Prekės - 238284-2020

22/05/2020    S99

Polska-Jaworzno: Układy hydrauliczne

2020/S 099-238284

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tauron Wydobycie S.A.
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 37
Miejscowość: Jaworzno
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Pająk
E-mail: zakupy@tauron-wydobycie.pl
Tel.: +48 326185431
Faks: +48 326185078

Adresy internetowe:

Główny adres: www.tauron-wydobycie.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.tauron.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy hydrauliki sterowniczej do obudów zmechanizowanych dla Tauron Wydobycie S.A.

Numer referencyjny: 2019/TWD/TWD/02705/L/181/P/AP
II.1.2)Główny kod CPV
42122210 Układy hydrauliczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawy hydrauliki sterowniczej do obudów zmechanizowanych dla Tauron Wydobycie S.A.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 3 008 420.10 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Elementy hydrauliki sterowniczej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122210 Układy hydrauliczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakłady Górnicze Tauron Wydobycie S.A.: Zakład Górniczy „Sobieski”, Zakład Górniczy „Janina”, Zakład Górniczy „Brzeszcze”, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Elementy hydrauliki sterowniczej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej – Famur – Fazos 17/33, FRS 20/41

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122210 Układy hydrauliczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakłady Górnicze Tauron Wydobycie S.A.: Zakład Górniczy „Sobieski”, Zakład Górniczy „Janina”, Zakład Górniczy „Brzeszcze”, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej – Famur – Fazos 17/33, FRS 20/41.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej – Otto Hennlich – Glinik 18/30, Glinik 20/41

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122210 Układy hydrauliczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakłady Górnicze Tauron Wydobycie S.A.: Zakład Górniczy „Sobieski”, Zakład Górniczy „Janina”, Zakład Górniczy „Brzeszcze”, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej – Otto Hennlich – Glinik 18/30, Glinik 20/41.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej Tiefenbach – Glinik 20/41

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122210 Układy hydrauliczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakłady Górnicze Tauron Wydobycie S.A.: Zakład Górniczy „Sobieski”, Zakład Górniczy „Janina”, Zakład Górniczy „Brzeszcze”, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej Tiefenbach – Glinik 20/41.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej DOH – Gazos 20/40 (układ hydrauliczny SP25-14/18f-DTR) – ZG „Sobieski”)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122210 Układy hydrauliczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakłady Górnicze Tauron Wydobycie S.A.: Zakład Górniczy „Sobieski”, Zakład Górniczy „Janina”, Zakład Górniczy „Brzeszcze”, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej DOH – Gazos 20/40 (układ hydrauliczny SP25-14/18f-DTR) – ZG „Sobieski”).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej – DOH – Hydrotech 11/25 (układ hydrauliczny SP26-16/20f)

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122210 Układy hydrauliczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakłady Górnicze Tauron Wydobycie S.A.: Zakład Górniczy „Sobieski”, Zakład Górniczy „Janina”, Zakład Górniczy „Brzeszcze”, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej – DOH – Hydrotech 11/25 (układ hydrauliczny SP26-16/20f).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej – DOH – Tagor 22/46 POz (układ hydrauliczny SP15-16/26f)

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122210 Układy hydrauliczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakłady Górnicze Tauron Wydobycie S.A.: Zakład Górniczy „Sobieski”, Zakład Górniczy „Janina”, Zakład Górniczy „Brzeszcze”, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej – DOH – Tagor 22/46 POz (układ hydrauliczny SP15-16/26f).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej – Hydromel 12/25 (układ hydrauliczny SP12-12/18f-DTR) – ZG „Sobieski”

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122210 Układy hydrauliczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakłady Górnicze Tauron Wydobycie S.A.: Zakład Górniczy „Sobieski”, Zakład Górniczy „Janina”, Zakład Górniczy „Brzeszcze”, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej – Hydromel 12/25 (układ hydrauliczny SP12-12/18f-DTR) – ZG „Sobieski”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej – Famur S.A. FRS-22/46 (układ hydrauliczny DOH SP28-14/18F-DTR) – ZG „Sobieski”

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122210 Układy hydrauliczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakłady Górnicze Tauron Wydobycie S.A.: Zakład Górniczy „Sobieski”, Zakład Górniczy „Janina”, Zakład Górniczy „Brzeszcze”, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej – Famur S.A. FRS-22/46 (układ hydrauliczny DOH SP28-14/18F-DTR) – ZG „Sobieski”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 222-545607
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Elementy hydrauliki sterowniczej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Proserwis sp. z o.o.
Miejscowość: Rząska
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 662 700.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 880 487.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej – Famur – Fazos 17/33, FRS 20/41

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej – Otto Hennlich – Glinik 18/30, Glinik 20/41

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centrum Hydrauliki DOH sp. z o.o.
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 634 400.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 735 640.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej Tiefenbach – Glinik 20/41

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej DOH – Gazos 20/40 (układ hydrauliczny SP25-14/18f-DTR) – ZG „Sobieski”)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centrum Hydrauliki DOH sp. z o.o.
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 58 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 58 508.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej – DOH – Hydrotech 11/25 (układ hydrauliczny SP26-16/20f)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centrum Hydrauliki DOH sp. z o.o.
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 299 800.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 299 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej- DOH – Tagor 22/46 POz (układ hydrauliczny SP15-16/26f)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centrum Hydrauliki DOH sp. z o.o.
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 524 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 524 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: 8
Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej – Hydromel 12/25 (układ hydrauliczny SP12-12/18f-DTR) – ZG „Sobieski”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centrum Hydrauliki DOH sp. z o.o.
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 249 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 248 878.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9
Część nr: 9
Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej – Famur S.A. FRS-22/46 (układ hydrauliczny DOH SP28-14/18F-DTR) – ZG „Sobieski”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centrum Hydrauliki DOH sp. z o.o.
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 261 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 261 105.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp (dział VI), tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2020