Servicii - 238687-2015

TITitluBelgia-Bruxelles: Contract-cadru privind cooperarea politică internaţională în domeniul industriei şi al IMM-urilor
NDNumărul de publicare al anunțului238687-2015
PDData de publicare09/07/2015
OJNumărul ediției JO S130
TWOrașul/localitatea achizitoruluiBRUXELLES
AUDenumirea oficială a achizitoruluiAgenţia Executivă pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (EASME)
OLLimba originalăEN
CYȚara achizitoruluiBE
AATip de achizitor5 - Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie internaţională
HAInstituție/agenție UEAgenții
DSDocument trimis29/06/2015
DTTermenul-limită pentru depunere24/08/2015
NCTip de contract4 - Servicii
PRTip de procedură1 - licitaţie deschisă
TDTip de anunț3 - Anunţ de participare
RPRegulament3 - Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie internaţională
TYTip de ofertă1 - Prezentare ofertă pentru toate loturile
ACCriterii de atribuire2 - Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
PCVocabularul comun privind achizițiile publice (CPV)79110000 - Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
98910000 - Servicii specifice organizaţiilor şi organismelor internaţionale
79900000 - Diverse servicii comerciale şi servicii conexe
71241000 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
79952000 - Servicii pentru evenimente
IAAdresă de internet (URL)http://ec.europa.eu/easme
DITemei juridicDirectiva clasică 2004/18/CE