Storitve - 248831-2019

29/05/2019    S103

Nizozemska-Haag: Svetovalne storitve na področju IKT

2019/S 103-248831

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Europol
Poštni naslov: Eisenhowerlaan 73
Kraj: The Hague
Šifra NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Poštna številka: 2517 KK
Država: Nizozemska
E-naslov: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Telefaks: +31 703180808
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.europol.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4914
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Svetovalne storitve na področju IKT

Referenčna številka dokumenta: 1908/C1/D
II.1.2)Glavna koda CPV
72000000 Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega razpisnega postopka je skleniti večkratno okvirno pogodbo z največ 3 izvajalci za zagotavljanje svetovalnih storitev na področju IKT na podlagi časa in sredstev.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 24 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72100000 Storitve svetovanja pri strojni opremi
72200000 Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
72600000 Storitve računalniške podpore in svetovanja
72800000 Storitve računalniške revizije in preskušanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Predvsem v prostorih Europola v Haagu, Nizozemska. Izjemoma lahko Europol zahteva izvedbo storitev na drugih lokacijah Europola na Nizozemskem in/ali v tujini.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Okvirna pogodba zajema svetovalne storitve na področju IKT, povezane z zasnovo, razvojem in izvajanjem informacijskih sistemov. Natančneje zajema naslednja področja:

— arhitektura IKT,

— poslovna arhitektura IKT,

— razvoj IKT,

— operacije in infrastruktura IKT,

— kakovost in testiranje IKT,

— vodenje projektov IKT,

— splošna IKT,

— varnost IKT,

— usposabljanje na področju IKT,

— upravljanje storitev IKT,

— strokovnjaki za tehnologijo IKT.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 24 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

2 možni samodejni podaljšanji, vsakič za 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 03/07/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 04/07/2019
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

Prostori Europola – Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, NIZOZEMSKA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Največ 1 zastopnik na ponudnika. Da bi se lahko udeležili odpiranja, se morajo ponudniki iz varnostnih razlogov prijaviti v navedenem roku (glejte povabilo k oddaji ponudb in razpisne specifikacije).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

V približno 4 letih.

VI.3)Dodatne informacije:

V 3 letih po sklenitvi (prvotnega) naročila lahko Europol uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu (člen 134(e) pravil uporabe) za dodatna naročila storitev, ki obsegajo podobne storitve, kot jih izvaja gospodarski subjekt, ki mu je isti naročnik oddal prvotno naročilo.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine navedenega obdobja niti ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Europol
Poštni naslov: Eisenhowerlaan 73
Kraj: The Hague
Poštna številka: 2517 KK
Država: Nizozemska
E-naslov: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Telefaks: +31 703180808
Internetni naslov: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/05/2019