Usługi - 248692-2014

Wyświetl widok skrócony

23/07/2014    S139

Belgia-Bruksela: Usługi konserwacji i usuwania usterek dotyczące wszystkich urządzeń powielających Komisji Europejskiej w Brukseli

2014/S 139-248692

Procedura niekompletna

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.4.2014, 2014/S 80-139307)

Komisja Europejska, do kontaktów: OIB.DR.2 „Finanse i Zamówienia Publiczne”, CSM 1 05/43, 1049Bruksela, BELGIA. Kontakt: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli. Tel. +32 22986989. Faks +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu


Uwaga:

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

Zamówienia nie udzielono.