Storitve - 238639-2020

Submission deadline has been amended by:  320365-2020
25/05/2020    S100

Luksemburg-Luxembourg: EIS - Zagotavljanje in upravljanje potrebnih prečnih varnostnih in integracijskih storitev v oblaku (Luxembourg)

2020/S 100-238639

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski investicijski sklad
Poštni naslov: 37B, avenue J.F. Kennedy
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU00 Luxembourg
Poštna številka: L-2968
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: SPA-Procurement
E-naslov: eif-procurement@eif.org
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.eif.org
Internetni naslov profila kupca: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6474
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje in upravljanje potrebnih prečnih varnostnih in integracijskih storitev v oblaku

Referenčna številka dokumenta: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Glavna koda CPV
72000000 Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

EIF išče partnerja za pomoč pri upravljanju posebnih varnostnih kontrol in vidikov skladnosti storitev, povezanih s poslovanjem v oblaku, ter integracijskih storitev, ki bo tesno sodeloval z obstoječimi ponudniki storitev EIF, ki zagotavljajo storitve v oblaku.

Cilj tega javnega razpisa je zagotoviti že opredeljene varnostne in integracijske storitve v oblaku. Nekatere tehnične varnostne storitve (v skladu z obsegom tega javnega razpisa) se lahko ob upoštevanju obdobja trajanja javnega razpisa in glede na življenjski cikel novih tehnologij podaljšajo, opustijo ali dodajo.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 5 606 500.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Izvajalec storitev bo v glavnem zagotavljal storitve iz svojih običajnih delovnih prostorov, EIF pa pričakuje, da se bo občasno udeleževal sestankov v prostorih EIF.

II.2.4)Opis javnega naročila:

V začetni fazi projekta bo EIF vodil razprave za vzpostavitev jasnega in dokumentiranega sistema upravljanja vseh storitev. EIF v opisu nalog določa predvidene varnostne kontrole.

Tu je prioritetni seznam neposrednih storitev, ki jih EIF pričakuje od izbranega ponudnika storitev:

• skupna rešitev za upravljanje identitete in dostopa v oblaku, ki je enostavna za upravljanje in nudi enkratno identifikacijo, da se zagotovi potrebna interoperabilnost za vse njegove rešitve, ki jih gosti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ali kateri koli drug ponudnik storitev v oblaku, vključno z mehanizmi večstopenjske avtentikacije,

• rešitev za centralno zbiranje aplikacijskih in sistemskih dnevnikov, njihovo shranjevanje za ustrezen čas, spremljanje dogodkov in prenos pomembnih incidentov EIF in njegovim ponudnikom storitev,

• orodje/storitev za upravljanje ranljivosti za preverjanje vseh platform v oblaku EIF ter zagotavljanje mesečnih in četrtletnih zbirnih poročil o ranljivosti,

• napreden sistem in storitve za šifriranje/izmenjavo datotek za zaščito podatkov EIF,

• sistem za prijavo napak za obravnavanje primerov, ki zahtevajo podporo, upravljanje sprememb in sprostitev določenih jedrnih aplikacij v oblaku (EIF ne zahteva, da se ta rešitev uporablja za upravljanje odnosa med EIF in posrednikom storitve v oblaku),

• storitev protokola varnega prenosa datotek (SFTP) za varno integracijo/prenos datotek med rešitvami EIF ali s partnerji,

• svetovalne storitve v zvezi z različnimi tehnološkimi vidiki (spremljanje in optimizacija stroškov, pregled varnosti in arhitekture storitev v oblaku itd.),

• storitve penetracijskega testiranja za oceno varnosti rešitev v oblaku EIF.

EIF želi s tem javnim razpisom najti osrednjega ponudnika storitev za obseg storitev, opredeljenih v opisu nalog.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5 606 500.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirni sporazum bo podpisan za začetno obdobje treh let in se lahko po presoji EIF podaljša za nadaljnja štiri zaporedna enoletna obdobja (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

EIF bo podpisal okvirni sporazum z enim ponudnikom storitev (okvirni sporazum) za začetno obdobje treh let, ki se lahko po presoji EIF podaljša za nadaljnja štiri zaporedna enoletna obdobja (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

Za okvirni sporazum se uporabljajo splošni pogoji EIF, ki tvorijo del okvirnega sporazuma kot dodatek C.

V okviru okvirnega sporazuma bo za vsako zahtevano nalogo sklenjena pogodba o izvedbi v skladu z mehanizmom, opisanim v oddelku 6 opisa nalog.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta:

Pričakuje se, da bo podpisan sedemletni (3 + 1 + 1 + 1 + 1) okvirni sporazum. Razlog, da se zahteva več kot štiriletno obdobje, je, da je za vzpostavitev nekaterih ključnih storitev potreben daljši program, ki lahko traja dlje kot dve leti od podpisa in bo za EIF prekratek, da bi lahko v celoti izkoristil vse storitve.

IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/06/2020
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 02/07/2020
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

prostori EIF.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranje ponudb ne bo odprto za javnost.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/05/2020