TED svetainė parengta e. formoms nuo 2022-11-02. Pasikeitė paieška: pritaikykite iš anksto nustatytas ekspertų užklausas. Susipažinkite su pakeitimais svetainės naujienose ir atnaujintuose pagalbos puslapiuose.

Paslaugos - 23884-2015

Pateikti glaustą rodinį

23/01/2015    S16

Belgija-Briuselis: Parama plėtojant naujus bei tobulinant esamus vertinimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo modalumus pagal JTBKKK ir 2-os ES dvimetės ataskaitos rengimas (2 dalys)

2015/S 016-023884

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Klimato politikos generalinis direktoratas, CLIMA.SRD.2 – Finansai
Adresas: BU 9, 01/05
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Kam: Rinkų darbo grupė
El. paštas: clima-tenders@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22960008

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Aplinka
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Sutarčiai suteiktas pavadinimas
Parama plėtojant naujus bei tobulinant esamus vertinimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo modalumus pagal JTBKKK ir 2-os ES dvimetės ataskaitos rengimas (2 dalys).
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: extra muros.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Pasiūlymą sudaro 2 atskiros dalys:
1) parama plėtojant naujus bei tobulinant esamus vertinimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo modalumus pagal JTBKKK;
2) 2-os ES dvimetės ataskaitos rengimas.
Kiekviena dalis bus svarstoma atskirai vertinimo etapu ir per visą įgyvendinimo laikotarpį. Konkurso dalyvis gali paraišką teikti 1 ar abiem dalims.
1 dalies „Parama plėtojant naujus bei tobulinant esamus vertinimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo modalumus pagal JTBKKK“ tikslai:
1) teikti būtiną techninę kompetenciją ir ekspertizę Komisijos tarnyboms, kad jos galėtų daug prisidėti prie naujų ar patobulintų informacijos, kurią šalys pateikė JTBKKK, vertinimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo modalumų ir gairių plėtojimo proceso ir prisidėti vertinimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo srityje prie protokolo, kitos teisinės priemonės ar teisinę galią turinčio sutarto rezultato plėtojimo pagal visoms šalims taikomą Konvenciją.
2 dalies „2-os ES dvimetės ataskaitos rengimas“ tikslai:
1) pateikti indėlį rengiant 2-ą dvimetę ataskaitą Europos Sąjungos vardu, įskaitant 2-os dvimetės ataskaitos projektą kaip nulinį, pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį įsakymo projektus;
2) pateikti svarbiausias medžiagas, susijusias su informacijos ir duomenų rinkimo metodais, siekiant parengti 2-ą dvimetę ataskaitą;
3) pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kuriuos būtų galima naudoti apžvelgiant 2-ą dvimetę ataskaitą.
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

90700000 Aplinkosauginės paslaugos

II.1.6)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 474 642 EUR
Be PVM

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
1. Siūlomos metodikos kokybę. Lyginamasis svoris 50
2. Darbo organizavimą. Lyginamasis svoris 30
3. Kokybės kontrolės ir rizikos valdymo priemones. Lyginamasis svoris 20
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris
CLIMA.A.3/SER/2014/0010.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Skelbimas apie pirkimą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2014/S 104-181751 31.5.2014

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: 340203/2014/694320/SER/CLIMA.A3-lot 1 Pirkimo dalis Nr.: 1 - Pirkimo dalies pavadinimas: Parama plėtojant naujus bei tobulinant esamus vertinimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo modalumus pagal JTBKKK
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
19.12.2014
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: Öko-Institut
Adresas: Schicklerstraße 5–7
Miestas: Berlynas
Pašto kodas: 10179
Šalis: Vokietija

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 150 000 EUR
Be PVM
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 142 210 EUR
Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė:
Mėnesių skaičių: 24
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: taip
Sutarties dalies, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba tokia dalis procentais:
Dalis: 53 %
Trumpas sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti pagal subrangos sutartį, aprašymas, nurodant vertę ir procentinį dydį: 44 % + 9 %.
Sutartis Nr: 340203/2014/694321/SER/CLIMA.A3-lot 2 Pirkimo dalis Nr.: 2 - Pirkimo dalies pavadinimas: 2-os ES dvimetės ataskaitos rengimas
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
19.12.2014
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: Öko Institut
Adresas: Schicklerstraße 5–7
Miestas: Berlynas
Pašto kodas: 10179
Šalis: Vokietija

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 350 000 EUR
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 332 432 EUR
Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė:
Mėnesių skaičių: 18
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: taip
Sutarties dalies, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba tokia dalis procentais:
Dalis: 50 %
Trumpas sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti pagal subrangos sutartį, aprašymas, nurodant vertę ir procentinį dydį: 29 % + 21 %.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.2)Papildoma informacija:
Vadovaudamasi 25.10.2012 Finansinio reglamento Nr. 966/2012 taikymo taisyklių 134 straipsnio 1 dalies f punktu, per 3 metus nuo pradinės sutarties sudarymo perkančioji organizacija galės pasinaudoti išskirtine derybų procedūra dėl papildomų paslaugų (iš anksto nepublikuodama skelbimo apie pirkimą), kurias sudaro panašių paslaugų, patikėtų ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija paskyrė pradinę sutartį, kartojimo (ne daugiau nei 50 % pradinės sutarties vertės).
Pradinis numatytas 1 dalies biudžetas: 100 000–150 000 EUR; 2 dalies: 300 000–350 000 EUR.
VI.3)Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: ecj.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius po to, kai apie tai pranešta ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Europos ombudsmenui pateiktas skundas neturi galios šio laikotarpio sustabdyti ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13.1.2015