Dostawy - 245512-2020

Submission deadline has been amended by:  286426-2020
TITytułPolska-Warszawa: Urządzenia sieciowe
NDNumer publikacji ogłoszenia245512-2020
PDData publikacji27/05/2020
OJNumer wydania Dz.U. S102
TWMiejscowość nabywcyWARSZAWA
AUNazwa urzędowa nabywcyNarodowy Bank Polski
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy6 - Podmiot prawa publicznego
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany22/05/2020
DTTermin składania ofert06/07/2020
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)32420000 - Urządzenia sieciowe
72250000 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL
PL711
PL911
PL913
PL921
IAAdres internetowy (URL)https://www.nbp.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE