Dostawy - 239620-2020

Submission deadline has been amended by:  292021-2020
TITytułPolska-Warszawa: Urządzenia sieciowe
NDNumer publikacji ogłoszenia239620-2020
PDData publikacji25/05/2020
OJNumer wydania Dz.U. S100
TWMiejscowość nabywcyWARSZAWA
AUNazwa urzędowa nabywcyMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (BZP-WPP-2374-1-34-DZIK-PN-TK/2019)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany20/05/2020
DTTermin składania ofert08/07/2020
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)72514200 - Usługi rozbudowy systemów komputerowych
32420000 - Urządzenia sieciowe
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL911
IAAdres internetowy (URL)https://www.gov.pl/web/mswia/bip
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE