Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Paslaugos - 246827-2016

Pateikti glaustą rodinį

19/07/2016    S137

Nyderlandai, Olandija-Haga: Kvietimas pareikšti susidomėjimą siekiant sudaryti atrinktų kandidatų, kurie teiks atvirojo kodo sprendimus ir duomenų bazes, sąrašą

2016/S 137-246827

Kvietimas pareikšti susidomėjimą


I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresai ir kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):

Europolas, attention: G3 Procurement, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, NYDERLANDAI. Tel. +31 70 302 5000. Faks. +31 70 345 5896. El. p. procurement@europol.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Bendras perkančiosios organizacijos adresas: https://www.europol.europa.eu

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

Adresas, kuriuo galima gauti daugiau informacijos:

Žr. pirmiau nurodytą kontaktinę informaciją.

Specifikacijas ir papildomus dokumentus galima gauti adresu:

Žr. pirmiau nurodytą kontaktinę informaciją.

Paraiškas reikia siųsti:

Žr. pirmiau nurodytą kontaktinę informaciją.

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas:
Europos institucija / agentūra arba tarptautinė organizacija.
I.3)Pagrindinė veikla:
Viešoji tvarka ir saugumas.
I.4)Sutartis sudaroma kitų perkančiųjų organizacijų vardu:
Ar perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu? Ne.


II dalis: Kvietimo pareikšti susidomėjimą objektas

II.1)Šiam skelbimui apie kvietimą pareikšti susidomėjimą paskirtas pavadinimas:
Kvietimas pareikšti susidomėjimą siekiant sudaryti atrinktų kandidatų, kurie teiks atvirojo kodo sprendimus ir duomenų bazes, sąrašą.
II.2)Sutarties tipas ir darbų vykdymo, prekių pristatymo arba paslaugų teikimo vieta:
Paslaugos.
Paslaugos kategorija Nr. 7 Kompiuteriai ir susijusios paslaugos.
Darbų vykdymo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Haga, Nyderlandai.
NUTS kodas: NL332.
II.3)Išsamus kvietimo pareikšti susidomėjimą aprėpiamos (-ų) srities (-ų) apibūdinimas:
1 posąrašis (D/G15/1603/1) – informacija apie įmones, kurios aprėptis yra pasauliniu mastu.
Europolas pageidaus į šį posąrašį įtrauktų paslaugų, susijusių su įmonių informacinėmis duomenų bazėmis, skirtomis ieškoti visame įmonių registre: juridinių subjektų pavadinimų, adresų, pašto dėžučių, telefonų numerių, asmenų ir įmonių struktūrų.
2 posąrašis (D/G15/1603/2) – žiniasklaidos stebėsenos realiuoju laiku sprendimas su aprėptimi pasauliniu mastu.
Europolas pageidaus į šį posąrašį įtrauktų paslaugų, susijusių su žiniasklaidos stebėsena realiuoju laiku ir transliuojamos žiniasklaidos (televizijos ir (arba) radijo) reportažais visomis ES oficialiosiomis kalbomis ir iš ES kaimyninių šalių, taip pat socialinės žiniasklaidos platformų. Europolas taip pat pageidaus šiame posąrašyje esančių paslaugų, susijusių su naujienlaiškiais, kurių skirtingos funkcinės galimybės, kaip, pavyzdžiui, dienos naujienų skelbimas.
3 posąrašis (D/G15/1603/3) – naujienų žiniasklaidos duomenų bazė ir archyvas aprėptimi pasauliniu mastu.
Europolas pagedaus šiame posąrašyje esančių paslaugų, susijusių su naujienų žiniasklaida, įskaitant naujausią žiniasklaidos, apimančios licencijuotą turinį, kuris nėra laisvai prieinamas internetu, aprėptį pasauliniu mastu.
4 posąrašis (D/G15/1603/4) – šalies ir saugumo rizikos duomenų bazė su aprėptimi pasauliniu mastu.
Europolas pageidaus į šį posąrašį įtrauktų paslaugų, susijusių su tokia šalies ir saugumo rizika: visapusiška, visuotinė naujausia ir atrinkta šalies ir regioninio saugumo informacija, apimanti terorizmą ir ChBRB (cheminę, biologinę, radiologinę ir branduolinę) grėsmes (galbūt kaip papildomos paslaugos); informacijos, susijusios su vyriausybe, politika, saugumo aplinka, teisėsauga ir kariuomene, analizė.
5 posąrašis (D/G15/1603/5) – pasaulio laivų duomenų bazė, turinti tiesioginio sekimo funkciją.
Europolas pageidaus į šį posąrašį įtrauktų paslaugų, susijusių su jūrų žvalgybos sprendimu, suteikiančiu, pavyzdžiui, galimybę gauti prieigą prie pasaulio laivų duomenų bazės ir jų nuosavybės istorijos bei sekti laivus tiesiogiai.
6 posąrašis (D/G15/1603/6) – internete esanti informacija apie teroristų ir ekstremistų propagandos paslaugas.
Europos pageidaus į šį posąrašį įtraukto sprendimo, kuriuo remiantis bus teikiami kasdieniai turinio atnaujinimai apie teroristų ir ekstremistų propagandą, platinami internetu ir kitais ryšių tinklais.
7 posąrašis (D/G15/1603/7) – teismų praktika ir akademinių žurnalų išteklių platforma.
Europolas pageidaus į šį posąrašį įtrauktos platformos, leidžiančios gauti prieigą prie teismų praktikos ir teisinių nuomonių, apimančių Europos Sąjungos teisę, pirkimų teisę, tarptautinę teisę bei kitas svarbesnes jurisdikcijas ir teisines temas; prie akademinių žurnalų socialinių mokslų, kriminologijos, teisės, technologijos ir susijusiomis temomis išteklių bei galimybės nusipirkti prieigą prie papildomo panašaus turinio, kuris bus suteiktas platformoje.
Dėmesys yra atkreipiamas į tai, kad po šio skelbimo sudaryti sąrašai bus naudojami tik viešojo pirkimo paslaugų sutartims iki 135 000 EUR per metus ir pagal posąrašį. Preliminari suma, paremta Europolo numatytoms reikmėms, yra pateikta pirkimo dokumentuose.
II.4)Informacija apie dalis:
Šis kvietimas pareikšti susidomėjimą skirstomas į dalis: taip.
Paraiškas galima teikti: 1 arba kelioms dalims.
II.5)Informacija apie subrangą:
Ar subranga yra priimta? Taip.
Subrangos sąlygos: žr. pirkimo dokumentuose.
II.6)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ):
72320000, 48600000.


Informacija apie dalis

Dalies Nr. 1.

Dalies pavadinimas: 1 posąrašis (D/G15/1603/1) – informacija apie įmones

1)Trumpas apibūdinimas:
Europolas pageidaus į šį posąrašį įtrauktų paslaugų, susijusių su įmonių informacinėmis duomenų bazėmis, skirtomis ieškoti visame įmonių registre: juridinių subjektų pavadinimų, adresų, pašto dėžučių, telefonų numerių, asmenų ir įmonių struktūrų.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ):
72320000, 48600000.
3)Informacija apie subrangą:
Ar subranga yra priimta? Taip.
Subrangos sąlygos: aprašytos pirkimo dokumentuose.
4)Papildoma informacija apie dalis:
Aprašytos pirkimo dokumentuose.

Dalies Nr. 2.

Dalies pavadinimas: 2 posąrašis (D/G15/1603/2) – žiniasklaidos stebėsenos realiuoju laiku sprendimas su aprėptimi pasauliniu mastu

1)Trumpas apibūdinimas:
Europolas pageidaus į šį posąrašį įtrauktų paslaugų, susijusių su žiniasklaidos stebėsena realiuoju laiku ir transliuojamos žiniasklaidos (televizijos ir (arba) radijo) reportažais visomis ES oficialiosiomis kalbomis ir iš ES kaimyninių šalių, taip pat socialinės žiniasklaidos platformų.
Europolas taip pat pageidaus šiame posąrašyje esančių paslaugų, susijusių su naujienlaiškiais, kurių skirtingos funkcinės galimybės, kaip, pavyzdžiui, dienos naujienų skelbimas.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ):
72320000, 48600000.
3)Informacija apie subrangą:
Ar subranga yra priimta? Taip.
Subrangos sąlygos: aprašytos pirkimo dokumentuose.
4)Papildoma informacija apie dalis:
Aprašytos pirkimo dokumentuose.

Dalies Nr. 3.

Dalies pavadinimas: 3 posąrašis (D/G15/1603/3) – naujienų žiniasklaidos duomenų bazė

1)Trumpas apibūdinimas:
Europolas pagedaus šiame posąrašyje esančių paslaugų, susijusių su naujienų žiniasklaida, įskaitant naujausią žiniasklaidos, apimančios licencijuotą turinį, kuris nėra laisvai prieinamas internetu, aprėptį pasauliniu mastu.
Naujausios publikacijos žiniasklaidoje turėtų būti iš karto prieinamos po paskelbimo. Be esančios naujienų žiniasklaidos, pagedaujama duomenų bazė gali apimti tokias funkcijas kaip transliuojamos žiniasklaidos (televizijos ir radijo) bei multimedijos turinio (nuotraukų, vaizdo įrašų, blogų) paieška ir gavimas.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ):
72320000, 48600000.
3)Informacija apie subrangą:
Ar subranga yra priimta? Taip.
Subrangos sąlygos: aprašytos pirkimo dokumentuose.
4)Papildoma informacija apie dalis:
Aprašytos pirkimo dokumentuose.

Dalies Nr. 4.

Dalies pavadinimas: 4 posąrašis (D/G15/1603/4) – šalies / saugumo rizikos duomenų bazė

1)Trumpas apibūdinimas:
Europolas pageidaus į šį posąrašį įtrauktų paslaugų, susijusių su tokia šalies ir saugumo rizika:
— visapusiška, visuotinė naujausia ir atrinkta šalies ir regioninio saugumo informacija, apimanti terorizmą ir ChBRB (cheminę, biologinę, radiologinę ir branduolinę) grėsmes (galbūt kaip papildomos paslaugos),
— informacijos, susijusios su vyriausybe, politika, saugumo aplinka, teisėsauga ir kariuomene, analizė.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ):
72320000, 48600000.
3)Informacija apie subrangą:
Ar subranga yra priimta? Taip.
Subrangos sąlygos: aprašytos pirkimo dokumentuose.
4)Papildoma informacija apie dalis:
Aprašytos pirkimo dokumentuose.

Dalies Nr. 5.

Dalies pavadinimas: 5 posąrašis (D/G15/1603/5) – pasaulio laivų duomenų bazė, turinti tiesioginio sekimo funkciją

1)Trumpas apibūdinimas:
Europolas pageidaus į šį posąrašį įtrauktų paslaugų, susijusių su jūrų žvalgybos sprendimu, suteikiančiu, pavyzdžiui, galimybę gauti prieigą prie pasaulio laivų duomenų bazės ir jų nuosavybės istorijos bei sekti laivus tiesiogiai.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ):
72320000, 48600000.
3)Informacija apie subrangą:
Ar subranga yra priimta? Taip.
Subrangos sąlygos: aprašytos pirkimo dokumentuose.
4)Papildoma informacija apie dalis:
Aprašytos pirkimo dokumentuose.

Dalies Nr. 6.

Dalies pavadinimas: 6 posąrašis (D/G15/1603/6) – informacija apie teroristų subjektus ir teroristų / ekstremistų propagandą

1)Trumpas apibūdinimas:
Europos pageidaus į šį posąrašį įtraukto sprendimo, kuriuo remiantis bus teikiami kasdieniai turinio atnaujinimai apie teroristų ir ekstremistų propagandą, platinami internetu ir kitais ryšių tinklais.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ):
72320000, 48600000.
3)Informacija apie subrangą:
Ar subranga yra priimta? Taip.
Subrangos sąlygos: aprašytos pirkimo dokumentuose.
4)Papildoma informacija apie dalis:
Aprašytos pirkimo dokumentuose.

Dalies Nr. 7.

Dalies pavadinimas: 7 posąrašis (D/G15/1603/7) – prieiga prie teismų praktikos ir akademinių žurnalų

1)Trumpas apibūdinimas:
Europolas pageidaus į šį posąrašį įtrauktos platformos, leidžiančios gauti prieigą prie
— teismų praktika ir teisinės nuomonės, apimančios Europos Sąjungos teisę, pirkimų teisę, tarptautinę teisę bei kitas svarbesnes jurisdikcijas ir teisines temas,
— akademinių žurnalų socialinių mokslų, kriminologijos, teisės, technologijos ir susijusiomis temomis ištekliai bei galimybė nusipirkti prieigą prie papildomo panašaus turinio, kuris bus suteiktas platformoje.
2)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ):
72320000, 48600000.
3)Informacija apie subrangą:
Ar subranga yra priimta? Taip.
Subrangos sąlygos: aprašytos pirkimo dokumentuose.
4)Papildoma informacija apie dalis:
Aprašytos pirkimo dokumentuose.


III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Tiekėjų, rangovų ar paslaugos teikėjų grupės, kuriai paskirta sutartis, teisinis statusas:
Grupių sudarymas priimtinas. Tačiau visi grupės nariai turi būti solidariai atsakingi, ir tai turi būti įrodoma pateikiant dokumentą. Grupę turi atstovauti vadovaujanti bendrovė.
III.2)Ekonominė ir finansinė padėtis:
Kandidatai turi pateikti savo ekonominių ir finansinių gebėjimų, aprašytų pirkimo dokumentuose, įrodymus.
III.3)Techninė kompetencija:
Kandidatai turi pateikti savo techninių gebėjimų, aprašytų pirkimo dokumentuose, įrodymus.
III.4)Profesinė kompetencija:
Kandidatai turi pateikti savo profesinių gebėjimų, aprašytų pirkimo dokumentuose, įrodymus.


IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas:
Ribotas konkursas.
IV.2)Paraiškų atmetimo priežastys:
Pareiškėjams bus draudžiama dalyvauti sutarties procedūroje, jeigu:
a) jiems iškelta bankroto arba likvidacijos byla, jų verslo veikla sustabdyta, juos administruoja teismas, jie turi įsipareigojimų kreditoriams arba panašių įsipareigojimų, arba dalyvauja panašaus pobūdžio procedūrose, arba yra kitoje analogiškoje situacijoje, kylančioje dėl panašios procedūros kad bet pobūdžio, arba yra tokioje panašioje padėtyje, kuri susidaro dėl panašios procedūros, numatytos nacionaliniuose teisės aktuose arba reglamentuose;
b) jiems buvo pateikti su jų profesine elgsena susiję kaltinimai ir priimtas nuosprendis yra neapskundžiamas;
c) jie buvo kaltinami dėl rimtų profesinių nusižengimų;
d) jie nesilaikė įsipareigojimų dėl socialinio draudimo įmokų arba mokesčių mokėjimo;
e) jie yra kaltinami dėl to, kad pateikė neteisingą informaciją, kurios reikalauja įgaliojantis departamentas.
IV.3)Atrankos kriterijai:
Aprašyti pirkimo dokumentuose.
IV.4)Administracinė informacija
IV.4.1)Bylos nuorodos numeris:
D/G15/1603.
IV.4.2)Sąrašo, sudaromo po šio kvietimo pareikšti norą dalyvauti konkurse, galiojimas:
Sąrašo, sudaryto pareiškus norą dalyvauti konkurse, galiojimas: 1.5.2020.
IV.4.3)Paraiškų pateikimo terminas:
31.1.2020.
IV.4.4)Kalba (-os), kuria (-iomis) teikiamos paraiškos:
Bet kuri ES oficialioji kalba.


VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Paraiškų pristatymas ir pateikimas:
Visos paraiškos turi būti teikiamos, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose pateiktose instrukcijose.
VI.2)Papildoma informacija:

Atsakymai į klausimus ir bet koks šio kvietimo pareikšti susidomėjimą pakeitimas bus atliktas elektroniniu būdu TED e. viešojo pirkimo svetainėje: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

Potencialioms kandidatuojančioms institucijoms patariama siųsti savo paraišką kaip įmanoma greičiau po šio kvietimo pateikti susidomėjimo paraiškas skelbimo.
Informacija apie rangovus, kurie sudarė daugiau nei 15 000 EUR vertės sutartį, paskirtą pagal šią 4 punkte nurodytą procedūrą, bus paskelbta perkančiosios organizacijos tinklalapyje ne vėliau nei tų metų, kai paskirta sutartis, birželio 30 d.

Tvarkant jūsų paraišką reikia įrašyti ir sutvarkyti asmens duomenis (pvz., jūsų vardą ir pavardę, adresą ir gyvenimo aprašymą), todėl tokie duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 18.12.2000 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Jeigu nenurodyta kitaip, jūsų atsakymas į šį skelbimą ir bet kokie prašomi asmens duomenys yra reikalingi 2 punkto tikslais ir juos tvarkys tik Europolas, kuris taip pat yra duomenų kontrolierius. Informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą yra pateikta pareiškime apie privatumo saugą: https://www.europol.europa.eu/content/procurement

Prašome atkreipti dėmesį, kad iš anksto atrinkti kandidatai yra atsakingi už skubų Europolo informavimą, jeigu pasikeičia jų administraciniai, techniniai arba finansiniai duomenys ir dėl to atsiranda pasikeitimų pirminėje paraiškoje.
VI.3)Šio skelbimo išsiuntimo data:
7.7.2016.