ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Prekės - 250447-2019

29/05/2019    S103    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Rumunija-Bukareštas: Naftos alyvos ir jos produktai

2019/S 103-250447

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 060-140243)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Metrorex S.A.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 13863739
Adresas: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Miestas: Bucureşti
NUTS kodas: RO321
Pašto kodas: 010873
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Nicoleta Găvan
El. paštas: nicoleta.gavan@metrorex.ro
Telefonas: +40 213193601 / 5423
Faksas: +40 213125149

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.metrorex.ro

Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Vaseline, unsori, uleiuri diverse sortimente, emulsii, solvenți, ungătoare etc.

Nuorodos numeris: 13863739/2018 - vI/S1/9
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09211800
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Achiziţia de vaseline, unsori, uleiuri diverse sortimente, emulsii, solvenți, ungătoare etc., conform specificațiilor din caietul de sarcini

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10.

Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 5-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27/05/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 060-140243

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: V.2.4)
Keistino teksto vieta: Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Yra:

1 330 000 RON

Turi būti:

18 230 RON

Dalies numeris: V.2.4)
Keistino teksto vieta: Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Yra:

1 330 000 RON

Turi būti:

18 230 RON

VII.2)Kita papildoma informacija: