu

Internetni naslov profila kupca: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2604
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirno naročilo storitev za zagotavljanje informacijskih storitev upravljanja podatkov Evropski agenciji za kemikalije (ECHA).

Referenčna številka dokumenta: ECHA/2017/10.
II.1.2)Glavna koda CPV
72200000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Obseg naročila zajema informacijske storitve upravljanja podatkov za Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA), in sicer: storitve upravljanja podatkov, upravljanje aplikacij in podatkovnih zbirk, službo za pomoč uporabnikom, usposabljanje in svetovalne storitve v zvezi s povezanimi zadevami, npr. tehnologijo upravljanja podatkov, arhitekturo upravljanja podatkov itd.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72300000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: FI181
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Storitve se bodo izvajale v prostorih izvajalca in/ali prostorih ECHA ter na katerem koli drugem kraju, kot je določeno v specifični pogodbi.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Odprti javni razpis za izbor ponudnika storitev in sklenitev enega okvirnega naročila za zagotavljanje informacijskih storitev upravljanja podatkov Evropski agenciji za zdravila (ECHA).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirno naročilo se lahko 2-krat podaljša, vsakič za 1 leto.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

V skladu s členom 134(1)(e) in členom 134(4) pravil uporabe finančne uredbe si ECHA pridržuje možnost sprožitve postopka s pogajanji z izvajalcem, izbranim v okviru tega javnega razpisa, za nove storitve, ki zajemajo ponovitev podobnih storitev, v 3 letih po podpisu prvotne pogodbe.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kandidati bodo morda morali dokazati, da so v skladu z nacionalno zakonodajo pooblaščeni za izvedbo naročila, kar je dokazljivo z vpisom v register poklicev ali trgovski register ali z izjavo pod prisego ali s potrdilom, članstvom v specifični organizaciji, z izrecnim pooblastilom ali vpisom v register zavezancev za DDV.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 02/08/2017
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 11/08/2017
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Prostori ECHA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb je lahko navzoč 1 zastopnik vsakega ponudnika. Ponudniki, ki se želijo udeležiti odpiranja, morajo svojo namero vsaj 2 delovna dni prej sporočiti po e-pošti na naslednji e-poštni naslov procurement@echa.europa.eu V sporočilu morajo navesti ime osebe, ki se bo udeležila odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Ponudnike in sodelujoče v tem razpisnem postopku obveščamo, da se lahko za namene zaščite finančnih interesov Unije njihovi osebni podatki prenesejo službam za notranjo revizijo, Evropskemu računskemu sodišču, komisiji za finančne nepravilnosti ali Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF). Naročnik in OLAF lahko prav tako preverita in zahtevata revizijo izvajanja naročila, ki izhaja iz tega razpisnega postopka.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz točke I.1. Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb. V 2 mesecih od obvestila o oddaji naročila lahko vložite pritožbo pri organu iz točke VI.4.1.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
Poštni naslov: Annankatu 18
Kraj: Helsinki
Poštna številka: 00121
Država: Finska
E-naslov: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180

Internetni naslov: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/procurement

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
09/06/2017