Dostawy - 239400-2017

 • 239400-2017: Polska-Poznań: Wyroby do angiografii
  Data publikacji:24/06/2017Termin:03-08-2017
  Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu
  Nazwa instytucji:Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  • 370453-2017: Polska-Poznań: Wyroby do angiografii
   Data publikacji:21/09/2017
   Dokument:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Nazwa instytucji:Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej